Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
Açıklamalı ve Uygulamalı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu

Açıklamalı ve Uygulamalı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu

YMM Nuri Değer


Baskı Tarihi: Temmuz 2014
Sayfa Sayısı: 1568
Fiyatı: 100 TL
İndirimli Fiyatı:98,50 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

Açıklamalı ve Uygulamalı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu Kitabı, YMM Nuri Değer tarafından titiz çalışmalar sonunda yazılmış değerli bir eserdir.Vergiyi Doğuran Olay,Verginin Tarhı Ve Ödenmesi, Usul Hükümleri,Çeşitli Hükümler gibi konu başlıkları yer alan Açıklamalı ve Uygulamalı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu Kitabında çok  daha fazla konu başlıkları ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Açıklamalı ve Uygulamalı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu Kitabının sizlere faydalı olmasını umuyoruz.

 • Katma Değer Vergisinin Tanıtılması
 • Mükellefiyet
 • Verginin Konusu
 • Mükellef Ve Vergi Sorumlusu
 • Vergiyi Doğuran Olay
 • İstisnalar
 • İhracat İstisnası
 • Taşımacılık İstisnası
 • Matrah, Nispet Ve İndirim
 • Verginin Tarhı Ve Ödenmesi
 • Vergilendirme Usulleri
 • Verginin Tarhı Ve Ödenmesi
 • Usul Hükümleri
 • Çeşitli Hükümler

ı

ÖNSÖZ

1984 Yılı Sonbaharında Gelirler Genel Müdürlüğü’nde KDV Kanunu Tasarısını hazırlama çalışmaları başlatıldığında, KDV Şubesi ve Tasarının yasalaşması ile birlikte yürürlükten kaldırılan 8 adet verginin de uygulamasından sorumlu Daire Başkanıydım.
1988 Yılında Gelirler Genel Müdürlüğünden ayrılıncaya kadar kesintisiz söz konusu 8 adet vergi yanında KDV’nin de yürütülmesi ile görevliydim Dolaysıyla KDV Kanun Tasarısının hazırlanmasından ve bundan sonraki 3.5 yıl boyunca KDV ile ilgili olarak hazırlanan bütün kanun değişiklikleri BK Kararları, Genel Tebliğler ve özelgelerin hazırlanmasında ve bu kapsama oluşturulan komisyonlarda fiilen çalıştım.
KDV Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, bu verginin pürüzsüz bir uygulanması ve Türkiye’ye tavsiye edildiği gibi, “başarısızlığa uğrayıp yoldan dönülmemesi için, uygulamayı bir yıl erteleyin” diyenleri haklı uygulamak için KDV ekibi olarak çok gayret sarf ettik. Ancak KDV uy daha ilk yıllarından itibaren olumlu neticeler alınmaya başlanınca yorgunluğumuz mutluluğa dönüştü.
KDV e görevli olmasam bile doğal olarak hiçbir zaman bu vergi ile ilişkim kesilmedi KDV konusunda yapılan değişiklikleri yakından izledim ve bu bağlamda çok sayıda araştırmalar yaptım ve makaleler yazdım.
Bu yayın KDV konusundaki birikimlerimi meslektaşlarımla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. KDV bir bütün olarak ele alınmıştır. Özellikli konulara veya belli ilkelerin doğruluğu veya yanlışlığı araştınlmamıştır. Damga Vergisinde yer alan tabirle bir hususu ispat veya belli edilme gibi bir amaç güdülmemiştir.
Bu çalışma ile yapılmak istenen şey, Katma Değer Vergisinin mantığını ve işleyişine hakim olan prensipleri kapsamında uygulamayı objektif olarak ortaya

 

BEŞİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ

Bilgiye ulaşmanın bedava ve kolay olduğu bir ortamda, mevzuata ilişkin konularda kitap yayınlamak bir hayli zordur. Bu nedenle beşinci baskıya ulaşmış bu çalışma için değerli okuyucularıma ne kadar teşekkür etsem azdır.

1 Ocak 1985 tarihinden itibaren uygulanmakta olan KDV mevzuatında;

56 ayrı Kanun ile değişiklik,

91 adet Bakanlar Kurulu Kararı,

123 adet KDV Genel Tebliği (1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren KDV Genel Uygulama Tebliğinde birleştirilmiştir.),

66 adet KDV Sirküleri,

Çeşitli konularda verilmiş binlerce görüş ve

Yüzlerce Danıştay kararı bulunmaktadır.

Kitapta bütün bu mevzuata, ancak Kanun ve Kararnameler dışında kalan konulara kısaltılarak yer verilebilmiştir.

Çalışmalarımda genel olarak Gelir İdaresi Başkanlığı, defterdarlık ve vergi dairesi başkanlıklarının internet siteleri ile Yaklaşım Dergileri ve yayınlarından . ar arlandım.

Kitabın yayına hazırlanmasında, beni teşvik eden ve destek veren, başta :aklaşım Yayıncılığının yöneticileri değerli dostlarım Sn. Prof. Dr. Şükrü KIZILOT ve Ekrem SARISU olmak üzere, Elvan BAL ve Yaklaşım * ayıncılığının tüm çalışanlarına teşekkür ederim.

Çalışmalarımda bana her türlü özveriyi gösteren

Eşim Hamdiye DEĞER ve çocuklarım Prof. Dr. N. Sadık, Sedat ve Sinan’a ayrıca teşekkür ederim.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ………………………………………………………………………………………….. 3

İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………………………………………….. 7

KISALTMALAR………………………………………………………………………………………………………… 84

KATMA DEĞER VERGİSİNİN TANITILMASI

 

A- AVRUPA BİRLİĞİNDE KDV………………………………………………………………………………. 85

B- KATMA DEĞER VERGİSİNİN TANIMLANMASI…………………………………………………… 86

C- KATMA DEĞER VERGİSİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ…………………………………………… 86

D- KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR……………………………. 93

1-.. KDV Genel Uygulama Tebliği İle Bazı Konularda İlk Defa Yapılan Düzenlemeler  93

2-.. Birden Fazla Vergilendirme Dönemine Yayılarak Verilen Hizmetlerde Vergiyi Doğuran Olay              94

3-.. Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yol İle Yapılan İhracat Teslimleri………….. 94

4-.. İhracat Teslimlerine İlişkin Olarak Düzenlenen Fatura İle Gümrük Beyannamesi Arasında Uyumsuzluk Olması Hali    94

5-.. Bavul Ticareti (11/1-a)…………………………………………………………………………….. 94

6-.. Hizmet İhracı…………………………………………………………………………………………… 94

 7-. İncelemesiz Ve Teminat Aranılmadan Yerine Getirilecek Nakden İade Tutarları    94

 8-. İade Hakkı Doğuran İşlemlerde Beyan ve İade…………………………………………. 95

9-.. Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar……………………………….. 95

10- İhraç Kaydıyla Teslimlerinin Mükellef Grupları İtibariyle Daraltılması……….. 95

11- DİİB Uygulaması…………………………………………………………………………………….. 95

12- Proje Uygulaması Öngörülen İstisna Düzenlemeleri………………………………… 96

13- Petrol Arama faaliyetleri İstisnası (13/c)………………………………………………….. 96

14- YTB İstisnası (13/d)………………………………………………………………………………… 96

15–…………………………………………………………………………………… Taşımacılık İstisnası     97

16- Sadece VİR İle Yerine Getirilecek Nakden İade Talepleri…………………………… 97

17- Verginin Fatura ve Benzeri Belgelerde Gösterilme Usulü………………………… 98

18- İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)………………………………………….. 98

19- Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS)……………………………………………………………… 98

20- Defter ve Belgelerin Zayi Olması (Yangın, Su Baskını, Çalınma Gibi) Durumunda İade      99

21- Özel Esaslar……………………………………………………………………………………………. 99

22- Geçiş Hükümleri (KOD’dan Çıkış)……………………………………………………………. 99

E-.. KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GEÇİŞ HÜKÜMLERİ……………………………….. 99

….

BİRİNCİ KISIM

MÜKELLEFİYET

 

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİNİN KONUSU

 

VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER (Madde-1)…………………………………… 101

I- KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU ………………………………………………………………… 102

A- GENEL OLARAK KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU………………………………….. 102

B- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NUN KONUSU…………………………………………… 103

II- KDV’NİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLERİN ÖZELLİKLERİ………………………… 103

A-.. KDV’NİN KONUSUNU İŞLEMLER TEŞKİL EDER…………………………………………….. 104

B-.. FAALİYETTE BULUNANLARIN DURUMU………………………………………………………. 104

C-. İŞLEMLER TÜRKİYE’DE YAPILMALIDIR………………………………………………………… 105

1-.. Mal Teslimlerinin Türkiye’de Yapılması…………………………………………………. 106

2-.. Hizmetin Türkiye’de Yapılması………………………………………………………………. 106

3-.. Türkiye’de Yapılmış Sayılan ve Sayılmayan İşlemler………………………………. 107

D- İŞLEMLER DEVAMLI OLARAK YAPILMALIDIR…………………………………………………. 108

III- TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ FAALİYET VE SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER           109

A-. TİCARİ VE SINAİ FAALİYETLER……………………………………………………………………. 109

B- SERBEST MESLEK FAALİYETİ………………………………………………………………………. 110

1-.. Serbest Meslek Faaliyetinin Tanımı……………………………………………………….. 110

2-.. Serbest Meslek Faaliyetinin Sürekli veya Arızi Olarak Yapılması…………….. 110

3-.. Serbest Meslek Erbabına Yapılan Ödemelerde GV ve KDV……………………… 111

D- TİCARİ, SİNAİ ZİRAİ FAALİYETLER İLE SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ARIZI OLARAK YAPILMASI        112

IV- HER TÜRLÜ MAL VE HİZMET İTHALATI……………………………………………………………. 113

A- GENEL BİLGİ………………………………………………………………………………………………… 113

B- İTHALATIN TANIMI……………………………………………………………………………………….. 113

C- İTHALATI VERGİLENDİRMENİN ZORUNLULUĞU…………………………………………… 113

D- MUTEMET ELİYLE İTHALAT………………………………………………………………………….. 114

V- DİĞER FAALİYETLERDEN DOĞAN TESLİM VE HİZMETLER……………………………….. 114

A- POSTA, TELEFON, TELGRAF, TELEKS VE BUNLARA BENZER HİZMETLER İLE RADYO VE TELEVİZYON HİZMETLERİ           115

B- HER TÜRLÜ ŞANS VE TALİH OYUNLARININ TERTİPLENMESİ VE OYNANMASI. 115

C- PROFESYONEL SANATÇILARIN YER ALDIĞI GÖSTERİLER VE KONSERLER İLE PROFESYONEL SPORCULARIN KATILDIĞI SPORTİF FAALİYETLER, MAÇLAR, YARIŞLAR VE YARIŞMALAR TERTİPLENMESİ 116

D- MÜZAYEDE MAHALLERİNDE VE GÜMRÜK DEPOLARINDA YAPILAN SATIŞLAR 117

1-.. Müzayede Mahallerinde Yapılan Teslimler Vergiye Tabidir ……………………. 118

2-.. İcra Dairelerinde Yapılan Satışlar KDV’ye Tabidir…………………………………… 123

3-.. Gümrük Depolarında Yapılan Satışlar……………………………………………………. 127

E- BORU HATTI İLE HAM PETROL, GAZ VE BUNLARIN ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI 127

F- GVK’NIN 70. MADDESİNDE BELİRTİLEN MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI İŞLEMLERİ 127

1-.. Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesi…………………………………………………………. 129

2-.. Hakların Kiraya Verilmesi………………………………………………………………………. 129

3-.. İktisadi İşletmelere Dahil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanması………….. 130

4-.. İktisadi İşletmeye Dahil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralama İşlemlerinin KDV’ye Tabi Olduğu Haller            130

5-.. Kiralanan Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesi İşlemi……………………………….. 134

6-.. Gayrimenkulün Ayni Sermaye Olarak Konulmasında KDV…………………….. 136

7-.. İntifa Hakkı Ödemesinin KDV Açısından Durumu………………………………….. 136

8-.. Fabrikanın Bir Tesisinin İşletme Hakkının Kira Bedeli Karşılığı Olarak Üretim Payı Almak Suretiyle Yüklenici Firmaya Devredilmesi…………………………………………………………………………………………. 137

G- KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DERNEK VE VAKIFLAR……………………………… 137

1-.. KDV Genel Uygulama Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler…………………………. 138

2-.. Orduevleri, Askeri Gazinolar İle Kantinlerin ve Kamu Kurumlarına Ait Sosyal Tesislerin KDV Karşısındaki Durumu    139

3-.. Üniversiteler Tarafından İşletilen Spor Tesisleri, Konukevleri, Kantinleri ve Kafeteryaların KDV Karşısındaki Durumu…………………………………………………………………………………………………………….. 139

4-.. Okul Kooperatiflerinde ve Kantinlerinde Öğrenci ve Öğretmenlere Yapılan Satışlarda KDV Uygulaması        141

5-.. Bakanlıklara Ait Sosyal Tesislerin KDV Karşısındaki Durumu………………… 142

6-.. Belediyelerde KDV Uygulaması…………………………………………………………….. 142

7-.. Kamu Kurumları ve Mesleki Kuruluşlarında KDV Uygulamaları……………… 148

8-.. Dernek ve Vakıfların Faaliyetlerinde KDV………………………………………………. 149

9-.. Siyasi Partilerin KDV Karşısındaki Durumu……………………………………………. 154

10- Çevre ve Orman Bakanlığı Tarafından Milli Parklara Giriş Karşılığında Tahsil Edilen Ücretler            154

11- Muhtarlığa Ait Minibüs İle Yolcu Taşıma İşinde KDV……………………………… 155

12- Askeri Kışlada Gerçekleştirilen Kuaförlük Faaliyeti……………………………….. 155

H- İSTEĞE BAĞLI MÜKELLEFİYET YOLU İLE VERGİLENDİRİLECEK TESLİM VE HİZMETLER            155

VI-. KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ OLMAYAN İŞLEMLER…………………………………… 156

A- TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞMEYEN İŞLEMLER…………………………………………………. 156

1-.. Türkiye’de Yapılmayan Teslimler…………………………………………………………… 156

2-.. Türkiye’de Yapılmayan Hizmetler………………………………………………………….. 157

B- AVANSLAR…………………………………………………………………………………………………… 160

C- MASRAF AKTARIMI………………………………………………………………………………………. 160

1-.. Firmalar Arasında Gerçekleştirilen Masraf Aktarımı……………………………….. 161

2-.. Grup Şirketleri Arasında Masraf Aktarımı………………………………………………. 162

3-.. Yurt Dışından Temin Edilen Kredilerin Grup Şirketlerine Kullandırılan Kısmına İlişkin Faiz, Komisyon, Kur Farkı vb. Giderlerin Yansıtılması İşlemi………………………………………………………………… 163

