Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
A’dan Z’ye Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

A’dan Z’ye Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

Prof.Dr.Necdet Sağlam, Doç.Dr.A.Banu Başar


Baskı Tarihi: Ocak 2016
Sayfa Sayısı: 818
Fiyatı: 100 TL
İndirimli Fiyatı:98,5 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

ÖNSÖZ

Dünyadaki bütünleşme ve küreselleşme eğilimleri ve bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim nedeniyle mesafeler kısalmış ve dünyanın herhangi bir noktası ile iletişim kurmak ve bilgi alışverişinde bulunmak kolaylaşmıştır ve buna bağlı olarak da dış ticaretin önemi daha da artmıştır. Artık işletmeler tam rekabet ortamında hem yurt içindeki rakipleriyle hem de uluslararası piyasalarda yer alan rakipleriyle rekabet etmek durumundadırlar. Dış ticaret işlemleri, ülke içi ticaret işlemlerine göre çok karmaşık bir yapıya sahiptir ve bu nedenle daha masraflı ve de daha çok dikkat isteyen işlemlerdir. Ayrıca dış ticarette yasal uygulamalar, kambiyo işlemleri, nakliye ve sigorta uygulamaları, kullanılan belgeler ülke içi ticarete göre farklılık göstermekte ve tarafların hak ve sorumluluklarını bilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle de dış ticaret ile ilgili çevrelerin belirli konu ve temel bilgilere sahip olmadan dış ticaret ile ilgili işlemleri yerine getirmeleri mümkün olmamaktadır. Dış ticaret işlemleri ve bu işlemlerin muhasebeleştirilmesi kapsamında okuyucunun detaylı bilgi edinmesi amacıyla hazırlanmış olan ve onaltı bölümden oluşan bu kitapta dış ticaret işlemleri, teslim şekilleri, ödeme yöntemleri, belgeler, dış ticarette fiyatlandırma, ihracat işlemleri, dâhilde işleme uygulamaları, serbest bölge faaliyetleri, gümrüksüz satış mağazaları, hariçte işleme rejimi uygulamaları, hizmet ihracı, ithalat işlemleri, devlet destekleri, faktoring, forfaiting leasing işlemleri, Eximbank kredileri, dövizli işlemleri ve muhasebeleştirilme esasları kapsamlı olarak ele alınmıştır. Özverili çalışma sonucu ortaya çıkan bu çalışmanın ortaya çıkmasında öncelikle MNC Gümrük Müşavirliği ortaklarında Sayın Mustafa Ürgen’e, ve MuhasebeTR’nin sahibi Sayın Ferdi Arda’ya katkılarından dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca kitabın yazım aşamasında bizlere her türlü desteği veren  Ar. Gör. Abdullah Orhan ve Ar. Gör. Nurcan Azgın’a  teşekkür ederiz. Kitabın, dış ticaret alanında çalışan ve çalışacak olanlara faydalı olmasını dileriz. Prof. Dr. Necdet SAĞLAM                               Doç. Dr. A. Banu BAŞAR

ÖZGEÇMİŞLER

PROF. DR. NECDET SAĞLAM 1965 yılında Afyon, Emirdağ’da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe – finansman bölümünde yüksek lisans yapmış ve doktorayı 1996 yılında tamamlamıştır. 1988 yılında Anadolu Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak işe başlamış, 1996 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yardımcı doçent, 2002 yılında doçent olmuştur. 2008 yılında profesör olmuştur. 1991-1992 döneminde Avrupa Birliğinden kazandığı burs ile Belçika’da Avrupa Birliği Komisyonu’nda Şirketler Hukuku (muhasebe konusunda) ve Mali Kuruluşlar bölümünde 6 ay staj yapmıştır. Özel sektör ve kamuda çok fazla projede görev almıştır. