Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Dr. Feridun Kaya


Baskı Tarihi: Ocak 2018
Sayfa Sayısı: 307
Fiyatı: 25,50 TL
İndirimli Fiyatı:25,40 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Kitabı, Dr. Feridun Kaya tarafından yazılmıştır. Dış Ticaret Muhasebesinin Önemi, Dış Ticarette Hesap Planı Döviz İşlemleri, Kambiyo Döviz, Efektif ve Kur Kavramları, Döviz İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi yanısıra daha fazla konu başlıklarından oluşan Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Kitabı  bu alanda daha başarılı olmanız amacı ile yazılmıştır. Kısa sürede teslimat olanakları ile Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Kitabını sitemizden temin edebilirsiniz.

KİTABIN TANITIMI

-Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

-Döviz İşlemleri

-Leasing, Factoring, Eximbank Kredisi İhracat Ödeme Şekilleri ve Muhasebe Kayıtları

-Dış Ticaret İşlemlerinde KDV

-Devlet Yardımları ve Teşvikleri

-İthalatın Muhasebeleştirilmesi

-İthalat İşlemlerinde KDV

 

ÖNSÖZ

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi” adını taşıyan bu eser, sekiz yıl süren bir araştırma ve çalışmanın neticesinde hazırlanmış olup, hazırlanmasında ilk dört bas­kısı 2006, 2007, 2008 ve 2010 yıllarında yayınlanan “Dış Ticaret İşlemleri ve Mu­hasebe Uygulamaları” ve 2009 ve 2011 yıllarında yayınlanan “Dış Ticaret ve Fi­nansmanı” ve 2008 ve 2009 yıllarında yayınlanan “Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi” başlıklı kitaplardan faydalanılmıştır.

Saygıdeğer okuyuculardan gelecek yapıcı eleştirilerin, öğrenme ve öğretme konusunda daha etkin yöntemlerin geliştirilmesinde daha kapsamlı eserler hazırla­mamda önemli ölçüde destek vereceği inancındayım. İster öğreten, ister öğrenen ya da isterse sektör temsilcileri olsun, okuyuculardan gelecek her türlü öneri, eleştiri ya da katkı, eserin ilerleyen yıllardaki baskıları için rehber niteliğinde olacaktır.

Bu çalışmada; TCMB, Türk Eximbank, Milli Eğitim Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB), Türkiye Bankalar Birliği ve Üyeleri, Gümrük Müsteşarlığı ve İGEME’nin web sitelerindeki bilgi kaynaklarından yararlanılmış olup, bizlere bu değerli kaynakları sunan kurumlara ve bu verilerin hazırlanmasında emeği geçen tüm ilgililere şükranlarımı sunarım.

Bir eseri ortaya koymak sadece yazarın bireysel çabaları ile mümkün olama­maktadır. Karşılıklı iletişim, bilgi paylaşımı, sevgi ve hoşgörü bu eserin ortaya çık­masında etkili olmuştur. Bu nedenle, konuların doğruluğunu ve anlaşılabilirliğini test etmede her zaman katkılarını gördüğüm öğrencilerime, sektör temsilcilerine ve bu çalışmada bölüm yazarak katkıda bulunan Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet İslanıoğlu’na teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca aka­demik yaşantımda desteklerini esirgemeyen Saygıdeger Hocalarım Prof. Dr. Gür­büz Gökçen, Doç.Dr.Haşan Eken’e, Yard.Doç.Dr.Zuhal Kurban’a kitabın ba­sımını gerçekleştiren Beta Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Seyhan Sa- tar’a, dizgide büyük emekleri geçen Gülgonca Çarpık’a ve Detay Yayınları sahibi Hüseyin Yıldırım’a, teşekkür borçluyum. Son olarak, bu eserin hazırlanması sıra­sında hoşgörü gösteren kızlarım Hazal ve Hilal Kübra ile değerli eşim Aysun’a, sevgilerimi sunuyorum.

Bu çalışma ile uluslararası ticaret bağlamında insan kaynağı yetiştiren yükse­köğretim kurumlarına ve dış ticaret alanında faaliyet gösteren tüm işletmelere bun­dan önce yapılan tüm çalışmalar gibi ışık tutulması hedeflenmiştir.