4-.. Dar Mükelleflere Masraf Aktarımında KDV Uygulaması………………………….. 164

5-.. Kaza Yapan Sigortalı Taşıt Aracının Tamirinde Masraf Aktarımı…………….. 164

6-.. Teminat Mektubu Komisyon Bedellerinin Bayilerce Şirkete Yansıtılması. 166

7-.. Tevkifata Tabi İşlemlerde Masraf Aktarımı…………………………………………….. 167

8-.. Damga Vergisi Aktarımı………………………………………………………………………… 169

9-.. Taşeronlara Yemek Bedeli Aktarılması………………………………………………….. 170

10- Araç Kiralayanlara (Trafik Cezaları ve Diğer Ceza ve Gecikme Zamları) Nedeniyle Düzenlenen Yansıtma Faturalarında KDV…………………………………………………………………………………………………………….. 171

11- Şirket Merkezinde Yapılan Genel Giderlerden Yurtdışı İnşaat ve Onarım İşlerine Yansıtılan Giderler İçin KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı……………………………………………………………………………….. 171

12- Yurtdışı Konaklama Bedellerinin Yansıtılması……………………………………….. 172

13- Mal Alımından Vazgeçme Neticesinde Ödenen Cezanın ve Yapılan Masrafların Yansıtılmasında KDV             172

D- TAZMİNATLAR……………………………………………………………………………………………… 173

1-.. Tazminatlar Katma Değer Vergisine Tabi Değildir………………………………….. 173

2-.. Tazminatlar Konusunda 60.No.lu Sirküde Yer Alan Açıklamalar…………….. 173

3-.. Sözleşmenin Feshinden Doğan Tazminat……………………………………………… 174

4-.. Hizmet Akdine Dayalı Tazminatta KDV………………………………………………….. 175    

E- GARANTİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER…………………………………………………. 175

1-.. Garanti Kapsamında Yapılan Teslim ve Hizmetler KDV’ye Tabi Değildir…. 175

2-.. Garanti Kapsamında Yurt Dışına Yapılan Masraf Aktarımları………………….. 176

3-.. Garanti Süresi İçerisinde Yetkili Servislerin Ana Bayiye Yaptıkları Teslim ve Hizmetleri Fatura Etmeleri Hali  176

F- SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN YERİNE GETİRİLEMEMESİ………………………………… 177

1-.. Sözleşmeden Cayma Sonucunda Ortaya Çıkan Cayma Bedelleri…………… 177

2-.. Sözleşmenin Feshinden Doğan Cezai Şartlar………………………………………… 177

3-.. Nefaset Bedelleri…………………………………………………………………………………… 178

4-.. İşin Zamanında Bitirilememesi Nedeniyle Ödenen Gecikme Zamları……… 178

5-.. Temerrüt Faizinin KDV Kanunu karşısındaki Durumu……………………………. 178

G- ÜCRETLER………………………………………………………………………………………………….. 179

Ğ- EMİNATLAR VE DEPOZİTOLAR…………………………………………………………………….. 179

1-.. Depozitolar…………………………………………………………………………………………… 179

2-.. Teminatlar…………………………………………………………………………………………….. 179

H- MESLEKİ TEŞEKKÜLLERE ÖDENEN AİDATLAR……………………………………………… 179

İ-.. TRAFO DEVIRLERI ………………………………………………………………………………………. 180

J-. YAP-İŞLET-DEVRET MODELI ÇERÇEVESINDE KURULAN, BELIRLI BIR SÜRE İŞLETILEN TESISLERIN İLGILI KURUMA DEVRI……………………………………………………………………………………………………………………. 180

1-.. İşletme Süresi Sonunda Tesis Devri……………………………………………………… 180

2-.. Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapılan İşe İlişkin Hasılat Payı Aktarımında KDV    180

K- DAHİLİ İŞLEMLERDE KDV UYGULAMASI……………………………………………………….. 181

L-. KOSGEB’İN SAĞLADIĞI DESTEKLER……………………………………………………………… 181

M- REAKTİF ENERJİ BEDELLERİNİN TAHSİLİNDE KDV ……………………………………… 182

N- ELEKTRONİK ORTAMDA ÖDEME ARACI OLARAK KULLANILAN ÖN ÖDEMELİ KARTLARIN TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI…………………………………………………………………………………………………………………… 182

VIII- KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÖZELLİK TAŞIYAN KONULAR……………………………. 182

A- ÖZEL SÜRÜCÜ KURSLARINDA KDV UYGULAMASI………………………………………… 182

1-.. Özel Sürücü Kurslarında Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi………. 182

2-.. Özel Sürücü Kurs Bedelinin Taksitle Ödenmesi…………………………………….. 183

3-.. Özel Sürücü Kurslarının Özel Şahıslardan Taşıt Kiralaması İşlemi………….. 184

B- SPONSORLUK HARCAMALARINDA KDV UYGULAMASI………………………………….. 185

1-.. Sponsorluk Harcamalarının KV Karşısındaki Durumu……………………………. 185

2-.. Sponsorluk Harcamalarının KDV Karşısındaki Durumu…………………………. 185

3-.. Sonuç…………………………………………………………………………………………………… 187

C- KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE KDV UYGULAMASI……………………………………… 187

1-.. Kamulaştırma İşlemleri…………………………………………………………………………. 187

2-.. Tezyid-i Bedel Davası İşlemleri……………………………………………………………… 188

3-.. Aktifteki Gayrimenkulün Kamulaştırılması KDV’ye Tabidir…………………….. 189

D-. SMS YOLUYLA TOPLANAN YARDIMLARDA KDV…………………………………………… 189

E-.. AVUKATLIK HİZMETLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU…………………………. 190

1-.. Mahkemelerce Hükmolunan Avukatlık Ücretleri…………………………………….. 193

2-.. Alacaklı Taraf Avukatına ödenen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi.. 193

3-.. İcra Dairelerince Avukatlara Ödenen Vekalet Ücretleri……………………………. 194

4-.. Karşı Taraf Avukatına Ödenen Avukatlık Ücretleri…………………………………. 194

5-.. Zorunlu Avukatlık Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu………………….. 195

6-.. Yurt Dışındaki Müşteriye Verilen Avukatlık Hizmeti……………………………….. 196

7-.. Avukatların Müvekkillerinden Aldığı Yol, Konaklama, vb..Masraflar……….. 196

F-.. ADİ ORTAKLIKLARDA VERGİLEME………………………………………………………………. 197

1-.. Adi Ortaklığın Tanımı……………………………………………………………………………. 198

2-.. Adi Ortaklğın Kuruluşu ………………………………………………………………………… 198

3-.. Adi Ortaklıkların Mükellefiyet Durumu…………………………………………………… 198

4-.. Adi Ortaklıklarda Hisse Devrinin KDV Karşısındaki Durumu………………….. 199

5-.. Adi Ortaklığın Feshi Nedeniyle Devreden KDV’nin Kullanımı…………………. 201

6-.. Kollektif ve Adi Komandit Şirketlerde Hisse Devri ………………………………… 202

7-.. Ferdi İşletmeye Üçüncü Bir Şahsın Ortak Olarak Alınmasında KDV……….. 202

8-.. Faaliyeti Bırakan Adi Ortaklığın Henüz Satmadığı Konutlar Nedeniyle Yüklenip İndirim Yoluyla Gideremediği KDV’nin İadesi…………………………………………………………………………………………………………….. 203

G-. PROFESYONEL FUTBOL FAALİYETLERİNDE KDV………………………………………… 203

1-.. Spor Kulüpleri ……………………………………………………………………………………… 203

2-.. Türkiye Futbol Federasyonu…………………………………………………………………. 205

3-.. Spor Genel Müdürlüğü………………………………………………………………………….. 206

4-.. Defter Tutma ve Belge Düzenleme………………………………………………………… 206

5-.. İndirim………………………………………………………………………………………………….. 206

6-.. Federasyonun Dergi Çıkarması, Reklam Alması……………………………………. 207

H-. KOMİSYONCULAR TARAFINDAN İFA EDİLEN HİZMETLER……………………………. 207

İ-… DEVRE MÜLK VE DEVRE TATİL HAKKI SATIŞLARI……………………………………….. 207

J-.. ŞİRKETİN ORTAKLARINA BORÇ PARA VERMESİ………………………………………….. 209

1-.. Şirketin Ortaklarına Borç Para Kullandırmak Suretiyle Elde Ettiği Faiz Gelirinin KDV Karşısındaki Durumu   210

2-.. Holding Şirketleri Tarafından Yurt İçi ve Yurt Dışı Bankalardan Sağlanan Kredinin Bağlı Şirketlere Kullandırılması     213

3-.. Grup Şirketinden Temin Edilen Kredi Faizinin Vergisel Durumu……………. 214

4-.. Temin Edilen Kredilerin Ayni Şartlarda İhracatına Aracılık Edilen İmalatçılara Kullandırılması          215

5-.. Ortaklarla İlişkili Kişilerden Borç Alınması…………………………………………….. 216

6-.. Ortaklara Verilen Borcun Faizi Dolayısıyla Örtülü Kazanç İle İlgili Tarhiyatın Kaldırılması Halinde KDV İle İlgili Tarhiyat Konusu Kalmamaktadır………………………………………………………………………… 216

7-.. Ortaklara Borç Para Verilmesi İşleminde KDV Matrahı……………………………. 217

8-.. Ortağa Borç Para Verilmesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Kur Farkları……………. 217

9-.. Yurtdışındaki Grup Şirketine Kredi Kullandırılması……………………………….. 217

K-.. ÖZEL İNŞAATLARDA KDV……………………………………………………………………………. 217

L-.. İRTİBAT BÜROLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU…………………………………. 219

M-. ESERLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU…………………………………………………… 220

1-.. Eserlerin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu………………………………………….. 220

2-.. Serbest Meslek Faaliyetinin Devamlı Olarak Yapılması…………………………… 223

3-.. Telif Kazançlarında KDV Uygulaması…………………………………………………….. 223

4-.. Telif Kazançları İle İlgili Özellikli Durumlar……………………………………………… 225

N-. YEDDİEMİNLİK ÜCRETİNDE KDV UYGULAMASI ………………………………………….. 231

1-.. Genel Olarak…………………………………………………………………………………………. 231

2-.. Yeddiemin Tarafından Alınan Bedellerin Ücret Sayılması Halı……………….. 232

3-.. Yeddiemin Tarafından Alınan Bedellerin Ticari Kazanç Sayılması Halı…… 233

4-.. Yediemin Olarak Alınan Ücretin KDV’ne Tabi Tutulması………………………… 233

O-. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV UYGULAMALARI………………………… 233

1-.. Finansal Kiralama İşlemleri KDV’ye Tabidir…………………………………………… 234

2-.. Yurt Dışından Gerçekleştirilen Finansal Kiralama İşlemleri……………………. 234

3-.. Finansal Kiralama Sözleşmesi Sonunda Malın İz Bedelle Kiracıya Devri… 235

4-.. Konut Finansmanı Kanunu Kapsamında Kullandırılan Konut Kredilerinde Finansal Kiralamalarda KDV Uygulamaları…………………………………………………………………………………………………………….. 235

5-.. Finansal Kiralama İşlemlerinde Bedelin Peşin Ödenmesi………………………. 236

P-.. TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI VE ÖRTÜLÜ SERMAYE 236

1- . Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Koşulları….. 236

2-.. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında KDV………… 237

3-.. İlişkili Kuruma Verilen ve Başlangıçta Örtülü Sermaye Niteliğinde Olduğu Belli Olan Vade Farkları İçin Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği, KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı, İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı 241

4-.. Örtülü Sermaye Sayılan Borçlanmalar Üzerinden Hesaplanan Faizler…….. 241

IX-. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASI………………………………… 242

A-.. GENEL BİLGİ……………………………………………………………………………………………….. 242

B-.. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ MAHİYETİ…………………. 243

1-.. Doktrindeki Görüşler…………………………………………………………………………….. 243

2-.. Gelir İdaresinin Uygulaması………………………………………………………………….. 245

3-.. Danıştay’ın Görüşü……………………………………………………………………………….. 248

4-.. Yargıtay’ın Görüşü………………………………………………………………………………… 251

5-.. Kişisel Görüşümüz……………………………………………………………………………….. 252

6-.. Öneriler…………………………………………………………………………………………………. 255

C-. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASI…………………………………. 255

1-.. Arsa Sahibi Tarafından Arsa Teslimi……………………………………………………… 255

2-.. Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine Konut veya İşyeri Teslimi…………….. 262

D-. ARSA KARŞILIĞINDA KAT TESLİMİNDE ÖZELLİKLİ KONULAR………………………. 263

1- Arsa Payı Karşılığı İnşaat Faaliyeti GVK’nın 42. Maddesi Kapsamında Birden Fazla Yıla Sirayet Eden İnşaat Taahhüt İşi Sayılmaz………………………………………………………………………………………………………………. 263

2- Müteahhide Kalan Bağımsız Bölümlerin Maliyetinin Hesaplanması………… 264

3- Kat Karşılığı İnşaat Yapılması Nedeniyle Yüklenilen Vergilerin İndirimi ….. 266

4- Yapı Kullanma İzin Tarihinin Fatura Düzenleme Tarihinden Sonra Olması Halinde KDV İadesi          267

5- Kat Karşılığı Arsalarda Belge Düzeni………………………………………………………. 268

6- Arsa Payı Kat İnşaatı Hesabının Bir Örnekle Açıklanması………………………… 268

7- Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşlerinin, “Arsa Karşılığı İnşaat” İşi Olarak Değerlendirileceği………………………………………………………………………………………………………………. 269

8- Kat Karşılığı İnşaatta Taşarona İş Karşılığında Daire Verilmesi……………….. 271

9- Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibi Adına Yapılan Ödemelerin ve Yüklenilen KDV’lerin İndirim Konusu Yapılamayacağı………………………………………………………………………………………………………………. 272