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne hesap planı oluşturulması, Vakıfların yeniden yapılanması projesi, Maliye Bakanlığı Döner sermayeli İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve hesap planının hazırlanması projesinde çalışmıştır. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, “Denetim Standartları Komisyonu” ve Comparative international governmental accounting research (CIGAR) üyesidir. Anadolu Üniversitesi bünyesinde buluna Anadolu Teknoparkında muhasebe finans üzerine Araştırma Geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversite lisans düzeyinde Genel muhasebe, envanter bilanço, tekdüzen muhasebe sistemi, devlet muhasebesi, şirketler muhasebesi, gibi, Yüksek lisansta ise Muhasebeyi Yönlendiren Faktörler, Finansal Aracı Kurumlarda Raporlama, Doktorada Türkiye Finansal raporlama Standartları dersleri vermektedir. 10 yıl Maliye Bakanlığı Eskişehir Mesleki Eğitim Kursunda muhasebe dersleri vermiştir. 9 yıl Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği Temel Eğitim ve Staj Merkezi Eskişehir Şubesinin yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri vardır. Yurt içinde çok fazla ilde konferans ve seminerler vermiştir. Ayrıca yurtdışın çeşitli ülkelerde konferans ve seminerlere konuşmacı olarak katılmıştır. Yurtiçi ve dışında çeşitli dergilerde hakemlikleri bulunmaktadır. Muhasebe- finansman, Denetim, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Devlet Muhasebesi, Uluslararası Muhasebe Standartları, Finansal Kuruluşlar, Madenler, Vakıflar, Sigortacılık, KOBİ’ler gibi alanlarda yayınlanmış 10’un üzerinde yayınlanmış kitabı ve yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli dergilerde yayınlanmış çok fazla makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Yurtdışında çeşitli mesleki ve bilimsel kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır. Bazı yayınlarının başka dillere çevrilmiştir. Evli ve 1 çocuk babasıdır; İngilizce ve Fransızca bilmektedir. DOÇ. DR. A. BANU BAŞAR 1971 yılında doğdu. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde araştırma görevlisi olarak işe başladı. 1998 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe bilim dalında yüksek lisans derecesini ve 2002 yılında da yine aynı bilim dalında doktora derecesini aldı. 2011 yılında muhasebe bilim dalında doçent ünvanını aldı. 1999 yılından beri Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Genel Muhasebe, Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Finansal Tablolar Analizi ve Nakit Bütçeleri konularında lisans ve yüksek lisans derslerine girmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.   İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER    1 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ          11 1. DIŞ TİCARET KAVRAMI        11 2. ÜLKELERİN DIŞ TİCARET YAPMA NEDENLERİ        12 3. DIŞ TİCARETİN ÜLKE İÇİ TİCARETTEN FARKLARI    14 4. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BAŞLICA KAVRAMLAR  16 5. ÜLKE EKONOMİSİ AÇISINDAN DIŞ TİCARET İLE İLGİLİ TEMEL GÖSTERGELER      22 5.1. İHRACAT (X)          23 5.2. İTHALAT (M)          24 5.3. DIŞ TİCARET HACMİ (X+M)           24 5.4. DIŞ TİCARET DENGESİ (X-M)        24 5.5. İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI (X/M)     24 6. TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ         25 7. DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ      30 8. DIŞ TİCARETTE PAZARA GİRİŞ ŞEKİLLERİ  31 8.1 DOĞRUDAN İHRACAT        32 8.2 DOLAYLI (ARACILI) İHRACAT          32 8.2.1 Aracılı İhracat Sisteminin Avantajları          33 8.2.2 Aracılı İhracat Sisteminin Dezavantajları     33 8.3. TÜRKİYE’DE ARACILI İHRACAT ŞİRKETLERİ         34 8.3.1. İhracat Konsorsiyumları SDŞ (Sektörel Dış Ticaret Şirketleri)        34 8.3.2. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri      35 8.3.3. Ortak Yatırım       36 8.3.4. Lisans Anlaşmaları          37 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ, ÖDEME YÖNTEMLERİ VE BELGELER       39 1. DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ     39 1.1. TÜM TAŞIMA TÜRLERİNİ KAPSAYAN KURALLAR  42 1.1.1. EXW İşyerinde Teslim      42 1.1.2. FCA Taşıyıcıya Masrafsız/Free Carrier      44 1.1.3. CPT Taşıma Ödenmiş Olarak/Carriage paid to      45 1.1.4. CIP Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak/ Carrıage And Insured Paid To     46 1.1.5. DAT Terminalde Teslim/ Delıvered At Termınal      47 1.1.6. DAP Belirlenen Yerde Teslim/ Delivered At Place 49 1.1.7. DDP Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim/ Delivered Duty Paid         50 1.2. DENİZ VE İÇSU TAŞIMACILIĞINI KAPSAYAN KURALLAR  51 1.2.1. FAS Gemi Doğrultusunda Masrafsız// Free Alongside Ship          51 1.2.2. FOB Gemide Masrafsız/ Free On Board   53 1.2.3. CFR Masraflar ve Navlun/ Cost And Freight         54 1.2.4. CIF Masraflar, Sigorta ve Navlun//Cost, Insurance And Freight     55 2. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN ÖDEME YÖNTEMLERİ  57 2.1. PEŞİN ÖDEME (CASH PAYMENT/ADVANCE PAYMENT/PREPAYMENT/CASH BEFORE DELIVERY)       58 2.2. MAL MUKABİLİ ÖDEME (CASH ON DELIVER – CASH AGAINST GOODS) 60 2.3. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME(CASH AGAINST DOCUMENTS)          62 2.4. KABUL KREDİLİ ÖDEME (BY ACCEPTANCE – BANK AVALISED)  65 2.5. KONSİNYE            67 2.6. AKREDİTİFLİ ÖDEME (LETTER OF CREDIT)          68 3. DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER    76 3.1. FATURALAR          76 3.2. GÜMRÜK BEYANNAMESİ  78 3.3. SEVK BELGELERİ 80 3.4. SİGORTA POLİÇELERİ       84 3.5. FİNANSMAN BELGELERİ   86 3.6.  MENŞE İSPAT BELGELERİ          87 3.7. SAĞLIK BELGELERİ          88 3.8. TİCARİ KALİTE VE YETERLİLİK BELGELERİ          89 Gemi Ölçüm Raporları (Ship’s Ullage Report)     93 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNE YÖNELİK FİYATLANDIRMA          95 1. GİRİŞ           95 2. FİYAT FAKTÖRLERİ  96 2.1. KONTROL EDİLEBİLEN FİYAT FAKTÖRLERİ          96 2.2. BAĞIMSIZ FİYAT FAKTÖRLERİ:     97 3. FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİ        98 3.1. MALİYETE GÖRE FİYATLANDIRMA           98 3.2. TALEBE GÖRE FİYATLANDIRMA   99 3.3. REKABETE GÖRE FİYATLANDIRMA         99 4. FİYATLANDIRMADA DÖVİZ KURU ETKİSİ    100 5. İHRAÇ FİYATININ BELİRLENMESİ     100 6. TRANSFER FİYATI    105 