Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Bağımsız Denetim Rehberi

Bağımsız Denetim Rehberi

Doç. Dr. Tuğba Şavlı (SMMM)


Baskı Tarihi: KASIM 2019
Sayfa Sayısı: 325
Fiyatı: 78 TL
Adet : Sepete Ekle Hemen Al
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

İÇİNDEKİLER 1
ÖNSÖZ 3
KISALTMALAR 5
1. BÖLÜM: BAĞIMSIZ DENETİM VE İLGİLİ STANDARTLAR 7
1.1 GİRİŞ 9
1.2 BAĞIMSIZ DENETİMİN TANIMI VE AMACI 12
1.3 DÜNYA GENELİNDE BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER 15
1.3.1 Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları 16
1.3.2 Uluslararası Denetim Standartları 20
1.4 TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER 22
1.5 BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARININ ÖZETİ 26
2. BÖLÜM: BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNE GENEL BAKIŞ 67
2.1 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA ÖZET BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ 69
2.2 BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNE İLİŞKİN 79
GENEL İLKELER 79
2.2.1 Kalite Kontrol Prosedürleri 79
2.2.1 Denetçinin Amacı 94
2.2.2 Yönetim Beyanları 104
2.2.3 Denetim Prosedürleri 109
2.2.4 Örnekleme 124
2.2.5 Dokümantasyon 128
3. BÖLÜM: BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ 133
3.1 MÜŞTERİ KABULÜ 135
3.1.1 Müşteri Kabulü ve Devamlılığı 136
3.1.2 Denetim Sözleşmesinin Yapılması 143
3.1.3 Müşteri Kabul Süreciyle İlgili Yasal Düzenlemeler 146
3.2 İŞLETMEYİ TANIMA VE DENETİM PLANININ YAPILMASI 149
3.2.1 Denetim Stratejisi 150
3.2.2 İşletmeyi Tanıma 154
3.2.3 İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi 162

3.2.4 Bilişim Teknolojisi Ortamı 171
3.2.5 Hile Riskinin Değerlendirilmesi 173
3.2.6 Önemlilik Seviyesinin Hesaplanması 182
3.2.7 Analitik İnceleme 188
3.2.8 Süreçlerin İncelenmesi 189
3.2.9 Risklerin ve İlgili Kontrollerin Belirlenmesi 194
3.2.10 Denetim Planının Yapılması 197
3.3 KANIT TOPLAMA 199
3.3.1 Kontrol Testleri 200
3.3.2 Maddi Doğrulama Prosedürleri 208
3.3.3 Diğer Kanıt Toplama Çalışmaları 225
3.4 DENETİM ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI 235
3.4.1 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 236
3.4.2 Düzeltilmeyen Yanlışlıklar 245
3.4.3 Nihai Finansal Tablo Analizi 247
3.4.4 İşletmenin Sürekliliğinin Değerlendirilmesi 248
3.4.5 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla İletişim 255
3.4.6 Yönetim Teyit Mektubu 257
3.5 GÖRÜŞ OLUŞTURMA 265
3.5.1 Bağımsız Denetçi Raporu 266
3.5.2 Faaliyet Raporuna İlişkin Denetçi Raporu 302
3.5.3 Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 306
3.6 DENETİMİN KALİTE KONTROLÜ 313
3.6.1 Uzman Kontrolleri 315
3.6.2 Denetimin Kalitesine Yönelik Gözden Geçirme 317
3.6.3 Sorumlu Denetçinin Gözden Geçirmesi 319
SONSÖZ 323
KAYNAKÇA 325

Bağımsız Denetim Rehberi Tuğba Şavlı