10- Kat Karşılığı İnşaat İşinde KV, KDV ve Belge Düzeni …………………………….. 272

11- Natamam İnşaat Devrinde KDV Oranı……………………………………………………. 274

TESLİM (Madde 2)………………………………………………………………………………………………….. 274

A-.. GENEL AÇIKLAMA……………………………………………………………………………………….. 274

1-.. Malların Teslimi…………………………………………………………………………………….. 275

2-.. Zincirleme Akitler………………………………………………………………………………….. 276

3-.. Su, Elektrik, Gaz, Isıtma ve Benzeri Dağıtımlar……………………………………….. 276

4-.. Döküntü ve Tali Maddelerin Teslimi………………………………………………………. 276

5-.. Trampa İki Ayrı Teslim Hükmündedir……………………………………………………. 276

B-.. KAP VE AMBALAJ MADDELERİNDE KDV UYGULAMASI…………………………………. 277

1-.. Kap veya Ambalajların Geri Verilmesinin Mutad Olduğu Haller………………. 279

2-.. Kap veya Ambalajların Geri Verilmesinin Mutad Olmadığı Haller …………… 279

3-.. Ambalajlı Olarak İhraç Edilen Mallarda Durum ………………………………………. 279

4-.. Ambalajlara İlişkin Depozitolar …………………………………………………………….. 279

C-. MALLARIN ÖDÜNÇ VERİLMESİ İŞLEMLERİ…………………………………………………… 281

D-. KAPIDAN SATIŞLARDA KDV UYGULAMASI ………………………………………………….. 281

TESLİM SAYILAN HALLER (Madde-3)……………………………………………………………………. 281

A-.. GENEL AÇIKLAMALAR…………………………………………………………………………………. 282

1- Vergiye Tabi Malların Vergiye Tabi İşlemler Dışındaki Amaçlarla İşletmeden Çekilmesi        282

2- Vergiye Tabi Malların, Teslimi Vergiden İstisna Olan Malların Üretiminde Kullanılması        282

3- Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışlarda Zilyetliğin Devri…………….. 283

B-.. TESLİM SAYILAN HALLER……………………………………………………………………………. 284

1-.. Personele Sağlanan Menfaatler…………………………………………………………………… 284

2-.. Promosyon Ürünleri Numune ve Eşantiyonlarda KDV………………………………… 285

3-.. Müşterilere Çekilişle Verilen Hediyelerde KDV…………………………………………….. 285

4-.. Mahkeme Kararıyla Ayrılan Eşe Bırakılan Ticari Emtiada KDV……………………… 285

HİZMET (Madde-4)…………………………………………………………………………………………………. 286

HİZMET SAYILAN HALLER (Madde-5)……………………………………………………………………. 287

A-.. VERGİYE TABİ HİZMETTEN KARŞILIKSIZ YARARLANILMASI………………………… 287

1-.. Katma Değer Vergisi Kanunu Bakımından…………………………………………….. 287

2-.. Vergi Usul Kanunu’ndaki Hükümler………………………………………………………. 287

3-.. Kiralanan Meskenlerde Personelin Kalması Hali……………………………………. 287

B-.. OTELLERDE TANITIM AMACIYLA BEDELSİZ KONAKLAMA HİZMETİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU    288

İŞLEMLERİN TÜRKİYE’DE YAPILMASI (Madde-6)…………………………………………………… 290

A-.. İŞLEMLERİN TÜRKİYE’DE YAPILMASI………………………………………………………….. 290

1-.. Mal Teslimlerinin Türkiye’de Yapılması ………………………………………………… 290

2-.. Hizmetin Türkiye’de Yapılması………………………………………………………………. 290

3-.. Hizmetten Türkiye’de Faydalanılması……………………………………………………. 291

B-.. TÜRKİYE’DE YAPILIP YAPILMADIĞI TARTIŞMALI İŞLEMLER…………………………. 291

1-.. Yurt Dışından Sağlanan Hizmetler…………………………………………………………. 291

2-.. Yurt Dışında Vergilendirilmiş Hizmet Alımı……………………………………………. 293

3-.. Yurt Dışına Düzenlenen Turlar………………………………………………………………. 293

4-.. Yurt Dışında Yerleşik Firmalara Türkiye’de Verilen Aracılık Hizmetleri……. 294

5-.. Yurt Dışında Yerleşik Firmalara Ödenen Komisyonlar……………………………. 295

6-.. İnternet Ortamında İthal ve İhraç Edilen Hizmetler…………………………………. 296

7-.. Yurt Dışında Yayın Yapan Televizyonlara Verilen Reklamlar…………………… 300

8-.. Türkiye’de Düzenlenen Yarışlar Üzerine Yurtdışında Kurulu Bahis Düzenleyen Kuruluşların Bayileri Aracılığı İle Müşterek Bahis Kabul Edilmesi……………………………………………………………………………. 300

9-.. Yurtdışındaki Acentaya Verilen Hizmetler……………………………………………… 300

10- İthal Edilecek Malın Yurda Sokulmadan Önce Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bir Firmaya Devri     301

11- Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri…………………………………………………………… 301

12- Yabancı Sermayeli Şirkete Yurt Dışında Mukim Grup Firmaları Tarafından Genel Yönetim Ve Ücret Gideri Adı Altında Ödenen Tutarlar……………………………………………………………………………………. 302

13- Yurt Dışındaki Müşteriye Verilen Hizmetler……………………………………………. 302

14- Yurt Dışına Ödenen Kira Bedeli Yurt Dışı Uçak Biletleri Komisyonu………. 303

15- Kullanılan Program İçin Yurt Dışı Firmadan Alınan Eğitim Desteği Nedeniyle Yapılan Ödemelerin Vergisel Durumu   303

C-. İŞ MAKİNELERİ VE TAŞITLARIN YURT DIŞINA KİRALANMASI……………………….. 303

1-.. İş Makinelerinin Yurt Dışına Gönderilmesi…………………………………………….. 304

2-.. İş Makinelerinin Yurtdışına Kiraya Verilmesinin KDV Uygulaması………….. 304

3-.. Danıştay’ın Görüşü……………………………………………………………………………….. 305

ULUSLAR ARASI TAŞIMA İŞLERİ (Madde-7)………………………………………………………….. 306

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU

 

MÜKELLEF (Madde-8)……………………………………………………………………………………………. 307

I-… KDV MÜKELLEFİ OLANLAR…………………………………………………………………………….. 308

A-.. KANUNLA MÜKELLEF OLARAK TAYİN EDİLENLER……………………………………….. 308

B- KDV GENEL TEBLİĞLERİ İLE MÜKELLEFİYET KONUSU AÇIKLIĞA KAVUŞTURULAN KİŞİ VE KONULAR     309

1-.. Genel Bütçeli İdarelerin KDV Mükellefiyeti…………………………………………….. 309

2-.. Adi Ortaklıklarda Mükellefiyet……………………………………………………………….. 309

3-.. Serbest Bölgelerde KDV Mükellefiyeti ………………………………………………….. 309

4-.. İcra Yoluyla Yapılan Satışlarda KDV Mükellefi……………………………………….. 309

5-.. Konut Yapı Kooperatiflerinin KDV Mükellefiyeti……………………………………. 310

II-.. YETKİLİ MÜESSESELERİN KDV MÜKELLEFİYETİ……………………………………………… 310

III-. FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN VERGİLERİN BEYANI VE İADESİ…………………………… 311

A-.. FAZLA VE YERSİZ VERGİ UYGULAMA HALLERİ…………………………………………… 311

1-.. Vergiye Tabi Bir İşlemin Söz Konusu Olmaması Hali……………………………… 311

2-.. Mükellef Olmayanlar Tarafından KDV’nin Tahsil Edilmesi Hali………………. 311

3-.. Fazla veya Yersiz Vergi Uygulayanlar…………………………………………………….. 311

4-.. Katma Değer Vergisinin Noksan Alınması Hali………………………………………. 312

B-.. FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV’NİN İADESİ……………………………………………….. 312

C-. FAZLA VE YERSİZ VERGİ ÖDENEN DİĞER KONULAR…………………………………… 314

1-.. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamındaki Satışlar………… 314

2-.. Vergide Muaf Esnaf veya Basit Usule Tabi Mükellefler Tarafından Yersiz Alınan Vergilerin Beyanı ve İndirimi              315

3-.. ÖTV Kanunu’nun (8/1) Maddesi Kapsamında Teslim Edilen Malların ÖTV’si Üzerinden Hesaplanan KDV’nin Düzeltilmesi …………………………………………………………………………………………………………….. 316

4-.. KDV Genel Uygulama Tebliği İle Yapılan Açıklamalar…………………………….. 318

5-.. İstisna Kapsamındaki İşlemler İçin KDV Ödenmesi……………………………….. 318

VERGİ SORUMLUSU (Madde-9)……………………………………………………………………………… 318

I-… GENEL AÇIKLAMALAR……………………………………………………………………………………. 319

II-.. KDV’DE VERGİ SORUMLULUĞU UYGULAMASI………………………………………………… 319

A-.. VERGİ SORUMLULUĞU HAKKINDA GENEL BİLGİ…………………………………………. 319

B-.. VERGİ SORUMLULUĞU UYGULAMASININ AMACI VE ŞARTLARI…………………… 320

C-. İŞLEMLERİN TEVKİFAT KAPSAMINA ALINMASI…………………………………………….. 321

III-. KDV’DE TEVKİFAT UYGULAMASI…………………………………………………………………….. 322

A-.. KDV TEVKİFATININ NİTELİĞİ……………………………………………………………………….. 322

B-.. BEYAN………………………………………………………………………………………………………… 323

1-.. Genel Bütçeli Kuruluşların Beyanı………………………………………………………… 323

2-.. KDV Mükellefiyeti Bulunmayan Bankaların Sorumluluk Beyanı…………….. 324

3-.. Hakedişli İşlerde Tevkifat Uygulaması…………………………………………………… 324

C-. İNDİRİM………………………………………………………………………………………………………. 324

1-.. Ödemenin Yapılmaması İndirim, Mahsup ve İade İşlemlerinin Yapılmasına Engel Teşkil Etmez       325

2-.. Tevkif Edilen Verginin İkmalen veya Re’sen Tarh Edilmesi Halinde Verginin İndirimi         326

3-.. Sorumluluk Beyanının Pişmanlıkla Yapılması Halinde Vergi İndirimi……… 326

IV-. KATMA DEĞER VERGİSİNDE SORUMLULUK KAPSAMINA ALINAN İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI       326

A- TAM TEVKİFAT UYGULAMASI……………………………………………………………………….. 326

B- KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI……………………………………………………………………… 327

V-.. TEVKİFATA TABİ TUTULAN İŞLEMLER……………………………………………………………. 327

A-.. İKAMETGÂHI, İŞYERİ, KANUNİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYEDE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER               327

1-.. Dar Mükellefler Tarafından Gerçekleştirilen Teslim ve Hizmetlerde Tevkifat Uygulamasının Şartları                328

2-.. Dar Mükelleflere İlişkin Özellikli Konular………………………………………………… 328

B-.. SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER 337

1-.. Genel Olarak…………………………………………………………………………………………. 337

2-.. Yurtdışından Satın Alınan Eserlerin Telif Hakkı Bedelinin Ödenmesi…….. 340

3-.. Eserlerin Yurtdışında Satılması……………………………………………………………… 341

C-. KİRALAMA İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI……………………………… 341

1-.. Sigorta Şirketinden Otomobil Kiralanması İşleminde Sorumluluk ………… 342

2-.. Sigorta Acenteliği Tarafında Gayrimenkul Kiralamasında Tevkifat ……….. 343

3-.. Gayrimenkul Kiralama Faaliyetinde Tevkifat………………………………………….. 343

4-.. Kiralama İşlemlerindeki Sorumluluk Uygulamasının Değerlendirilmesi…. 344

5-.. Basit Usule Tabi Mükellefin Okul Aile Birliğinden Kantin Kiralaması……… 344

D-. REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK …………………………………………. 345

1-.. Apartman Dış Cephesine Reklam Verilmesi İşleminde Tevkifat……………… 346

VI-. KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI………………………………………………………………………… 346

A-.. KISMİ TEVKİFATIN MAHİYETİ………………………………………………………………………. 346

B-.. KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER……………………………………………… 347

C-. KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER………………………………………………. 348

D-. KISMİ TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR………………………………………………….. 348

1-.. Kısmı Tevkifat Uygulayacak Alıcılar………………………………………………………. 348

2-.. Belediyeler……………………………………………………………………………………………. 349

3-.. Tevkifat Kapsamındaki Kurumların Birbirlerine Karşı Yaptıkları Hizmetlerde Sorumluluk Uygulaması            352

4-.. Tevkifat Yapmakla Sorumlu Tutulmayan Kuruluşlara Yapılan Hizmetler… 352

5-.. Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sağlık Hizmeti………………………………… 352

6-.. Eğitim Hizmetleri (Kişisel Gelişim, Hızlı Okuma, Etkili İletişim vb.)…………. 352

7-.. İşyeri Hekimliği Hizmetinde KDV Tevkifatı…………………………………………….. 353

VII- KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER………………………………………………… 354

A-.. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK, ETÜT-PROJE HİZMETLERİ (2/10, BA)         354

1-.. Yapım İşlerinin Kapsamı……………………………………………………………………….. 354

2-.. İşin Taşeronlara Devrinde KDV Tevkifatı Uygulaması……………………………. 357

3-.. Tevkifata Tabi Olmayan İşler…………………………………………………………………. 360

4-.. Kamu Kurumlarına Yapılan Yapım İşlerinde KDV Tevkifatı…………………….. 361

5-.. Özel Üniversiteye İnşaat İşi Yapılmasında KDV Tevkifatı……………………….. 362

B-.. ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER (9/10 –BA)   362

1-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 362

2-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı……………………………………… 363

3-.. Proje Çizim Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması…………………………………….. 363

4-.. Sayısal Kadastral Harita Çizim İşlerinde Tevkifat Uygulaması………………… 363

5-.. İmar Uygulama, Her Ölçekte İmar Planı Hizmetleri…………………………………. 364

6-.. Ekspertiz Hizmetinde KDV Tevkifatı ……………………………………………………… 364

7-.. Bayındırlık İl Müdürlüğüne Ait Binanın Deprem Analiz İşinin KDV Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı                 364

8-.. Verilen Mimari Proje Hizmetinde KDV Tevkifatı……………………………………… 365

9-.. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, SMMM Ve YMM Ücretleri…………………… 365