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNE YÖNELİK HESAP PLANI   107 1. HESAP PLANI          107 İHRACAT İŞLEMLERİ    125 1. GİRİŞ           125 2. DIŞ TİCARET MEVZUATI HÜKÜMLERİNE GÖRE İHRACAT TÜRLERİ 126 2.1. ÖZELLİK ARZ ETMEYEN İHRACAT            126 2.2. KAYDA BAĞLI İHRACAT    126 2.3. KREDİLİ İHRACAT  126 2.4. KONSİNYE İHRACAT         127 2.5. YURT DIŞI FUAR VE SERGİLERE KATILIM VE İHRACAT    127 2.6. İTHAL EDİLMİŞ MALIN İHRACI       127 2.7. SERBEST BÖLGELERE YAPILACAK İHRACAT      128 2.8. BAĞLI MUAMELE VEYA TAKAS YOLUYLA İHRACAT        128 2.9.  TİCARİ KİRALAMA YOLUYLA İHRACAT     128 2.10.TRANSİT TİCARET 128 2.11. BEDELSİZ İHRACAT        128 2.12. YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILAN İHRACAT         129 2.13. OFFSET YOLUYLA İHRACAT       130 2.14. SINIR TİCARET YOLUYLA İHRACAT         130 2.15. HARİÇTE İŞLEME REJİMİYLE İHRACAT   130 3. İHRACATÇI OLABİLMENİN KOŞULLARI         130 4. İHRACAT PROSEDÜRLERİ   131 5. İHRACAT İŞLEMİNİN AŞAMALARI     136 5.1. MÜŞTERİNİN BULUNMASI VE DETAYLARDA ANLAŞILMASI AŞAMASI     137 5.2. HAZIRLIK AŞAMASI           138 5.3. GEREKLİ BELGELERİN HAZIRLANMASI    139 5.4. GÜMRÜK VE LOJİSTİK İŞLEMLERİ            141 5.5. İHRACAT SONRASI İŞLEMLER      142 6. İHRACATTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR        143 7. İHRACAT SONRASI YÜKÜMLÜLÜKLER        144 İHRACAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ     147 1. DOĞRUDAN İHRACAT İŞLEMLERİ    147 1.1. PEŞİN ÖDEMELİ İHRACAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ       148 1.2.  MAL MUKABİLİ İHRACAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ         154 1.3. VESAIK MUKABILI İHRACAT İŞLEMLERININ MUHASEBELEŞTIRILMESI    165 1.4. AKREDITIFLI İHRACAT İŞLEMLERININ MUHASEBELEŞTIRILMESI 169 1.5. KABUL KREDİ ÖDEMELİ ŞEKLİNDE İHRACAT      173 1.6. KONSİNYE İHRACAT         176 1.6.1 Konsinye ihracatın yapılma şekli ve şartları            177 1.6.2 Gümrükleme         179 1.6.3 KDV İadesi:         179 1.7. BEDELSIZ IHRACAT İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ    182 1.7.1. Bedelsiz İhracat İşlemleri  182 1.7.2.  Bedelsiz İhracatın KDV Karşısındaki Durumu       184 1.7.3. Bedelsiz İhracat İşlemlerinde Fatura Düzenleme    185 1.7.4. Bedelsiz İhracatta Tecil-Terkin Uygulaması           186 1.8. TRANSİT TİCARET İLE İHRACAT İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ           186 1.8.1. Transit Ticaretin KDV Karşısındaki Durumu           191 1.8.2. Transit Ticaretin BA-BS Bildirim Formlarına Dahil Edilip Edilmeyeceği       192 2. İHRAÇ KAYDI ILE SATIŞLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 193 2.1. İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR  193 2.2.  İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI   195 2.2.1 Tecil-Terkin Uygulanacak Teslimler            197 2.2.2. Uygulama Kapsamına Giren Mallar           201 2.2.2.1. Nihai Mallar      201 2.2.2.2 İhraç Edilecek Malın Eklenti veya Ayrılmaz Parçaları ile Ambalaj Maddesi veya Malzemeleri         205 2.2.3. Tecil Edilecek Verginin Hesabı ve Terkini  208 2.2.3.1 Tecil Edilecek Verginin Hesabı   208 2.2.3.2 Terkin    217 2.2.4. İhracat İçin Ek Süre Verilmesi       218 2.2.5. İhracatın Gerçekleşmemesi Hali    221 2.2.6.  İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik         226 2.2.7.  İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik      228 2.2.8. İhraç Kaydıyla Teslim Edilerek İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi  229 2.2.9. İhraç Kayıtlı Teslimlerde KDV İadesi         232 2.2.9.1. Mahsuben İade 232 2.2.9.2. Nakden İade     235 DAHİLDE İŞLEME UYGULAMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ          239 1. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ     239 2. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİ  242 2.1.  GÜMRÜK MUAFİYETLİ DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (BEDELLİ):         242 2.2.  GÜMRÜK MUAFİYETLİ DAHİLDE İŞLEME  İZİN BELGESİ (BEDELSİZ) :    243 3. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNİN SÜRELERİ       243 4. KATMA DEĞER VERGİSİ     249 4.1. İHRAÇ KAYDIYLA ALINAN MALLARIN TAMAMEN VEYA KISMEN SATICIYA İADE EDİLMESİ         250 4.2. İHRAÇ EDİLECEK NİHAİ ÜRÜNÜN FASON OLARAK İMAL ETTİRİLMESİ     251 SERBET BÖLGELER VE SERBEST BÖLGE FAALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ      253 1. SERBEST BÖLGE TANIMI    253 2. SERBEST BÖLGELERİN TEMEL AMAÇLARI 254 3. SERBEST BÖLGELERDE FAALİYETTE BULUNABİLECEK İŞLETMELER      255 4. SERBEST BÖLGELERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER        258 5. SERBEST BÖLGELERDE FAALİYETTE BULUNMAK İÇİN UYGULANAN PROSEDÜR            258 6. SERBEST BÖLGELERDE KULLANILAN BELGELER 261 6.1. GÜMRÜK STATÜ BELGESİ            261 6.2. SERBEST BÖLGE İŞLEM FORMU 261 6.3. SERBEST BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞ BELGELERİ      261 7. SERBEST BÖLGELERDE VERGİLENDİRME 262 8. SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ           262 8.1. PEŞİN İHRACAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ           262 8.2. MAL MUKABİLİ İHRACAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ          267 8.3. VESAİK MUKABİLİ İHRACAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ    269 8.4. AKREDİTİFLİ İHRACAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 271 GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI (DUTY FREE SHOP- TAX FREE) VE MUHASEBE İŞLEMLERİ       275 1. GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI  275 2. MAĞAZALARIN FAALİYET KONUSU 278 3. BELGE DÜZENİ        279 4. GÜMRÜKSÜZ MAĞAZALARDA EŞYA HAREKETLERİNİN VE SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ          283 4.1. EŞYA HAREKETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ         283 4.2. EŞYANIN SATIŞI    285 4.3. SARF MALZEMELERİ        293 4.4.  YILLIK SAYIM       293 5. FREE SHOP MAĞAZALARINDA VERGİ UYGULAMASI         294 5.1. KURUMLAR VERGİSİ         294 5.2. VERGİ USUL KANUNU       295 5.3. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ   295 5.4. DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR    296 5.5. KATMA DEĞER VERGİSİ   297 6. TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YETKİ MAĞAZALARDAN TAX FREE SATIŞLAR (BAVUL TİCARETİ KAPSAMINDA İHRACAT)          299 6.1. İSTİSNA KAPSAMINA GİREN MALLARIN SATIŞI    303 6.2. ÖZEL FATURA       305 6.3. İSTİSNADAN FAYDALANABİLECEK OLAN ALICILAR (TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLER)          308 6.4. ALICILARIN UYACAKLARI ESASLAR         309 6.4.1. İadenin Gümrükten Çıkarken Alınması       309 6.4.2. İadenin Gümrük Çıkışından Sonra Alınması           311 6.4.3. Verginin Elden Verilmesi  312 6.4.4. İadenin Avans Olarak Ödenmesi: 312 6.4.5. İadenin Yetki Belgesine Sahip Aracı İşletmelardan Alınması:         313 6.5. İSTİSNANIN BEYANI          314 7. YURTİÇİNDEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERE VE ÇALIŞANLARA YAPILAN SATIŞLAR      315 HARİÇTE İŞLEME REJİMİ UYGULAMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ           319 1. HARIÇTE IŞLEME REJIMI UYGULAMASI      319 2. HARİÇTE İŞLEME REJİMİ VE KDV   323 HİZMET İHRACATI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ         325 1. HİZMET İHRACI VE KDV       325 2. HİZMET İHRACINA İLİŞKİN FATURANIN DÜZENLENMESİ     331 3. HİZMET İHRACATI İSTİSNASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR            331 3.1. İHRAÇ EDİLEN MALLARA İLİŞKİN OLARAK VERİLEN HİZMETLER (İHRACAT KOMİSYONLARI)      331 3.2. İTHAL EDİLEN MALLARA İLİŞKİN VERİLEN HİZMETLER (İTHALAT KOMİSYONLARI)          332 3.3. TURİZM HİZMETLERİ (YURT DIŞINDAN TÜRKİYE’YE DÜZENLENEN TURLAR)       333 3.4. YURT DIŞINA YAPILAN FASON İŞÇİLİK     334 3.5. GEÇİCİ İTHAL BELGESİNE DAYANILARAK İTHAL EDİLEN VE SÜRESİNDE İHRAÇ EDİLEN ARAÇLARA VERİLEN BAKIM-ONARIM HİZMETLERİ   335 3.6. TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI BAYRAKLI TEKNELERE VERİLEN ÇEKEK, KIŞLAMA, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ            336 3.7. GEÇİCİ KABUL YOLUYLA ALTIN İTHAL EDİLİP, İŞLENDİKTEN SONRA İHRAÇ EDİLMESİ   336 3.8. TÜRKİYE’DEN YURT DIŞINA YAPILAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ (CROSS BORDER LEASING) SINIR ÖTESİ KİRALAMA       338 3.9. YABANCI FİRMALARA TÜRKİYE’NİN EKONOMİK DURUMU VE YATIRIM ALANLARI HAKKINDA RAPOR HAZIRLANMASI VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ           340 3.10. YURT DIŞINA YAPILAN PROGRAM YAZILIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ           340 3.11. YURT DIŞINA, GÖSTERİM İÇİN FİLM, METİN, DİSKET, CD, VCD GÖNDERİLMESİ           341 3.12. TEKNİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ   342 3.13. YURT DIŞINDAKİ KİŞİLERE TÜRKİYE’DE VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ 343 3.14. SERBEST BÖLGELERE YAPILAN HİZMETLER    344 3.15. ROAMİNG ANLAŞMALARI ÇERÇEVESİNDE YURT DIŞINA VERİLEN HABERLEŞME HİZMETLERİ           345 3.16. YURT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİ İÇİN TÜRKİYE’DE VERİLEN HİZMETLER          346 3.17. İNTERNET ARACILIĞIYLA VERİLEN HİZMET        347 3.18. İSTİŞARE HİZMETLERİ     347 3.19. YURT İÇİNDEKİ GAYRİMENKULLERİN YURT DIŞINDAKİLERE SATILMASI İÇİN YURT DIŞINDAN ALINAN HİZMETLER            348 3.20. YURT DIŞINA MARKA, PATENT VB. SATIŞI         349 3.21. TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE TÜRKİYE’DE VERİLEN HİZMETLER          349 3.22. İHRAÇ MALLARINA İLİŞKİN GÖZETİM HİZMETLERİ          350 3.23. YURTDIŞINA VERİLEN DİĞER HİZMETLER          351 3.24. YAZILIMLARIN İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMİ           351 3.25.  