 

İÇİNDEKİLER

 • İÇİNDEKİLER
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE MUHASEBE » ♦
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE MUHASEBE 1
 • 1. Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesinin Önemi 3
 • 1.1. Muhasebenin Önemi 3
 • 1.2. Dış Ticaret Muhasebesi İçin Gerekli Ön Bilgiler 3
 • 1.2. 1. Kambiyo, Döviz, Efektif ve Kur Kavramları 5
 • 1.2.2. Dış Ticaret İşlemlerinde Kambiyo Yükümlülükleri 8
 • 1.3. Dış Ticarette Hesap Planı 8
 • 1.3.1. Hesap Planı Düzenleme 9
 • 1.3.2. Dış Ticarette Kullanılan Hesaplar 10
 • 1.3.2.1. Kasa Hesabı ve Yabancı Para Kasası İşlemleri 10
 • 1.3.2.2. Yabancı Paralı Alman Çekler 14
 • 1.3.2.3. Yabancı Paralı Bankalar Hesabı 17
 • 1.3.2.4. Yabancı Paralı Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 20
 • 1.3.2.5. Yurt Dışı Alacaklar 22
 • 1.3.2.6. Yabancı Para Cinsinden Alacak Senetleri 25
 • 1.3.2.7. Diğer Ticari Alacaklar Hesabı 29
 • 1.3.2.8. Yurt Dışı Üretim ve Stok Hesapları 32
 • 1.3.2.9. Yurt Dışı Avans Hesabı 36
 • 1.3.2.10. Duran Varlık Hesapları 38
 • 1.3.2.11. Yabancı Paralı Verilen Avanslar Hesabı 43
 • 1.3.2.12. Kredi Hesapları 45
 • 1.3.2.13. Yurt Dışı Satıcılar Hesabı 47
 • 1.2.2.14. Yabancı Para Cinsinden Borç Senetleri 50
 • 1.3.2.15. Gelir Tablosu Hesapları 54
 • 1.3.2.16. Maliyet Hesapları 65
 • 1. 3.2.17. Nazım Hesapları 69
 • TEKDÜZEN HESAP PLANI 71
 • İkinci Bölüm
 • FİNANSMAN ARAÇLARI
 • 2. FİNANSMAN ARAÇLARI 81
 • 2. 1. Leasing (Finansal Kiralama) 83
 • 2.1.1. Finansal Kiralama (Leasing) Tanımı 84
 • 2.1.2. Leasingin Unsurları 85
 • 2.1.3. Leasing’e Konu Olabilecek Mallar 87
 • 2.1.4. Leasing Sisteminin İşleyişi 88
 • 2.1.5. Leasing Türleri 88
 • 2.1.6. Leasing’in Ekonomik Etkileri 89
 • 2.1.7. KDV Uygulaması 92
 • 2.2. FAKTORİNG 94
 • 2.2.1. Faktoring Tanımı 95
 • 2.2.2. Faktoring’in Fonksiyonları 95
 • 2.2.3. Faktoring İşleyişi 96
 • 2.2.4. Faktoring’in Maliyeti 97
 • 2.2.5. Faktoringin Türleri 98
 • 2.2.5.1. Yurtiçi Faktoring 98
 • 2.2.5.1.1. Yurtiçi Faktorink Yoluyla Sağlanacak Avantajlar 98
 • 2.2.5.2. Yurtdışı Faktoring 99
 • 2.2.5.2.1. İhracat Faktoring 99
 • 2.2.5.2.1.1. İhracat Faktoring Türleri 99
 • 2.2.5.2.1.2. İhracat Faktoringi Yoluyla Sağlanacak Avantajlar 100
 • 2.2.5.2.2. İthalat Faktoring 100
 • 2.2.5.2.2.1. İthalat Faktoringi Yoluyla Sağlanacak
 • Avantajlar 101
 • 2.2.6. Faktoring Şirketlerin Yapamayacakları İş ve İşlemler 101
 • 2.2.7. Faktoring İşlemi Yapmaya Uygun Başlıca Sektörler 101
 • 2.2.8. Faktoringin Ekonomik Etkileri 102
 • 2.3. FORFAITING 103
 • 2.3.1. Forfaiting Tanımı 103
 • 2.3.2. Forfaiting Süreci, Tarafları ve İşleyişi 104
 • 2.3.2.1. İhracatçının Forfaiter’ı Bilgilendirmesi 105
 • 2.3.2.2. Forfaiter’in İhracatçıya Teklifini Sunması 106
 • 2.3.2.3. İhracatçı İle Forfaiter Arasında Sözleşme Yapılması 106 2.3.2.4. Alacağın Forfaiter Tarafından Satın Alınması 106
 • 2.3.3. Forfaitingin Maliyeti 107
 • 2.3.3.1. Forfaiting İşleminin İthalatçıya Olan Maliyeti 107
 • 2.3.3.2. Forfaiting İşleminin İhracatçıya Olan Maliyeti 107
 • 2.3.4. Forfaitingin Avantaj ve Dezavantajları 108
 • 2.3.4.1. İhracatçı Açısından Avantajları ve Dezavantajları 108
 • 2.3.4.2. İthalatçı Açısından Avantajları ve Dezavantajları 108
 • 2.3.4.3. Forfaiter’e Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar 109
 • 2.3.4.4. Garantör’e Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar 109
 • 2.3.5. Forfaiting İşleminde Aranan Garantiler 109
 • 2 3.6. Forfaiting Finansmanında Riskler 110