10- Zorunlu Görevlendirmelerde Ödenen Müdafilik Ücretinde KDV……………… 366

C-. MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ (5/10 – BA)      367

1-.. KD Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı……………………………….. 367

2-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 367

3-.. Bilgisayar Yazılımları Bakım Hizmetleri …………………………………………………. 368

4-.. Damperin Araçlara Eklenmesi İşlemi Tevkifata Tabidir………………………….. 368

5-.. Bakım Hizmeti Verilmeksizin Yedek Parça Teslimlerinde Tevkifat………….. 368

6-.. Boya, Raspa ve Usturmaca Hizmetlerinin İfasında Tevkifat Oranı………….. 368

7-.. Belediyelerin Araçlarına Yapılan Bakım ve Onarım Hizmetleri………………… 369

D-. YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ (5/10 – BA)………………………. 369

1-Kapsam…………………………………………………………………………………………………… 369

E-.. İŞ GÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ (9/10 – BA+M)………………………………………………… 371

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı……………………………………… 371

2-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 371

3-.. 60 No.lu Sirküler İle Yapılan Açıklamalar……………………………………………….. 372

4-.. Değerlendirme ……………………………………………………………………………………… 373

5-.. Örnekler………………………………………………………………………………………………… 373

6-.. Fason Demir İmalinde İşçi İstihdamında KDV Tevkifatı…………………………. 381

7-.. İşgücü Temini Kapsamında İstihdam Edilen Personel Dolayısıyla Masraf Aktarımında KDV Tevkifat Uygulaması       381

8-.. Taşaronlar Tarafından Yapılan İşlemlerde Tevkifat Uygulaması…………….. 381

9-.. Yükleme, Boşaltma, Tasnif, Tahmil, Tahliye İşlemleri……………………………. 382

10- Manken, Fuar Hostesi ve Oyuncu İstihdamı …………………………………………. 382

11- Ev ve İşyeri Temizlik İşleri……………………………………………………………………… 382

12- Özel Güvenlik Hizmetleri ………………………………………………………………………. 383

13- Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alımında Tevkifat…………………………………… 383

14- Deniz Tankerinin Personeli İle Birlikte Kiraya Verilmesi…………………………. 384

15- İşgücü Hizmet Alım İşinde KDV Tevkifatı………………………………………………. 385

16- Özel Sağlık Hizmeti Faaliyetinde Bulunan Şirketin, Başka Bir Sağlık Kuruluşuna Hizmet Vermesi   386

F-.. YAPI DENETİM HİZMETLERİ………………………………………………………………………… 386

1-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 386

2-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı……………………………………… 387

3-.. Yapı Denetim Hizmetleri Bedelinin Müteahhit Tarafından Ödenmesi……… 387

G-. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ (5/10-BA+M)……………………………………………………………………………. 388

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı……………………………………… 388

2-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 388

3-.. Fason İşlerle İlgili Aracılık Hizmetleri…………………………………………………….. 389

4-.. Fason İşçiliğin Kapsamı……………………………………………………………………….. 390

5-.. Terzilerin Yapmakta Olduğu Pantolon ve Etek Boyunun Kısaltılması, Ütülenmesi, Düğme Dikilmesi, Fermuar Değişimi Gibi İşlemler…………………………………………………………………………………………………. 391

6-.. İşlenmiş Mahlıç Pamuk Teslimlerinin KDV Tevkifatı………………………………. 392

7-.. İplik Büküm İşlem Bedelinde KDV Tevkifatı…………………………………………… 392

8-.. Nihai Tüketicilere Yapılan Kesim ve Dikiş Hizmetlerinde Tevkifat………….. 393

Ğ-. TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ (9/10 – M)         393

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı……………………………………… 393

2-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 393

3-.. Turizm Seyahat Acentelerine Ödenen Komisyon Ücretlerine KDV Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı 394

4-.. Mağazalar Alış Veriş İçin Turist Kafilesi Götüren Rehber ve Benzerlerine Ödenen Komisyon Bedeli Üzerinden Tevkifat Uygulaması…………………………………………………………………………………………… 394

H-. SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ (9/10 – BA+M)    394

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı……………………………………… 394

2-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 394

I-… TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ (7/10 – BA+M)………………….. 396

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı……………………………………… 396

2-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 396

3-.. Temizlik Hizmetlerinin Taşeron Firmalara Yaptırılması Hali……………………. 397

4-.. Aile Hekimlerine Verilecek Temizlik Hizmetinde KDV Tevkifatı ………………. 397

5-.. Malzemesiz Olarak Verilen Temizlik Hizmetinde KDV Tevkifatı ………………. 397

İ-… SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ (5/10 – BA+M)……………………………………………… 398

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı……………………………………… 398

2-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 398

3-.. Şoförlü Araç Kiralama Hizmetinde KDV Tevkifatı ………………………………….. 399

4-.. Araç Kiralama Hizmeti Alımında Tevkifat ……………………………………………… 400

5-.. Servis Taşımacılığını Üstlenen Firmaya Verilen Servis Taşımacılığı……….. 400

6-.. Turizm Taşımacılığı Faaliyetinin Taşaronlara Yaptırılması……………………… 401

J-.. HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ (5/10 – BA)…………………………………. 402

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı……………………………………… 402

2-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 402

3-.. Hologramların Baskı Basım İşinde Tevkifat Uygulaması……………………….. 403

4-.. Baskı Basım hizmetinde KDV Tevkifatı………………………………………………….. 403

K-.. KAMUYA YAPILAN DİĞER HİZMETLER (5/10 –(5018)…………………………………….. 403

1-.. Genel Olarak…………………………………………………………………………………………. 403

2-.. Basın İlan Hizmetleri……………………………………………………………………………… 404

3-.. Şirket Adına Kayıtlı Bulunan Ve Ticari Amaçlı Deponun Kiraya Verilmesinde KDV Stopajı Uygulanıp Uygulanmayacağı…………………………………………………………………………………………………………….. 405

4-.. 5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetveller Kapsamındaki İdare, Kurum ve Kuruluşlara İfa Edilen Sağlık Hizmetleri     405

5-.. Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekli Projeler Gerçekleştiren Organizasyon Firmasının Vergilendirilmesi        406

VII- KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER…………………………………………………. 406

A-.. KÜLÇE METAL TESLİMLERİ (7/10 – BA+M)…………………………………………………… 406

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı……………………………………… 406

2-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 407

3-.. Hurda Metalden Elde Edilen Külçelerin Tesliminde Tevkifat………………….. 407

B-.. BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM VE KURŞUN ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ (7/10 – BA+M) 408

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı……………………………………… 408

2-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 408

3-.. Bakır, Alüminyum Çinko ve Kurşun Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması….. 409

4-.. İthalatçıları Tarafından Yapılan Bakır Mamulü Teslimleri……………………….. 409

5-.. Alüminyum Profilin İhracı Ve Yurt İçi Tesliminde KDV Tevkifatı…………….. 409

6-.. Alüminyum Profil ve Levha Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması…………….. 410

7-.. Kablo Teslimleri …………………………………………………………………………………… 411

8-.. Bakır ve Alüminyum Alaşımlı Kaynak Tel Teslimi………………………………….. 411

9-.. Bakır Şerit Alımının KDV Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı………………………. 411

10- Külçe Kurşundan İmal Edilen Saçma ve Tek Kurşun Mamulü Teslimlerinde Tevkifat         412

C-. HURDA VE ATIK TESLİMİ…………………………………………………………………………….. 412

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı……………………………………… 412

2-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 412

3-.. İstisnadan Vazgeçen Mükelleflerin Hurda Metal Teslimleri…………………….. 413

4-.. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Tevkifat ……………………………………………….. 414

D-. METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT CAM HURDA VE ATIKLARINDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ (9/10-BA+M)…………………………………………………………………………………………………………………… 414

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı……………………………………… 414

2-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 415

3-.. Plastik Granül Teslimi…………………………………………………………………………… 415

4-.. Akrilik, ABS VE Sert Olastiğin Sertleştirilmesi……………………………………….. 415

5-.. Plastik Bidon, Varil, Tank Benzeri Kapların Hurda Sayılıp Sayılmayacağı.. 415

6-.. Hurda Alım Satımında İstisnalı Alınanları İstisnalı, KDV’li Alınanları İse KDV’li Teslim Etmenin Mümkün Olup Olmayacağı…………………………………………………………………………………………………………….. 416

7-.. Fabrikalardan Atık Toplanması İşleminde Tevkifat………………………………… 417

E-.. PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ (9/10- BA+M)   417

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı……………………………………… 417

2-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 418

F-.. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ (9/10-BA+M)……………………………………… 418

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı……………………………………… 418

2-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 418

3-.. Plywood ve Kontrplak Kalıp Malzemesi Satışının KDV Tevkifatı…………….. 419

4-.. Masif Panel Tesliminde KDV Tevkifatı…………………………………………………… 419

5-.. İlk Maadde Niteliğindki Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimleri……………………. 420

6-.. Ağaç ve Orman Ürünlerinde Tevkifat…………………………………………………….. 420

VIII-KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASIYDA ORTAK HUSUSLAR…………………………………. 420

A-.. TEVKİFAT UYGULAMASINDA ALT SINIR………………………………………………………. 420

B-.. BELGE DÜZENİ…………………………………………………………………………………………… 421

C-. BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ………………………………………………………………. 423

1-.. Alıcıların Beyanı……………………………………………………………………………………. 423

2-.. Satıcıların Beyanı………………………………………………………………………………….. 424

IX-. DÜZELTME İŞLEMLERİ…………………………………………………………………………………….. 425

A-.. MAL İADELERİ…………………………………………………………………………………………….. 425

B-.. MATRAHTA DEĞİŞİKLİK………………………………………………………………………………. 426

C-. FAZLA VEYA YERSİZ TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN İADESİ…………………………… 427

D-. TEVKİFAT KAPSAMINA GİREN İŞLEMLERDE ORTAYA ÇIKAN FİYAT, KUR VE VADE FARKLARI İLE İSKONTOLAR  428

1-.. Fiyat Farkları ………………………………………………………………………………………… 428

2-.. Vade ve Kur Farkları …………………………………………………………………………….. 429

3-.. Yıl Sonu İskontolarında KDV Tevkifatı…………………………………………………… 430

E-.. FATURANIN BİR SONRAKİ DÖNEMDE DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV TEVKİFATI 431

X-.. TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ…………………………………………………….. 431

A-.. GENEL AÇIKLAMALAR…………………………………………………………………………………. 431

1-.. Özelgeler………………………………………………………………………………………………. 433

2-.. İade Taleplerinin Yerine Getirileceği Tarih……………………………………………… 434

B-.. MAHSUBEN İADE TALEPLERİ………………………………………………………………………. 435

C-. NAKDEN İADE TALEPLERİ…………………………………………………………………………… 437

1-.. Teminat ve/veya VİR İle Yerine Getirilecek Nakden İade Talepleri…………… 437

2-.. VİR veya YMM Raporu İle Yerine Getirilecek İade Talepleri…………………….. 438

D-. İADE UYGULAMASI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR…………………………………………. 438

1-.. Kısmı Tevkifat İadesinde İhracata Ait İade Usulleri Uygulanır………………… 440

2-.. Mükellef Daha Sonraki Dönemlerde İade Talebinde Bulunabilir…………….. 440

3-.. Tevkifat ve İndirimli Orandan Kaynaklanan KDV İadelerinin Bir Arada Bulunması              440

4-.. Mahsuptan Sonra Kalan Alacağın Nakden İadesi Talebi………………………… 441

5-.. İade Talepi Vergilendirme Dönemleri İtibariyle Yapılır……………………………. 441

6-.. YMM Raporu İşlem Türleri İtibariyle Düzenlenmelidir…………………………….. 441

7-.. YMM Raporu Talep Edilecek Azami Tutar………………………………………………. 442

8-.. Tevkifata Tabi Hizmetlerin Bir Arada Yapılması……………………………………… 442

XI-. BİLDİRİM ZORUNLULUĞU VE MÜTESELSİL SORUMLULUK……………………………… 442

A-.. BİLDİRİM ZORUNLULUĞU…………………………………………………………………………… 442

B-.. MÜTESELSİL SORUMLULUK……………………………………………………………………….. 443

1-.. Belgesiz Mal Bulundurulması Halinde Müteselsil Sorumluluk……………….. 443

2-.. Belgesiz Mal İddiasında Süre Verilme Zorunluluğu……………………………….. 444

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VERGİYİ DOĞURAN OLAY

 

VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN MEYDANA GELMESİ (Madde-10)………………………………… 445

A-.. KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN AÇIKLAMALAR……………………… 446

B-.. UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖZELGELER ……………………………………………………………. 447

1-.. Malın Tesliminden veya Hizmetin Yapılmasından Önce Fatura veya Benzeri Belgelerin Verilmesi Halinde KDV İadesi 447

2-.. Kısım Kısım Mal Teslimi veya Hizmetin Yapılması Hali ………………………….. 448

3-.. Komisyoncular Vasıtasıyla veya Konsinasyon Suretiyle Yapılan Satışlar 448

4-.. Su, Elektrik, Gaz, Isıtma, Soğutma vb. Enerji Dağıtım ve Kullanımları…….. 449

5-.. İthalatta Vergiyi Doğuran Olay………………………………………………………………. 450

C-. VERGİYİ DOĞURAN OLAYDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR…………………………………… 451

1- Serbest Meslek Faaliyetlerinde Vergiyi Doğuran Olay……………………………… 451

2-.. Kiraya Verme İşlemlerinde Vergiyi Doğuran Olay ………………………………….. 452

3-.. Noterde Araç Satışında Vergiyi Doğuran Olay……………………………………….. 455

4-.. İnşaat Taahhüt İşlerinde Hakediş Düzenlenmesi ………………………………….. 455

5-.. Ayın Son Günlerinde Yapılan Teslimler ………………………………………………… 457

6-.. Eğitim ve Kurs Hizmetleri……………………………………………………………………… 457

7-.. Gayrimenkul Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay………………………………….. 458

8-.. İnşaat Devam Etmekte İken Yapılan Satışlar………………………………………….. 459

9-.. Kat İrtifakı Suretiyle Yapılan Satışlar…………………………………………………….. 461

10- Dövize Endeksli İhalelerde Vergiyi Doğran Olay ve Kur………………………….. 461

11- Konaklama Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olay …………………………………… 461

12- Müşteri Kabul Şartına Bağlı Satışlar ……………………………………………………… 461

13- Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Vergiyi Doğuran Olay……………………………… 462

14- Birden Fazla Vergilendirme Döneminde Verilen Hizmetler……………………… 462

 

İKİNCİ KISIM

İSTİSNALAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İHRACAT İSTİSNASI

 