E-TİCARET          352 3.26. SERBEST BÖLGEYE SATIŞ YAPILMASI  353 4. HİZMET İHRACI BULUNAN AYA AİT KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ        353 5. KURUMLAR VERGİSİ ve HİZMET İHRACI İSTİSNASI  354 5.1. İNDİRİMDEN YARARLANMA          355 5.2. İNDİRİME ESAS KAZANCIN TESPİTİ, KAYITLARDA İZLENMESİ VE BEYANI          355 İTHALAT İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ     359 1. İTHALAT       359 2. İTHALAT TÜRLERİ     359 2.1. KAT’İ İTHALAT (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ)         359 2.2. DAHİLDE İŞLEME İZİN REJİM KAPSAMINDA YAPILAN İTHALAT   360 2.3. GEÇİCİ İTHALAT    360 2.4. G.K. 128 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN İTHALAT       361 2.5. YATIRIM TEŞVİK BELGELİ İTHALAT           361 2.6. GERİ GELEN EŞYA           361 2.7. TAMİR AMAÇLI İTHALAT    362 2.8. TRANSİT TİCARET 362 2.9. BEDELSİZ İTHALAT           362 3. İTHALATÇI OLABİLMENİN KOŞULLARI          362 4. İTHALAT İŞLEMLERİNDE İŞLEM AKIŞI         364 5. İTHALATTA ALINAN VERGİLER         370 5.1. GÜMRÜK VERGİSİ 372 5.2. İTHALATTA KATMA DEĞER VERGİSİ        384 5.3. İTHALAT KDV İSTİSNASI    386 5.3.1. Yurtiçi Teslimleri KDV’den İstisna Olan Mal ve Hizmetler   386 5.3.2. Gümrük Kanununa Göre Gümrük Vergisinden Muaf veya Müstesna Olan Eşya      387 5.3.3. Gümrük Kanununun 167 nci Maddesi KapsamındaYer Alan Mallar 387 5.3.4. Geçici İthalat Yoluyla Getirilen Mallar        388 5.3.5. Hariçte İşleme Rejimi Kapsamındaki Mallar           388 5.3.6. Geri Gelen Eşya Kapsamındaki Mallar      389 5.3.7. Bazı Gümrük Rejimlerinin Uygulandığı Mallar        390 5.4. İTHALATTA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ         391 6. İTHALAT MALİYETİ   397 7. İTHALAT BEDELLERİNİN ÖDENMESİ           406 8. PEŞİN İTHALAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ   408 9. VESAİK MUKABİLİ İTHALAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ        420 10. AKREDİTİFLİ İTHALAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ   425 11. KABUL KREDİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ          432 12. İTHAL BEDELLERİNİN MAL VE HİZMET İHRACI BEDELLERİYLE MAHSUBEN ÖDENMESİ VE ÖZEL TAKASI          438 12.1. İTHALAT BEDELİNİN İHRACAT BEDELLERİ İLE MAHSUBEN ÖDENMESİ 439 12.2. KOMİSYONCULUK BEDELLERİNİN İTHALAT BEDELİNDEN MAHSUBU    441 12.3. VERİLEN DÖVİZLİ SİPARİŞ AVANSLARINDA KUR DEĞERLEMESİ          444 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ       447 1. TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ        448 2. TEKNİK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER       458 3. DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ      465 4. TARIM ÜRÜNLERİ İHRACAT İADESİ  481 5. DIŞ TİCARET DESTEKLERİNİN TFRS’YE GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  485 LEASİNG – FAKTORİNG – FORFAİTİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ       491 1. GİRİŞ           491 2. LEASİNG (FİNANSAL KİRALAMA) İŞLEMLERİ           491 3. FAKTORİNG 537 4. FORFAİTİNG İŞLEMLERİ       553 EXİMBANK KREDİLERİ            567 1. GİRİŞ           567 2. EXİMBANK