 • 2.3.7. Forfaiting Yönteminin Doğuşu ve Türkiye’de Forfaiting Uygulaması i 10
 • 2. 4. Türk Eximbank Kredileri 112
 • 2. 4.1. Eximbank Kredi Türleri i 13
 • 2.4.1.1. Kısa Vadeli Eximbank Kredileri 114
 • 2.4.1.1.1. Sevk Öncesi İhracat Kredileri 115
 • 2.4.1. i. 1.1. Sevk Öncesi TL İhracat Kredisi (SÖİK-TL) 116
 • 2.4.1.1.2. Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi (SÖİK-DVZ) 118
 • 2.4.1.2. Dış Ticaret Şirketleri (DTŞ) Kısa Vadeli İhracat Kredisi 119
 • 2.4.1.2.1. DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi 119
 • • 2.4.1.2.2. DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi 121
 • 2.4.1.3. İhracata Hazırlık Kredileri 122
 • 2.4.1.3.1. İhracata Hazırlık TL Kredisi 123
 • 2.4.1.3.2. İhracata Hazırlık Döviz Kredisi 124
 • 2.4.1.4. KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri 124
 • 2.4.1.4.1. KOBİ İhracata Hazırlık TL Kredisi 124
 • 2.4.1.4.2. KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi 128
 • 2.4.2. Orta ve Uzun Vadeli Eximbank Kredileri 128
 • 2.4.2.1. Özellikli Krediler 129
 • 2.4.2.1.1. Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi 130
 • 2.4.2.2. Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı 130
 • 2.4.2.3. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı 132
 • 2.4.3. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler 133
 • 2.4.3.1. Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi (Karayolu/Denizyolu/ Havayolu) 133
 • 2.4.3.2. Turizm Kredisi 136
 • 2.4.4. İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı Krediler 140
 • 2.4.4.1. İhracat Finansmanı Programı 141
 • 2.4.4.2. İhracata Yönelik Üretim Finansman Kredisi Kredinin Amacı 142
 • 2.4.5. Ülke Kredi/Garanti Programı 143
 • 2.4.6. İhracat Kredi Sigortası 146
 • (Jçüncü £)ölüm
 • İHRACAT ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI »
 • 3. ÖDEME ŞEKİLLERİ 151
 • 3.1. Peşin Ödeme (Advance Payment/Prepayment) 151
 • 3.1.1. Peşin Ödeme Tarafları ve İşlem Akışı 152
 • 3.1.2. Peşin Ödeme Sürecinde İhracatçının Avantaj ve Dezavantajları 154
 • 3.2. Mal Mukabili Ödeme (Açık Hesap/Open Account) 155
 • 3.2.1. Mal Mukabili Ödeme Tarafları 156
 • 3.2.2. Mal Mukabili Ödemede İşlem Akışı 157
 • 3.3. BELGE KARŞILIĞI (VESAİK MUKABİLİ) ÖDEME / POLİÇELİ SATIŞ (Documentary Collections /Cad) 159
 • 3.3.1. Belge Karşılığı Ödemede İşlem Akışı 161
 • 3.3.2. Belge Karşılığı Ödemede İhracatçının Riskleri ve Korunma
 • Yöntemleri Belge Karşılığı Satışta İhracatçı Riskleri 162
 • 3. 4. KABUL KREDİLİ ÖDEME / (Acceptance Credit) 163
 • 3.4.1. Kabul Kredili Ödemede İşlem Akışı ve Tarafları 164
 • 3.4.2. Kredili Ödeme Şeklinde İhracatın Muhasebeleştirilmesi 165
 • 3.5. KONSİNYE İHRACAT – KONSİNYASYON (Consignations) 167
 • 3.5.1. Konsinye Satış Şeklinde İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 168
 • 3.6. Açık Hesap Ödeme Şeklinde İhracat 171
 • 3.7. Akreditif (Letter Of Credıt-L/C) 172
 • 3.7.1. Akreditif İşleminin Özellikleri 173
 • 3.7.2. Akreditifli Ödemede İşlem Akışı 174
 • 3.7.3. Akreditifli Ödemede Taraflar 175
 • 3.7.4. Akreditif Türleri 176
 • 3.7.4.1. Cayılabilir (Kabilirücu) Akreditif / Revocable 176
 • 3.7.4.2. Cayılamaz (Gayri Kabilirücu) Akreditif/Irrevocable 176
 • 3.7.4.3. Teyitli Akreditif (Confirmed L/C) 177
 • 3.7.4.4. Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed L/C) 177
 • 3.7.4.5. Döner (Rotatif) Akreditif (Revolving Credit L/C) 177
 • 3.7.4.6. Peşin Ödemeli (Kırmızı Şartlı) Akreditif (Red-Clause L/C)…. 177
 • 3.7.4.7. Yeşil Şartlı Akreditif (Gren-Clause L/C) 178