MAL VE HİZMET İHRACATI (Madde-11)………………………………………………………………….. 463

I- GENEL AÇIKLAMALAR………………………………………………………………………………………. 464

A- MAL VE HİZMET İHRACATI……………………………………………………………………………. 466

B- SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN FASON HİZMETLER……….. 466

C- TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN YOLCULARA TESLİMLER…………………………….. 466

D- İHRAÇ EDİLMEK ŞARTIYLA İMALATÇILAR TARAFINDAN İHRACATÇILARA TESLİM EDİLEN MALLAR        466

II- GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACATI İSTİSNASI …………………………………………. 467

A- GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI…………………………………………………………… 467

1-.. İstisnanın Kapsamı ve Beyanı……………………………………………………………….. 467

2-.. İstisnanın Tevsiki………………………………………………………………………………….. 469

3-.. İhraç Edilen Mallar İçin Yüklenilen Vergilerin İndirimi…………………………….. 469

B- İHRAÇ EDİLEN MALLARA AİT ALIŞ FATURALARININ FİİLİ İHRAÇ TARİHİNDEN SONRAKİ BİR TARİHİ TAŞIMASI HALİ            470

C- MALLARIN YURT DIŞINA POSTA VEYA HIZLI KARGO YOLUYLA GÖNDERİLMESİ 471

D- MAL İHRACATINDA ÖZELLİKLİ KONULAR……………………………………………………… 472

1-.. Malların Satıcının İşyerinden Gümrük İdaresine Taşıtılması…………………… 472

2-.. Yurt Dışında Faaliyet Gösteren Firmanın Siparişi Üzerine İmalat İşlemi Türkiye’de Gerçekleştirilen Ürünlerin Türkiye’deki Firmaya Sevk Edilmesi………………………………………………………………………….. 472

 3-. Geçici İhracat Yoluyla Yurt Dışına Çıkartılan Malların Orada Satılması……. 473

4-.. İnşaat, Tesisat Ve Montaj İşi Olan Müteahhitlerin Yurt Dışındaki Şubelerine Gönderecekleri Mallar 474

5-.. İhraç Edilen Ürünlerin Üretiminde Kullanılmak Üzere İmal Edilen, Model Kalıpların Teslimi              475

6-.. İhraç Edilen Mala İlişkin Navlun Sigorta Ve Vade Farkı Gibi Ödemelerin Daha Sonra Alıcıya Yansıtılması       475

E- İHRAÇ EDİLEN MALLARIN GERİ GELMESİ…………………………………………………….. 476

G- İADE…………………………………………………………………………………………………………….. 477

1- Mahsuben İade……………………………………………………………………………………….. 477

2- Nakden İade……………………………………………………………………………………………. 477

III-. TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN TAŞIMACILAR İLE FUAR, SERGİ, PANAYIR KATILIMCILARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA……………………………………………………………………………………………………………. 477

1-.. İstisnanın Kapsamı……………………………………………………………………………….. 477

2-.. İade ……………………………………………………………………………………………………… 478

3-.. İade Talebinde Aranılacak Belgeler……………………………………………………….. 478

4-.. İade Uygulaması…………………………………………………………………………………… 479

5-.. Karşılıklı Olma Şartının Yerine Getirilmesi……………………………………………… 479

6-.. Fuar Münasebetiyle Yurt Dışına Mal Gönderilmesi İhracat Sayılır…………… 480

7-.. Yurt Dışında Düzenlenen Fuarlara Katılan Mükelleflerin Fuar Süresince Yaptıkları Harcamalara İlişkin KDV’nin İadesi…………………………………………………………………………………………………………….. 481

8-.. Yurt Dışı Fuar Ve Sergilere Katılım İçin Çıkarılan Malların Satılması……….. 481

IV-. YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA……………………………………. 481

1-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 482

2-.. Asgari Tutar………………………………………………………………………………………….. 482

3-.. İade İçin Başvurulacak Vergi Dairesi……………………………………………………… 482

4-.. İade Talebi……………………………………………………………………………………………. 482

V-.. TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR (BAVUL TİCARETİ)            483

1-.. İstisna Belgesi………………………………………………………………………………………. 483

2-.. İstisnanın Şartları………………………………………………………………………………….. 484

3-.. İstisnanın Beyanı………………………………………………………………………………….. 484

4-.. İade ……………………………………………………………………………………………………… 484

5-.. Eski Uygulamaya Göre İstisna Uygulaması …………………………………………… 485

VI-. YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE KDV HESAPLANARAK YAPILAN SATIŞLAR)         491

1-.. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar…………………………………………………………….. 491

2-.. İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar…………………………………….. 491

3-.. İstisna Kapsamına Giren Mallar…………………………………………………………….. 492

4-.. İstisna Kapsamında Satış Yapılabilecek Asgari Tutar……………………………. 492

5-.. Satıcıların Uyacakları Esaslar………………………………………………………………… 492

6-.. Alıcıların Uyacakları Esaslar………………………………………………………………….. 493

7-.. Verginin Alıcıya İade Edilmesi……………………………………………………………….. 493

8-.. Aracı Firmalara Yetki Belgesinin Verilmesi…………………………………………….. 494

9-.. Belge Düzeni………………………………………………………………………………………… 495

10- Alıcıya İade Yapılması…………………………………………………………………………… 497

11- Satıcının Yükümlülükleri……………………………………………………………………….. 498

12- İstisnanın Beyanı………………………………………………………………………………….. 498

13- İstisnanın Tevsiki………………………………………………………………………………….. 499

14- İade………………………………………………………………………………………………………. 499

VI-. ROAMİNG HİZMETLERİ…………………………………………………………………………………….. 500

1-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 500

2-.. İstisnanın Beyanı………………………………………………………………………………….. 501

3-.. İstisnanın Tevsiki………………………………………………………………………………….. 501

4-.. İade………………………………………………………………………………………………………. 501

5-.. Yurt Dışındaki Müşteriye Verilen Roaming Hizmeti………………………………… 501

VII- İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN SİSTEMİ……………………………….. 502

A- GENEL BİLGİLER………………………………………………………………………………………….. 502

1- Tecil-Terkin Sisteminin İhdası………………………………………………………………… 504

2- Tecil-Terkin Uygulaması Bir İstisna Değildir……………………………………………. 504

3- Tecil-Terkine Konu Olabilecek Mal Çeşidi ve Miktarında Herhangi Bir Sınırlama Söz konusu Değildir              504

4- İhracatçıların Bu Kapsamdaki Alışları İçin İndirim ve İade Hakları Bulunmamaktadır            504

5- Tecil-Terkin Kapsamındaki Teslimler Beyannamede Gösterilmelidir……….. 504

6- İhracat Gerçekleştikten Sonra Tecil Edilen Vergi Terkin Olunur……………….. 505

7- Tecil-Terkin Uygulaması İhtiyarıdır…………………………………………………………. 505

8- Tecil-Terkin Sisteminin İşleyişi……………………………………………………………….. 505

9- İmalatçılar Tarafından Yapılan Teslimin Mahiyeti ve Uygulaması…………….. 506

B- KAPSAMI……………………………………………………………………………………………………… 506

C- TECİL-TERKİN UYGULANACAK TESLİMLER………………………………………………….. 507

D- TECİL-TERKİN UYGULAMSINDAN YARARLNACAK SATICILAR………………………. 507

1-.. KDV Uygulama Genel Tebliği Yürürlüğe Girmden Önce İmalatçı Tanımı… 508

2-.. Sanayi veya Ticaret Odası İle Esnaf ve Sanatkar Derneklerine Kayıtlı Olup, Sanayi Sicil Belgesi Olanlardan Bizzat Üretim Yapanlar……………………………………………………………………………………………….. 509

3-.. Yukarıda Belirtilen Şartları Taşıyan İmalatçılardan, Bizzat Ürettiği Mallar Yanında Kendi Üretmediği Malları da Satanlar…………………………………………………………………………………………………………….. 509

4-.. İmalatçıların İhraç Edilen Nihai Ürünün İmalat Safhalarının Bir Bölümünü Fason Ücreti Ödeyerek Başka Firmalara Yaptırmaları………………………………………………………………………………………….. 509

5-.. İmalatçıların Kapasite Yetersizliği Nedeniyle Üretim Konusu Malların Bir Bölümünü, Fason Ücreti Ödeyerek Başka Firmalara Yaptırmaları………………………………………………………………………………………….. 510

6-.. Sanayi Sicil Belgesi Almak İçin Başvuran Ancak Henüz Sanayi Sicil Belgesi Verilmemiş Olanlar     510

7-.. Kapasite Raporunun Geçerlilik Süresinin Dolduğu Tarihten Sonra Yapılan İhraç Kayıtlı Teslimlerde Tecil Terkin Uygulaması…………………………………………………………………………………………………………….. 511

8-.. İmalatçı Olmayanlar Tarafından İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde Tecil Edilen Vergi Terkin Edilmez           511

9-.. İmalatçı Olmayan Mükellefler Tarafından İhraç Kayıtlı Teslim Edilen Malları İhraç Edenler İhracat İstisnasından Yararlanır…………………………………………………………………………………………………………….. 512

10- KDV’nin Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamında İhraç Kayıtlı Mal Teslim Edebilecek Olan Mükellefler              512

E- UYGULAMA KAPSAMINA GİREN MALLAR………………………………………………………. 514

1-.. Tecil – Terkin İşlemi İhraç Edilen Nihai Ürünün İmalatçısına Uygulanır….. 515

2-.. Tecil-Terkin Uygulamasından İmal Edilmiş Mallar Yararlanabilir……………. 515

3-.. İmalatçı Tarafından İhracatçı Firmaya Verilen İşçilik Hizmeti………………….. 516

4-.. İmal Edilmeyip, Satın Alınan Malların Satışı İşleminin KDV Kanununun 11/1-c Kapsamında Değerlendirilemeyeceği  516

5-.. Tecil –Terkin Kapsamında alınan Malların Konsinye İhracatı…………………. 516

6-.. İhraç Kaydıyla teslim Edilen Malların Aynen İhraç Edilmesi………………….. 517

7-.. İhraç Kayıtlı Alınan Malların Aynen İhraç Edilmemesi …………………………… 517

8-.. İstisna Kapsamında Satın Alınan Mallara Ait Ambalaj Malzemelerinin Tecil- Terkin Kapsamında Alınması Mümkündür…………………………………………………………………………………………………………….. 518

9-.. Süs Bitkilerinin İhraç Kaydıyla Teslimlerinde Tecil–Terkin…………………….. 519

F- TECİL EDİLECEK VERGİNİN HESABI VE TERKİNİ…………………………………………… 519

G- İHRACAT İÇİN EK SÜRE VERİLMESİ……………………………………………………………… 522

1-.. KDV Genel Uygulama Tebliğinin Yürürlüğe Girmesinden Önce Ek Süre Verilmesine İlişkin Uygulama           523

2-.. İhracatın Mücbir Sebepler Dolayısıyla 3 Ayda Gerçekleştirilememesi…….. 524

3-.. Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki İllerdeki Mükelleflerden Mal Alıp İhraç Eden Mükelleflere KDV İadesi         525

H- İHRACATIN GERÇEKLEŞMEMESİ HALİ………………………………………………………….. 525

I-.. İMALATÇI LEHİNE MATRAHTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİK……………………….. 527

İ-.. İMALATÇI ALEYHİNE MATRAHTA DEĞİŞİKLİK……………………………………………….. 528

J-. BEDELSİZ İHRACATTA TECİL-TERKİN UYGULAMASI…………………………………….. 529

K- İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM EDİLEREK İHRAÇ EDİLEN MALLARIN GERİ GELMESİ 530

L-. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMİN BEYANI……………………………………………………………… 531

M-. İADE…………………………………………………………………………………………………………… 533

1-.. İmalatçılara Tecil-Terkin Kapsamında KDV İadesi………………………………….. 533

2-.. İndirimli Oranda Vergiye Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimlerde İade Edilecek Vergilerin Hesabı 534

3-.. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil Edilemeyen Verginin İadesi…………………. 535

N- İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE ÖZELLİKLİ KONULAR…………………………………. 536

1-.. İhracata Konu Malların Zayi Olması ………………………………………………………. 536

2-.. Kiraya Verilen Fabrikada Kiraya Veren Tarafından Üretilen Malların İhraç Kayıtlı Olarak Teslim Edilemeyeceği             537

3-.. İhraç Kaydıyla Teslimlerde İhtiyarilik ve Müteselsil Sorumluluk ……………. 537

4-.. Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine Teslimlerde Tecil- Terkin Zorunludur…… 537

5-.. İhraç Kayıtlı Teslimlerde Gümrük Beyannamesinde Yer Alması Gereken İmalatçı Bilgileri                 538

6-.. Gümrük Beyannamesine İlişkin Bilgileri İhtiva Eden Liste Gümrük Beyannamesi Yerine Kabul Edilir             539

7-.. İmalatçı Faturasının İhracatçı Faturasından Sonra Düzenlenmesi…………. 540

8-.. İmalatçıya Kesilen Reklamasyon Faturasında KDV……………………………….. 542

9-.. İhraç Kayıtlı Teslim Alınan Mala İlişkin KDV’nin İmalatçı Firmaya Ödenmesi Halinde Ödenen KDV’nin Kayıtlara Alınması…………………………………………………………………………………………………………….. 543

10- İhracatın Süresinde Gerçekleştirilmemesi Halinde Uygulanacak Ceza……. 543

VII- DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI…………………………………….. 544

A- KAPSAM………………………………………………………………………………………………………. 544

B- UYGULAMADAN YARARLANACAK MÜKELLEFLER ……………………………………….. 545

C- DİR KAPSAMINDA TESLİMDE BULUNABİLECEK SATICILAR ………………………….. 545

D- UYGULAMA KAPSAMINDA TESLİM EDİLEBİLECEK MALLAR…………………………… 546

E- TECİL-TERKİN UYGULAMASI………………………………………………………………………… 547

F- İHRACATIN BELGEDE ÖNGÖRÜLEN SÜRE VE ŞARTLARA UYGUN OLARAK YAPILMAMASI         548

G- SATICILARIN KDV BEYANI……………………………………………………………………………. 549

H- İADE…………………………………………………………………………………………………………….. 549

1-.. Mahsuben İade……………………………………………………………………………………… 549

2-.. Nakden İade………………………………………………………………………………………….. 550

İ-.. UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖZELGELER………………………………………………………………. 550