TARAFINDAN SAĞLANAN KREDİLER    568 2.1. KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ           568 2.2. ORTA-UZUN VADELİ İHRACAT KREDİLERİ            596 2.3. DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KAPSAMINDAKİ KREDİLER      609 2.4. ULUSLARARASI KREDİLER           619 DÖVİZLİ İŞLEMLER VE RAPORLAMASI           625 1. NAKİT VE BANKA İŞLEMLERİ          625 1.1. KASA        625 2. BANKALAR  635 3. ÇEK İŞLEMLERİ       655 3.1. ALINAN ÇEK İŞLEMLERİ    655 3.2. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ  659 4. ALACAK VE BORÇ İŞLEMLERİ         664 4.1. ALICILAR HESABI  664 4.2. SATICILAR HESABI           668 4.3. SENET HESAPLARI           679 4.3.1. Alacak Senetleri  679 4.3.2. Borç Senetleri     683 5. MENKUL KIYMETLER VE MALİ DURAN VARLIKLAR 687 5.1. YURTDIŞINA PARA ÇIKARMA VE YURDA PARA SOKMA  689 5.2. YURT DIŞI ŞUBE KAZANÇLARI İSTİSNASI 698 5.3. MERKEZ VE ŞUBE ARASINDAKİ ALIM-SATIM VE BORÇLANMA İLİŞKİLERİ          705 6. AVANSLAR  717 6.1. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI    717 6.2. ALINAN AVANSLAR           720 6.3. STOK HESABI       721 7. SABİT KIYMETLER   728 8. BANKA KREDİLERİ  737 9. FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI     738 10. SONUÇ HESAPLARI           748 11. ÖZELLİK ARZEDEN DÖVİZLİ İŞLEMLER     750 11.1. DÖVİZLİ EMTİA ALIMLARINDAN DOĞAN KUR FARKLARI VE KDV          750 11.2. SABİT KIYMETLERİN DÖVİZE BAĞLI ALIMLARINDA DOĞAN KUR FARKLARI      752 11.3. FATURALI OLMAYAN MEVCUT, BORÇ VE ALACAKLARIN DEĞERLEME İŞLEMLERİ       753 11.4. YABANCI ORTAĞIN FAİZSİZ KREDİ KULLANDIRMASI     754 11.5. İTHALAT FİYAT FARKI (CREDIT NOTE )    754 11.6. İHRACATTA ŞÜPHELİ TİCARET ALACAK KARŞILIĞI         758 11.7. YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAAT İŞLERİ NEDENİYLE, MERKEZ VE ŞUBE ARASINDAKİ CARİ HESAPLARIN DEĞERLEMESİ            760 11.8. YURT DIŞINDAKİ İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN İLGİLİ ÜLKE MEVZUATINA GÖRE AYRI BİR ŞİRKET KURULMASININ ZORUNLU OLDUĞU DURUMLARDA İSTİSNA UYGULAMASI   762 11.9. YURT DIŞINDA OLUŞAN ZARARLAR       762 11.10. YURT DIŞINDAKİ İŞÇİLERE ÖDENEN ÜCRETLER          763 11.11. YURT DIŞINDAKİ İNŞAAT İŞİYLE İLGİLİ TRANSİT TİCARET         764 11.12. YURT DIŞI İŞLE İLGİLİ OLARAK TÜRKİYE’DEN GÖNDERİLEN MALZEMELER    764 11.13. YURT DIŞI İNŞAAT İŞLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ DEFTERLERE KAYIT DURUMU    765 11.14. YAZILIM İTHALİ  765 11.15. MANAGEMENT FEE İNCELEMELERİ     767 11.16. İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI       768 11.17. İNTERNET YOLUYLA YURTDIŞINDAN ALINAN MAL VE HİZMETLERDE BELGELENDİRME        770 11.18. İHRACAT KOMİSYONU VE REKLAMASYON ÖDEMELERİ          770 11.19. HİZMET İTHALİ   771 11.20.  BEDELSİZ MAL TESLİMİ           774 11.21.  ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI ve ÇERÇEVESİNDE VERGİLENDİRME ESASLARI           775 BELGELER      785 EK-1 PROFORMA FATURA      785 EK-2 ÇEKİ LİSTESİ       786 EK-3 ÖRNEK FATURA  787 EK-4 TASDİKLİ FATURA           788 EK-9 İTHAL EŞYASINA AİT GÜMRÜK KIYMET BİLDİRİMİ          793 EK-11 İMALATÇININ ANALİZ BELGESİ  796 EK-12 KONTROL BELGESİ       797 KAYNAKÇA      807