 • 3.7.4.8. Karşılıklı Akreditif (Back-To-Back L/C) 178
 • 3.7.4.9. Devredilebilir Akreditif (Transferable L/C) 178
 • 3.7.4.10. Garanti Akreditifi / Teminat Akreditifi (Stand-by Credits) 178
 • 3.7.4.11. Yetki Mektupları 179
 • 3.7.4.12. Vadeli (Ödenmesi Ertelemeli) Akreditif (Deffered Payment).. 179
 • 3.7.5. Akreditifin Başlıca Faydalan 180
 • 3.7.6. Akreditif İşlemlerinde Görülen Başlıca Sorunlar 182
 • dördüncü £)ölüm
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KDV
 • 4. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KDV 189
 • 4. 1. İhracat İşlemlerinde KDV 189
 • 4. 2. Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK) ve İstisnaya İlişkin Hükümler 191
 • 4. 3. İthalat İşlemlerinde KDV Uygulaması 192
 • 4. 4. İhracat Süreci 193
 • 4. 5. KDV’nin İadesi 194
 • 4. 6. Tekdüzen Hesap Planında Katma Değer Vergisi ile ilgili Hesaplar 197
 • 4. 7. Üretici-İhracatçı İşletmelerde İhracatta Yüklenilen KDV’lerin Tahsili 200
 • Qeşıncı Dolum
 • DIŞ TİCARETTE DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİKLER
 • ♦ ♦
 • DIŞ TİCARETTE DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİKLER 217
 • 5.1. Devlet Yardımlarının Amacı 217
 • 5.2. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamı 217
 • 5.3. Devlet Yardımlarının Çeşitleri 218
 • 5.3.1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi 219
 • 5.3.2. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi 220
 • 5.3.3. Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımı 221
 • 5.3.4. İstihdam Yardımı 223
 • 5.3.5. Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 223
 • 5.3.6. Yurt Dışında Ofıs-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 224
 • 5.3.7. Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi 226
 • 5.3.8. Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği 228
 • 5.3.9. Eğitim ve Danışmanlık Yardımı 229
 • 5.4. Devlet Yardımlarını Uygulayan Kamu Kuruluşları ve Destek Türleri 231
 • 5.4.1. Dış Ticaret Müsteşarlığı 233
 • 5.4.2. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) 234
 • 5.4.2.1. İGEME Faaliyetleri 235
 • 5.4.2.2. İGEME İl Temsilcilikleri 236
 • 5.4.3. İhracatçı Birlikleri 237
 • 5.4.3.1. Görevleri 237
 • 5.4.3.2. Örgüt Yapısı 237
 • 5.4.4. İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) 238
 • 5.4.5. Türk Patent Enstitüsü (TPE) 242
 • 5.4.5.1. Türk Patent Enstitüsü’nün Görevleri 244
 • 5.4.6. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) 244
 • 5.4.6.1. Finansman Kaynakları 245
 • 5.4.7. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 246
 • 5,5. Devlet Yardımlarına İlişkin Uygulama ve Muhasebe Kayıtları 248
 • İTHALAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
 • 6. İTHALAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 255
 • 6.1. Peşin İthalat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi 255
 • 6.2. Akreditifli İthalat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi 257
 • 6.2.1. Vadeli Akreditifle İthalat 257
 • 6.2.2. Görüldüğünde Ödemeli Akreditifle İthalat 260
 • 6.3. Mal Mukabili İthalat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi 263
 • 6.4. Vesaik Mukabili İthalat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi 265
 • 6.5. Kabul Kredili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 268
 • 6.6. İthalat İşlemlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) 273
 • 6.6.1. İthalat İşlemlerinde KDV Uygulaması 273
 • 6.6.2. Teşvikli Yatırım Malları İthalatında KDV 276
 • 6.7. İTHALAT SÜRECİ 277
 • KAYNAKÇA