1-.. Tecil Edilen Verginin Terkini…………………………………………………………………. 550

2-.. DİİB Kapsamında İhraç Kayıtlı Teslimlerle İlgili KDV İade Talebi……………. 550

3- . İmalatta Kullanılan Hammaddenin İthalatı…………………………………………….. 552

4-.. İhraç Edilen Araçların Üretiminde Kullanılan Eşdeğer Eşya Kapsamında Girdilere İlişkin Yüklenilen KDV nin İadesi   553

5-.. İhracatın Süresinde Gerçekleşmemesi Halinde Ek Süre Talebi………………. 554

6-.. İade Hakkının İndirim Yoluyla Giderilmesi……………………………………………… 554

7-.. Hariçte İşleme İzin Belgesi Kapsamında İhraç Edilecek Malın KDV Kanunun 11/1-c maddesi Kapsamında Alımının Yapılıp Yapılamayacağı…………………………………………………………………………………….. 555

İHRACAT TESLİMİ VE YURT DIŞINDAKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN HİZMETLER (Madde-12)           556

I-… İHRACAT İSTİSNASININ UYGULAMA ŞARTALARI……………………………………………. 557

A- MAL İHRACATI İSTİSNASININ UYGULAMASININ ŞARTLARI……………………………. 557

1- Teslim Yurt Dışındaki Bir Müşteriye Yapılmalıdır…………………………………….. 557

2- Teslim Serbest Bölgelere Yapılmalıdır…………………………………………………….. 558

3- Teslim Konusu Mal Yetkili Gümrük Antreposuna Konulmalıdır………………. 558

4- Teslim Konusu Mal Bir Dış Ülkeye Vasıl Olmalıdır…………………………………… 559

5- Malın Yurt Dışındaki Alıcı Adına Hareket Edenlere Teslimi………………………. 560

B- HİZMET İHRACATI İSTİSNASI UYGULAMASI………………………………………………….. 560

1- KDV Uygulama Genel Tebliğ İle Yapılan Düzenlemeler……………………………. 561

2- İstisnanın Tevsiki ve Beyanı…………………………………………………………………… 563

3- İade………………………………………………………………………………………………………… 564

4- …………………………………………… 60 No.lu KDV Sirküleri İle Yapılan Düzenlemeler     564

5- ………………………………………………………………. Hizmet İhracatı İstisnasının Şartları     565

6- KDV Kanunu’nun 13/f Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmaya Teslimde Bulunacak Firmaya Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulaması…………………………………………………………………………………. 567

II-.. HİZMET İHRACATI KONUSUNDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR………………………………… 568

A- SEYAHAT ACENTALARINDA KDV UYGULAMASI……………………………………………. 568

1- Genel Olarak…………………………………………………………………………………………… 568

2- Yurtdışına Yatak Ve Uçak Bileti Temini …………………………………………………… 569

B- DAR MÜKELLEFLERE VERİLEN MÜMESSİLLİK, DANIŞMANLIK VE ACENTALIK HİZMETLERİ       569

1- Yurt Dışındaki Mukim Firmaya Verilen Yatırım Danışmanlığı Hizmeti……….. 570

2- Yurtdışındaki Firmaya Verilen Aracılık Hizmeti ……………………………………….. 570

3- Yurt Dışında Mukim Şirkete Verilen Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinde Vergileme ve Belge Düzeni             572

4- İthalat Konusu Mallar İçin Yurt Dışındaki Firmalara Verilen Hizmetler……… 573

C- SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMALARI……………………………………………… 574

1- Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetlerde İstisna….. 574

2- İstisnanın Beyanı……………………………………………………………………………………. 575

3- İstisnanın Tevsiki……………………………………………………………………………………. 575

4- İade………………………………………………………………………………………………………… 576

5- Serbest Bölgedeki Firmalara Verilen Gümrük Müşavirliği Hizmeti……………. 576

6- Serbest Bölgeye Yapılan Teslimler………………………………………………………….. 576

7- Serbest Bölgeye Yapılan Hizmet İhracı……………………………………………………. 577

8- Serbest Bölgelerdeki Alıcılara Teslimde İhracat İstisnası Uygulamasında “Serbest Bölge İşlem Formu” Tevsik Edici Belge Olarak Kullanılabilir…………………………………………………………………………………………… 579

9- Firmanın Serbest Bölgede Bulunan Şubesi Tarafından Yurt Dışına Verilen Ar-Ge Mühendislik Hizmetleri       580

D- YABANCI FİRMALARA YURT DIŞINDA VERİLEN HİZMETLER…………………………. 580

1- Yurtdışındaki Firmaya Kimyevi Ürün Formülü Satışı……………………………….. 581

2- Yurt Dışında Yerleşik Firmaya İnternet Üzerinden Verilen Hizmetler………… 581

3- Yurt Dışında Mukim Kuruluşlara Müşteri Bulma Şeklinde Verilen Aracılık Hizmetleri            581

4- Yabancı Firma Adına Yapılan Gözetim Hizmetleri …………………………………… 582

E- SATIN ALINAN MOTORSUZ UÇAĞIN İHRAÇ EDİLMEDEN ÖNCE PARÇALARA AYRILARAK PAKETLENMESİ HİZMETİ             582

F- YURT DIŞINDAKİ SATIŞLARA ARACILIK EDEN FİRMALARA ÖDENEN KOMİSYON BEDELLERİ    583

G- YURT DIŞINDAKİ FİRMALARA VERİLEN REKLAM HİZMETİ…………………………….. 583

H- YURT DIŞINA SATILAN MARKANIN TÜRKİYE’DE KULLANIL MAYA DEVAM EDİLMESİ    583

İ-.. FİRMA YETKİLİLERİNİN YURT DIŞINA GÖTÜRÜLMESİ…………………………………… 583

J-. YURTDIŞINDA YAPILAN e-KİTAP SATIŞI……………………………………………………….. 584

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA (1) (Madde-13)…………………………………………………………………………………………………………….. 585

I- .. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİ, İMAL VE İNŞASI İLE TADİLİ, BAKIMI VE ONARIMINDA İMAL VE İNŞASINA İLİŞKİN İSTİSNA………………………………………………………………………………. 587

A- ARAÇ VE TESİSLERİN TESLİMİNE İLİŞKİN İSTİSNA……………………………………….. 587

1-.. Araçların İcra Yoluyla Satın Alınmasında İstisna Uygulaması………………… 591

2- . Araçların Tesliminde İstisna Uygulanacak Mükellefler…………………………… 591

3- . Gümrükçü Komisyonu, Yükleme, Dahili Nakliye ve Boşaltma Hizmetleri.. 592

4- . Araçların İmal ve İnşasında Kullanılacak Malların İthali………………………….. 593

5-.. 13/a Kapsamında Alınan Malzemelerin Stoklardan Daha Sonra Başka Araçta Kullanımı    593

6-.. Mutfak Malzemesi, Kamara Malzemesi, Kimyasal Malzeme Teslimi………… 594

7-.. Hava Yolu Taşıma Araçlarının Finansal Kiralama Yöntemi İle Yurtdışından Kiralanması ve İthali İşlemleri İstisnaya Dahil Değildir…………………………………………………………………………………………………. 594

8-.. Çeşitli Araç ve Malzeme Teslimleri………………………………………………………… 595

9-.. AIS Klas BCS Cihazı Teslimi………………………………………………………………….. 602

10- Gemi İmalatında Çalışan İşçilerin Giysileri…………………………………………….. 602

11- Can Filikası, Kurtarma Botu, Banyo Kabini, Tuvalet Kabini İmali…………… 603

12- Jeneratör ve Marin Klima Teslimleri………………………………………………………. 603

13- Katamaran Omurga Tipli Gemi Alımında KDV İstisnası………………………….. 604

14- Teslimden Sonra İstisna Uygulaması……………………………………………………. 604

15- Demiryolu Taşıma Araçlarının Satın Alınması ve Tamiri Hizmetleri………… 604

16- Yurt Dışından Uçak Ana Motoru Kiralanması………………………………………… 605

17- Yabancı Bandıralı Gemilere Türkiye’de Garanti Kapsamında Verilen Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde KDV         606

B- ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİ……………………… 606

1-.. İstisna Hükmünden Yararlanacak Mükellefler………………………………………… 609

2-.. Araçların Tadil, Bakım ve Onarımı Sırasında Kullanılacak Malzemeler ve Hizmet İfaları       609

3-.. Gemilerin Tadil, Bakım ve Onarımı Sırasında Ödenen Yer İşgali ve Tersane Hizmet Bedeli                610

4-.. Yabancı Ülkede Faaliyet Gösteren Firmanın Gemilerine Verilen Bakım Onarım İşlerinin İhracat istisnası ve KDV İstisnasına Girip Girmediği……………………………………………………………………………………………… 610

5-.. Gemilere Yapılan Malzeme Teslimleri ve Teknik Hizmetler……………………… 611

6-.. Satın Alınan Yüzer Havuz Bakım ve Onarımı İle İlgili Alımlar………………….. 612

7-.. Uçuş Eğitimi ve Hava Taksi Hizmetleri Veren Firma Tarafından Kiralanan veya İşletilen Hava Taşıma Araçlarının Tadil, Bakım ve Onarımı…………………………………………………………………………………………………. 613

C- FAALİYETLERİ İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİN KİRALANMASI VEYA ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE İŞLETİLMESİ OLAN MÜKELLEFLERE BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER   613

1-.. İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler……. 614

2-.. İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal veya İnşa Ettirenler 615

3-.. İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler            617

4-.. Özelgeler………………………………………………………………………………………………. 618

5- . Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetlere Yönelik İstisna……………………………………………………… 619

6- . İstisnanın Beyanı………………………………………………………………………………….. 620

D- ………………………………………………………………………………………………………………….. İADE     621

1- . Araç ve Tesislerin Tesliminde……………………………………………………………….. 621

2- . Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde………………………. 622

3- . Araç ve Tesislerin İmal ve İnşasıyla İlgili Teslim ve Hizmetlerde…………….. 622

E- MÜTESELSİL SORUMLULUK…………………………………………………………………………. 624

III- LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLER………………………………. 625

A- KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER………………………………. 626

1- . Kapsam………………………………………………………………………………………………… 626

2- . İstisna Uygulaması……………………………………………………………………………….. 627

3- . Beyan…………………………………………………………………………………………………… 628

4- . İade………………………………………………………………………………………………………. 629

B- KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDEN ÖNCEKİ UYGULAMA…………………………. 629

1- . İstisnanın Kapsamı……………………………………………………………………………….. 629

2-.. Araçlara Akaryakıt, Su, Kumanya ve Benzeri Malzeme Teslimleri…………… 632

3- . İstisna Kapsamına Giren İşlemlere İlişkin Bedellerin Acentalar veya Tali Acentalar Vasıtasıyla Ödenmesi     633

4- . Gemi veya Yük Sahibine Verilen Sigortalama ve Güvenlik Hizmetleri……… 635

5- . Yurt Dışındaki Armatörlere Türkiye’deki Acentesi Tarafından Ödenen Navlun ve Demoraj Faturalarının KDV Beyannamesinde Gösterilmesi…………………………………………………………………………………………. 635

6- . Deniz Taşıtlarına Akaryakıt Taşınma İşi KDV’ye Tabidir…………………………. 636

7- . Transit, Gümrük Antreposu, Geçici Depo, Gümrük Sahası, Serbest Bölge Rejimlerinin Uygulandıkları Mal ve Hizmetlerde İstisna Uygulanması………………………………………………………………………………………… 636

8- . Havalimanında Yolcular Adına Alınan Müsaadeli Silah Taşıma Hizmeti…. 637

9- . Fümigasyon Hizmetinde KDV……………………………………………………………….. 637

10- …………………………. Hizmet Bedelleri Üzerinden Sağlanan Komisyonlarda KDV     638

11- Deniz Limanlarında ve Gümrük Antrepolarında Verilen Mal Tahliye, Miktar ve Kalite Kontrol Hizmetleri         638

12- Hava Meydanlarında Verilen Yolcu Servis Hizmetleri……………………………… 638

13- Uluslararası Taşımacılık Yapan Gemi İçin Gemi İşletimi, Gemi Personelinin Sevk ve İdaresi ve Gemi Tekniği Kapsamında Verilen Hizmetler………………………………………………………………………………………………. 639

14- Araçlara Liman ve Hava Meydanlarında Verilen Gözetim Hizmetleri……….. 639

15- Havaalanlarında Yer Hizmetleri Veren Firmalara Uçak, Yolcu ve Yüke İlişkin Verilen Hizmetler          640

16-Gemilere Verilen Kılavuzluk Hizmeti……………………………………………………….. 640

17- Yabancı Bayraklı Gemilere Kumanya Tesliminde Bulunan Şirkete Verilen Deniz Nakliyesi (Motor) Hizmetinin KDV’Den İstisna Olup Olmadığı………………………………………………………………………………………. 640

18- Dış Hatlar Yolcu Salonunda Verilen Hizmetler……………………………………….. 641

19- Rıhtıma Gelen Yabancı Bayraklı Gemilere Verilen Hizmetler…………………… 641

IV- PETROL ARAMA FAALİYETLERİ………………………………………………………………………. 642

A- ……………………………………………………… PETROL ARAMA FAALİYETLERİNDE İSTİSNA     642

1- . Kapsam………………………………………………………………………………………………… 642

2- . İstisnanın Uygulanması………………………………………………………………………… 643

3-.. Petrol Arama Platformuna Verilen Hizmetler………………………………………….. 644

B- BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA……………………………………………………………………………………………. 644

1- . Kapsam………………………………………………………………………………………………… 644

2- . İstisnanın Uygulanması………………………………………………………………………… 645

3- . Beyan…………………………………………………………………………………………………… 646

4- . İade………………………………………………………………………………………………………. 647

5- . Müteselsil Sorumluluk………………………………………………………………………….. 647

V- . ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNDE İSTİSNA            647

A- KAPSAM………………………………………………………………………………………………………. 648

B- ……………………………………………………………………………….. İSTİSNANIN UYGULANMASI     648

C- BEYAN…………………………………………………………………………………………………………. 650

D- ………………………………………………………………………………………………………………….. İADE     650

1-.. Mahsuben İade……………………………………………………………………………………… 650

2- . Nakden İade………………………………………………………………………………………….. 650

VI- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE İSTİSNA         650

1- . Kapsam………………………………………………………………………………………………… 651

2- . İstisna Uygulaması……………………………………………………………………………….. 653

3-.. Finansal Kiralama Yoluyla Makine-Teçhizat Alımlarında Uygulama……….. 654

4-.. Bildirim Zorunluluğu…………………………………………………………………………….. 655

5- . Yatırımın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi……………………………….. 655

6- . İstisnanın Beyanı………………………………………………………………………………….. 655

7- . İade………………………………………………………………………………………………………. 656

B- …………………………………………………. KDV GENEL TEBLİĞİNDEN ÖNCEKİ UYGULAMA     656

1- . YTB Sahibi Mükelleflere Makine- Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulamasının Şartları        656

2-.. Makine ve Teçhizatın Kapsamı……………………………………………………………… 657

3-.. YTB Eki Listelerde Makine ve Teçhizatın Tek Tek Gösterilmeyip Set, Ünite veya Sistem Olarak Belirtilmesi Hali           657

4- . Yatırımın Gerçekleşmemesi Nedeniyle Müeyyide Uygulanması……………… 658

5- . KDV Mükellefi Olmayan Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Yapılan Makine-Teçhizat Teslimlerine İlişkin İstisna          659

6- . Vergi Dairelerince İstisna Belgesinin Verilmesi……………………………………… 659

7- . YTB Kapsamında Alınan Malların Belge Sahibi Başka Mükellefe Devri…… 660

8- . YTB Kapsamında Satın Alınan Malların İade Edilmesi……………………………. 661

9- . YTB Kapsamındaki Makine ve Teçhizat Teslimleri İçin KDV İstenmesi…… 662

10- YTB Kapsamında Satın Alınan Makine ve Teçhizatın Belge Kapsamı Dışındaki İşlerde de Kullanılması         662

11- Yatırım Teşvik Belgesinde Yer Alan Makine ve Teçhizatın Belge Eki Listedeki Yazılı Tutarlardan Daha Ucuz Alınması…………………………………………………………………………………………………………….. 663

12- YTB Alınmadan Önce KDV Ödenerek Satın Alınan Makine ve Teçhizata İlişkin Ödenen KDV’nin İadesi          664

13- YTB Kapsamında Olmadığı Halde, YTB Sahibi Alıcıya Yapılan Makine ve Teçhizat Teslimleri Nedeniyle Ziyaa Uğratılan KDV…………………………………………………………………………………………………………….. 664

14- ………………………………….. YTB Kapsamındaki Fabrika Binası İnşaatının Yapımı     665

15- …………………………………………… YTB Kapsamında Fiyat Farkı Faturasında KDV     665

16- YTB Kapsamında Teslimden Önce Fatura Düzenlenmesi………………………. 665

17- Yatırım Teşvik Belgesine İstinaden İthal Edilen Makinelerin Yıllara Sari İnşaat İşi Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği………………………………………………………………………….. 666

18- Üniversitenin Öğrencilerine Pratik Eğitim İçin Kurduğu Tıp Fakültesine Gerekli Makine Ve Ekipmanın YTB Kapsamında Tedarik Edip Edemeyeceği………………………………………………………………………………… 666

19- ………………………… YTB Kapsamında Belediyelerce İş Makinesi Satın Alınması     667

20- YTB Sahibi Mükelleflerin Finansal Kiralama Yoluyla Makine ve Teçhizat Temini  667

21- …………………………………….. KDV’NİN Nakden Veya Mahsuben İadesi İle Beyanı     668

22- ……………………………………………………………………………………………………………. İade     670

C- ……………………………………………………………………….. YATIRIMLARI TEŞVİK MEVZUATI     672

1- . Teşvik Sistemi………………………………………………………………………………………. 672

2- . Genel Teşvik Destekleri…………………………………………………………………………. 672

3- . KDV İstisnası………………………………………………………………………………………… 672

4- . Büyük ve Stratejik Yatırımlarda KDV İadesi……………………………………………. 673

5- . Stratejik Yatırımlar………………………………………………………………………………… 673

VII- LİMANLARA BAĞLANTI SAĞLAYAN DEMİRYOLU HATLARIİLE LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARININ İNŞASI, YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN İSTİSNA……………………………………………………………….. 673

A- KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER………………………………. 674

1- . Kapsam………………………………………………………………………………………………… 674

2- . İstisna Uygulaması……………………………………………………………………………….. 675

3- . İstisnanın Beyanı………………………………………………………………………………….. 676

4- . İade………………………………………………………………………………………………………. 676

5- . Müteselsil Sorumluluk Uygulaması……………………………………………………….. 677

B- KDV GENEL TEBLİĞİNDEN ÖNCEKİ UYGULAMA……………………………………………. 677

1-.. Liman ve Hava Meydanının Tanımlanması…………………………………………….. 677

2- . İdari ve Teknik Binaların Yenilenmesi İstisnaya Dahi Değildir………………… 677

3- . Kuru Kimyevi Toz Sistemli Çatı ve Tampon Monitörlü Yangın Söndürme Aracı ile 8X8 Su, Köpük ve Kuru Kimyevi Toz Sistemli Delme Nozullu Teleskopik Bom Araçlarının Teslimi İstisnaya Dahil Değildir 678

4-.. Saç Alınması ve Tesis Güvenlik Otomasyon Kurulması…………………………. 678

5-.. Yat Limanı İçin Peyzaj Uygulama Hizmeti Verilmesi……………………………….. 679

6-.. Liman İşletmesine Güvenlik X Ray Cihazı ve Kapı Dedektörü Alımı……….. 679

7- . İstisnadan Yararlanmayacak Mal ve Hizmetler……………………………………….. 679

8-.. Liman İçin Yaptırılan Deniz Taraması…………………………………………………….. 680

9-.. Liman Ve Hava Meydanlarının İnşasında Taşeronlar Tarafından Verilen Hizmetler İstisnadan Yararlanamaz 681

10- Müteahhitlere KDV İadesi……………………………………………………………………… 681

11- İstisnanın Muhatabı ……………………………………………………………………………… 682

C- YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNDE İSTİSNA UYGULAMASI………………………………. 683

D- MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI…………………………………………………… 684

VIII- ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLER……………………………………… 685

A- KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDEKİ AÇIKLAMALAR…………………………………. 685

1-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 685

2-.. İstisnanın Uygulanması………………………………………………………………………… 686

3-.. Bildirim Zorunluluğu…………………………………………………………………………….. 688

4-.. İstisnanın Beyanı………………………………………………………………………………….. 688

5-.. İade………………………………………………………………………………………………………. 688

6-.. Müteselsil Sorumluluk………………………………………………………………………….. 689

B- ÖZELGELER…………………………………………………………………………………………………. 689

1-.. İstisna Kapsamına Giren İşlemler………………………………………………………….. 689

2-.. Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetler…… 690

3-.. Boya ve Boya Malzemelerinin Tesliminde İstisna Uygulaması……………….. 690

4-.. Denizaltı Periskoplarının Ana Çatısını Oluşturan Dış Tüpleri Teslimi……… 690

5-.. Uçak Çekme Aracı…………………………………………………………………………………. 691

IX-. BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILACAK ARAÇ TESLİMLERİNDE İSTİSNA VE İADE UYGULAMASI        691

1-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 691

2-.. İstisnanın Beyanı………………………………………………………………………………….. 691

3-.. İade………………………………………………………………………………………………………. 692

X-.. ÜRÜN SENETLERİNİN İHTİSAS/TİCARET BORSALARI ARACILIĞIYLA İLK TESLİMİ 692

1- Kapsam………………………………………………………………………………………………….. 692

2- İade………………………………………………………………………………………………………… 692

XI-İSTİSNA UYGULAMASINDA ALT SINIR………………………………………………………………. 693

1- İstisna Kapsamına Giren İşlemlerde Alt Sınır…………………………………………… 693

2- YMM Raporuna Dayalı İadede Limitler…………………………………………………….. 694

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAŞIMACILIK İSTİSNASI

 

TRANSİT TAŞIMACILIK (Madde-14)……………………………………………………………………….. 695

I-… KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KAPSAMINDA TAŞIMACILIK İSTİSNASININ UYGULANMASI    695

A- TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA     696

1-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 696

2-.. İstisnanın Beyanı………………………………………………………………………………….. 697

3-.. İade………………………………………………………………………………………………………. 697

B- İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMLERİ……………………………… 699

1-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 699

2-.. İstisnanın Beyanı………………………………………………………………………………….. 700

3-.. İade………………………………………………………………………………………………………. 700

II-.. KDV UYGULAMA TEBLİĞİNİN YAYINLANMASINDAN ÖNCEKİ DÖNEMDE TAŞIMACILIK İSTİSNASININ UYGULAMASI             701

A- İSTİSNA KAPSAMINA GİREN TAŞIMACILIK TÜRLERİ……………………………………… 701

B- ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞIN TANIMI……………………………………………………….. 701

C- ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIĞIN KAPSAMI……………………………………………………. 702

1-.. Taşıma Faaliyetinin Bir Bölümünün Diğer Taşımacılara Yaptırılması…….. 702

2-.. Türkiye’den Başlayıp Türkiye’de Biten Taşıma İşleri……………………………… 703

3-.. Taşıyıcılara Araç Temini Faaliyeti………………………………………………………….. 703

4-.. Araç Kiralama Hizmeti…………………………………………………………………………… 703

5-.. Gümrük Komisyoncularının Faaliyetleri………………………………………………… 703

6-.. Uluslar Arası Taşımacılığa Ait Bilet Satış Komisyonları…………………………. 703

7-.. Uluslar Arası Taşımacılık Komisyon Bedelleri……………………………………….. 704

8-.. Seyahat Acentalarına Uygulanan Teşvik Primleri…………………………………… 704

9-.. Taşıma Bedelinin Döviz Olarak Getirilmesi Şart Değildir………………………… 705

10- Organizasyon ve Aracılık Faaliyetleri…………………………………………………….. 705

11- Transit Taşımacılık Kapsamındaki İşlemlere İskonto Uygulanması……….. 706

12- Akaryakıt Fiyat Artışılarının Yansıtılması……………………………………………….. 706

13- Başkasına Ait Arabalarla Yapılan Uluslararası Taşımacılık İşleminde Kendi Arabaları İçin Yüklenilen KDV İade Konusu Yapılamaz……………………………………………………………………………………………… 706

14- Uluslararası Taşımacılık Faaliyetine İlişkin Olarak Elde Edilen Ordino, Konşimento, Navlun ATR Belgeleri Gelirlerinde KDV İstisnası………………………………………………………………………………………………… 706

D- SERBEST BÖLGELERE YAPILAN TAŞIMA İŞLERİ…………………………………………… 707

E- İSTİSNADAN YARARLANACAK MÜKELLEFLER………………………………………………. 708

F- KDV’NİN KONUSUNA GİRMEYEN ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ 708

1-.. Tamamı Yurt Dışında Yapılan Taşıma Faaliyetlerinde KDV Uygulaması…. 708

2-.. Hac Taşımacılığının KDV Karşısındaki Durumu…………………………………….. 708

3-.. Yabancı Bir Firmaya Yurt Dışında Yapılan Gemi Kiralama İşlemi……………. 709

G- DEMURAJ ÖDEMELERİ…………………………………………………………………………………. 709

H- ULUSLARARASI TAŞIMACILIK DOLAYISIYLA YÜKLENİLİP İNDİRİLEMEYEN KDV’NİN İADESİ        710

1-.. İstisnanın Tevsiki………………………………………………………………………………….. 710

2-.. Konteyner Taşımacılığı…………………………………………………………………………. 713

3-.. Deniz Taşımacılığı…………………………………………………………………………………. 713

4-.. Hava Taşımacılığı………………………………………………………………………………….. 713

5-.. Uluslar Arası Nakliye Hizmeti Kapsamında Ordino ve Konşimento Hizmetlerinin Katma Değer Vergisine Tabi Olup Olmadığı…………………………………………………………………………………………………………….. 715

6-.. Uluslararası Taşımacılıkta Kullanılan Belgelere İlişkin Ortak Hükümler….. 715

7-.. 61 No.lu KDV Sirküleri İle Yapılan Düzenlemeler……………………………………. 717

B- ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIKTA BEYAN VE İADE TALEBİ…………………………….. 719

1-.. İade Kapsamına Giren Harcamalar………………………………………………………… 719

2-.. Uluslar arası Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılan Araçların Alımında Yüklenilen KDV’den İade Hesabına Pay Verilmesi…………………………………………………………………………………………………………….. 719

3-.. Uluslar Arası Taşımacılık İşinde Kullanılan Kiralık Araçlara İlişkin İade Edilecek KDV Miktarının Hesaplanması            721

4-.. İade Kapsamına Giren ve Girmeyen İşlemlerin Bir Arada Yapılması……….. 721

5-.. Uluslar arası Taşımacılık Hizmete Ait KDV’nin İadesinin Şartları……………. 722

6-.. Katma Değer Vergisinin İadesi………………………………………………………………. 722

7-.. KDV İadesinde İbraz Edilecek Belgeler………………………………………………….. 723

V-.. İHRACAT MALI TAŞIYAN ARAÇLARIN TÜKETTİKLERİ MOTORİNİN KDV’DEN İSTİSNA EDİLMESİNİN USUL VE ESASLARI    724

1-.. Bakanlar Kurulu’nca Belirlenen Sınır Kapıları………………………………………… 724

2-.. Tanımlar……………………………………………………………………………………………….. 724

3-.. Standart Yakıt Deposu Hacmi……………………………………………………………….. 725

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİPLOMATİK İSTİSNALAR

 

Madde 15……………………………………………………………………………………………………………….. 726

I-… DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA     726

A-.. KAPSAM……………………………………………………………………………………………………… 726

B-.. İSTİSNANIN BEYANI …………………………………………………………………………………… 727

C… -İADE………………………………………………………………………………………………………….. 727

1- Mahsuben İade……………………………………………………………………………………….. 727

2- Nakden İade……………………………………………………………………………………………. 728

D-. ÖZELGELER……………………………………………………………………………………………….. 728

 1-. Mülkiyeti Konsolosluğu Ait Olan Okul İle İlgili Bakım ve Onarım Hizmetlerinde KDV İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı…………………………………………………………………………………………………………….. 728

2-.. Diplomatik İstisna Belgesine Sahip Kuruluşa Yapılacak Su Teslimleri…… 728

3-.. Fahri Konsoloslukların Durumu……………………………………………………………. 728

II-.. ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 729

A- KAPSAM………………………………………………………………………………………………………. 729

B- . KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI MÜŞTEREK ENFRASTRÜKTÜR PROGRAMLARI GEREĞİNCE TÜRKİYE’DE YAPILACAK İNŞA VE TESİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI……………………….. 730

C- TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA VERGİ MUAFİYETLERİ ANLAŞMASI GEREĞİNCE, ORTAK SAVUNMA AMACIYLA YAPILAN MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI………………………………………………. 730

D- İSTİSNANIN BEYANI……………………………………………………………………………………… 732

E- İADE…………………………………………………………………………………………………………….. 732

1- Mahsuben İade……………………………………………………………………………………….. 732

2- Nakden İade……………………………………………………………………………………………. 732

III-. YABANCI DEVLETLERİN DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUK MENSUPLARI İLE ULUSLARARASI KURULUŞ MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA……………………….. 732

A- KAPSAM………………………………………………………………………………………………………. 732

B- İSTİSNA UYGULAMASI …………………………………………………………………………………. 733

C- İADE…………………………………………………………………………………………………………….. 734

D- İADE YAPMAYA YETKİLİ VERGİ DAİRELERİ…………………………………………………… 736

IV-. DİPLOMATİK İSTİSNA KAPSAMINDA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDEN DOĞAN KDV’NİN YMM RAPORUNA GÖRE İADESİ………………………………………………………………………………………………………………………… 736

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İTHALAT İSTİSNASI

 

İTHALAT İSTİSNASI (Madde-16)…………………………………………………………………………….. 727

A- KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN DÜZNELEME…………………………. 728

1- Yurtiçi Teslimleri KDV’den İstisna Olan Mal ve Hizmetler…………………………. 728

2- Gümrük Kanununa Göre Gümrük Vergisinden Muaf Veya Müstesna Olan Eşya     728

3- Bazı Gümrük Rejimlerinin Uygulandığı Mallar…………………………………………. 741

B- KDV GENEL TEBLİĞİNDEN ÖNCEKİ UYGULAMA……………………………………………. 741

1- İthalatta KDV Uygulanmayacak Haller ……………………………………………………. 741

C- TRANSİT VE GÜMRÜK ANTREPO REJİMLERİ İLE GEÇİCİ DEPOLAMA VE SERBEST BÖLGE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI……………………………………………………………………………………………………………………. 744

1- Transit Rejimi Hükümlerinin Uygulandığı Mallar……………………………………… 744

2- Antrepo Rejimi Hükümlerinin Uygulandığı Mallar …………………………………… 745

3- Geçici Depolama Hükümlerinin Uygulandığı Mallar ………………………………… 747

D- GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINDA KDV UYGULAMALARI……………………….. 749

1- Gümrüksüz Satış Mağazalarının Statüsü…………………………………………………. 749

2- Gümrüksüz Satış Mağazalarına Eşya Nakli………………………………………………. 749

3- Gümrüksüz Satış Mağazalarının Yurtiçinde Mal Alımı ve İthalatı………………. 750

4- Gümrüksüz Satış Mağazalarının Yer Kiralaması İşlemleri…………………………. 750

5- KDV Kanunu Bakımından……………………………………………………………………….. 750

ALTINCI BÖLÜM

SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA

DİĞER İSTİSNALAR

 

SOSYAL VE ASKERÎ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR (Madde-17)………. 751

I-… GENEL AÇIKLAMALAR……………………………………………………………………………………. 758

II-.. KÜLTÜR VE EĞİTİM AMACI TAŞIYAN İSTİSNALAR…………………………………………… 758

A-.. KÜLTÜR VE EĞİTİM AMACI TAŞIYAN İSTİSNALAR……………………………………….. 758

B-.. TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER………………………………………………………….. 760

1-.. Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerde KDV Uygulaması………………………………… 760

2-.. Kooperatifin Üyelerden Aldığı Süt Satışı Ve Üyelere Yem Teslimi İle Veterinerlik Hizmetinde KDV   761

3- . Kooperatifin Meyve Fidanı Anacı İthalinde KDV İstisnası………………………. 761

4- . Birliğin Canlı Hayvan Satın Alıp Bunları Üyelerine Dağıtması………………… 761

5- . Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin KV ve KDV Muafiyeti………………………… 762

6- . Tarımsal Kredi Kooperatifi Tarafından Yaptırılan Ahırların Teslimi………… 762

7-.. Kooperatifin KDV, GV, KV ve DV’nden Muaf Olup Olmadığı…………………… 763

8-.. Kooperatifin Teslim ve Hizmetlerinin KDV Açısından Durumu………………. 763

C- VAKIF ÜNİVERSİTELERİ İSTİSNADAN YARARLANAMAZ……………………………….. 764

1- . Genel Olarak…………………………………………………………………………………………. 764

2- . Vakıf Üniversitesine Bağış Yapılması…………………………………………………….. 766

D- KAMU İDARELERİNİN 5018 SAYILI KANUNDAKİ SINIFLANDIRMA İLE KARŞILAŞTIRILMASI         766

III- SOSYAL AMAÇ TAŞIYAN İSTİSNALAR…………………………………………………………….. 766

A- . BELLİ KURUM VE KURULUŞLARIN KANUNDA SAYILAN İŞLERİ YAPMAK VEYA YÖNETMEK SURETİYLE İFA ETTİKLERİ TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA………………………………………………………………………………. 767

B- . KANUNLARIN GÖSTERDİĞİ GEREK ÜZERİNE BEDELSİZ YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER       768

C- BELLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BEDELSİZ YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA       769

1- . Hibe Yoluyla Eşya İthalinde İstisna……………………………………………………….. 769

2- . Milli Eğitim Müdürlüğüne Okul Bağışlanması………………………………………… 770

3- . Şirket Aktifindeki Binanın 30 Yıllığına Bedelsiz Olarak Kamu Kurumlarına Tahsis Edilmesi              770

D- ÖZEL OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN BEDELSİZ OLARAK VERİLEN EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ İLE ÖĞRENCİ YURTLARI TARAFINDAN BEDELSİZ OLARAK VERİLEN YURT HİZMETLERİNDE İSTİSNA           771

1- Bedelsiz Okutulan Öğrenciler İçin Yüklenilen KDV’nin İndirimi……………….. 771

2- Öğrenci Yurtları Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Yurt Hizmeti…………….. 771

E- FAKİRLERE YARDIM AMACIYLA GIDA BANKACILIĞI FAALİYETİNDE BULUNAN DERNEK VE VAKIFLARA BAĞIŞLANAN BAZI MALLARIN TESLİMİNDE İSTİSNA………………………………………………………………………………….. 772

1- Bağışın Yapılacağı Dernek veya Vakıflar………………………………………………….. 772

2- Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği ……………………………………….. 773

3- Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belge ………………………………………………….. 773

4- Dernek ve Vakıflarca Düzenlenecek Belge……………………………………………….. 773

5- Kayıt Düzeni ve Beyan……………………………………………………………………………. 773

6- KDV Genel Uygulama Tebliğinden Önceki Uygulama……………………………… 774

F- YABANCI DEVLETLERİN TÜRKİYE’DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARI İLE YABANCI HAYIR VE YARDIM ORGANİZASYONLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE………………………. 776

1- Bedelsiz Teslimin Yapılacağı Kuruluşlar…………………………………………………. 776

2- İstisna Uygulanacak Asgari Limit …………………………………………………………… 776

3- İstisnadan Yararlanacak Hayır ve Yardım Kurumlarının Statüsü………………. 777

4- İstisnadan Yararlanmak İçin İstisna Belgesi Alınmalıdır………………………….. 777

5- Yüklenilen Vergilerin İndirimi………………………………………………………………….. 777

G- KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERDE İSTİSNA UYGULAMASI         777

1- İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler ……………………………………………… 778

2- İstisna Kapsamına Giren İşlemlerde Alt Sınır ………………………………………….. 779

3- İstisna Uygulaması ………………………………………………………………………………… 779

I- KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ RUHSAT, İZİN, ONAY VE BENZERİ HİZMETLERİ İLE BU HİZMETLERLE İLGİLİ BASILI KAĞIT TESLİMLERİ…………………………………………………………………. 780

1- Esnaf ve Sanatkarlar Odasının Sahibi Olduğu Gayrimenkulün Bir Kısmını Kiraya Vermesi Durumunda KDV Uygulaması…………………………………………………………………………………………………………….. 781

2- Esnaf Odası Tarafından Ücret Karşılığı Verilen Ekspertiz ve Değerlendirme Hizmetlerinin Vergiye Tabi Olup Olmayacağı…………………………………………………………………………………………………………….. 781

IV- ASKERİ AMAÇ TAŞIYAN İSTİSNALAR………………………………………………………………. 781

V- DİĞER İSTİSNALAR…………………………………………………………………………………………… 782

A- VERGİDEN MUAF ESNAF, ÇİFTÇİ VE SERBEST MESLEK ERBABI…………………… 782

B- İŞLETMELERİN DEVİR VE BİRLEŞMELERİNDE İSTİSNA…………………………………. 784

1- . GV Kanunu’nun 81. Maddesi Kapsamındaki İşlemler ile KV Kanununa Göre Yapılan Devir ve Bölünme İşlemleri         784

2- . Ferdi Bir İşletmenin Sahibinin Ölümü Üzerine Mirasçılara Yapılan Devir İşlemlerinde KDV İstisnası                784

3- . Ferdi İşletmelerin Sermaye Şirketlerine Devir veya Dönüşümleri……………. 786

4-.. Adi Ortaklığın Sermaye Şirketine Dönüşmesi………………………………………… 786

5- . Kolektif ve Adi Komandit Şirketlerin Nev’i Değiştirerek Bir Sermaye Şirketine Dönüştürülmesinde KDV İstisnası       788

6-.. Sermaye Şirketinin Nevi Değiştirmek Suretiyle Şahıs Şirketine Dönüşümü 789

7- . KVK’na Göre Yapılan Devir ve Bölünme İşlemleri………………………………….. 790

C- İKTİSADİ İŞLETMEYE DAHİL OLMAYAN GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI…. 792

D- BSMV KAPSAMINA GİREN İŞLEMLERDE İSTİSNA …………………………………………. 795

1- . Banka ve Bankerlik İşlemleri…………………………………………………………………. 795

2- . Sigorta Aracılık İşlemleri……………………………………………………………………….. 796

3- . Reasürans İşlemleri ……………………………………………………………………………… 796

4-.. Özelgeler………………………………………………………………………………………………. 797

5-.. Faktoring Firmasının Gayrimenkullerini Kiraya Vermesi………………………… 798

6- . Yurt Dışından Temin Edilen Kredilerde KDV İstisnası……………………………. 798

7- . Bankanın Düzenlediği Kültürel Organizasyonlara İlişkin Biletlerin Aracılarca Satışı KDV’ye Tabi Tutulmaz   7999

8- . BSMV Mükellefinin Sabit Kıymet Satışı………………………………………………….. 800

9- . Sigorta Şirketlerinin Demirbaş Satışı…………………………………………………….. 800

10- Sadece BSMV Kapsamındaki İşlemleri Yapanların Satın Aldıkları Malları İadesinde ve Gerçekleşmeyen Hizmetlerde KDV Uygulaması…………………………………………………………………………………………… 801

11- ……………………………………………. Bankaya Ait Gayrimenkulün Kamulaştırılması     802

12- Sigorta Acenteleri Arasında Verilen İşler Nedeni İle Elde Edilen Komisyonların KDV ve BSMV Karşısında Durumu ve Fatura Düzeni………………………………………………………………………………………………….. 802

D- ŞANS OYUNLARIN TERTİPLENMESİ VE OYNANMASI…………………………………….. 803

E- DEĞERLİ MADENLER, KIYMETLİ TAŞLAR, DEĞERLİ KÂĞITLAR, PARA, DÖVİZ, MENKUL KIYMETLER, DAMGA PULU             804

1-.. Değerli Maden, Değerli Kâğıt, Para, Döviz, Menkul Kıymet Teslimleri…….. 804

2- . Külçe Altın Teslimleri……………………………………………………………………………. 804

3- . Para ve Para Mahiyetindeki Kambiyo Senetlerinin Teslimi…………………….. 806

4- . Hisse Senedi, Tahvil, Gelir Ortaklığı ve Kar Ortaklığı Belgelerinin Teslimi. 807

F- HURDA VE ATİK PLASTİK TESLİMLERİ………………………………………………………….. 812

1- . İmalat Artıklarının Tesliminde KDV İstisnası Uygulaması………………………. 812

2- . Hurda Pil ve Hurda Akü Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulaması………….. 812

3- . Pet Şişe ve Film İmalatı Sırasında Oluşan İmalat Artıkları………………………. 812

4- . Alıştan Sonra Hurda Olarak İade Edilen Mallarda KDV Düzeltmesi…………. 813

5- . Hurda ve Atık Plastikten Elde Edilen Ürünlerde KDV Uygulaması………….. 813

G-. ZİRAİ AMAÇLI SU TESLİMLERİ İLE ARAZİ ISLAH HİZMETLERİ………………………. 813

1- . Kooperatifin Üyelerine Zirai Amaçlı Su Teslimi……………………………………… 814

2- . Zirai Amaçlı Su Teslimlerinde KDV İstisnası………………………………………….. 815

Ğ-. SERBEST BÖLGELERDE İFA EDİLEN HİZMETLER………………………………………… 815

1- . Serbest Bölgede Yapılan İnşaat İşleri……………………………………………………. 817

2- . Serbest Bölgedeki Firmalara Verilen Mali Müşavirlik Hizmetleri……………… 818

3- . Plakalı Araçların Serbest Bölgede Kullanılması……………………………………… 819

4- . Bilgisayar Yazılım Programlarının Serbest Bölgedeki Firmalara Satışı İle Bu Programlarla İlgili Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerde KDV…………………………………………………………………………………… 819

5- . Serbest Bölgelerde Verilen Kurye Hizmetinde KDV İstisnası………………….. 820

6- . Serbest Bölgelere Verilen Teknik Destek Hizmetlerinde KDV İstisnası…… 820

7- . Serbest Bölgedeki Arge Faaliyetleri………………………………………………………. 820

H-. BORU HATTI İLE YAPILAN AKARYAKIT TAŞIMALARI ……………………………………. 821

I-… YAPI KOOPERATİFLERİNCE ÜYELERİNE KONUT TESLİMLERİ……………………… 822

1- . İstisna Uygulaması……………………………………………………………………………….. 822

2- . Konut Yapı Kooperatiflerince Üyelerine Konut Teslimi…………………………. 822

İ-… ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNDE ARSA VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI …………………………………………………………………………………………………………………… 822

1- . Organize Sanayi Bölgeleri İle Küçük Sanayi Sitelerinin Kurulması Amacıyla Oluşturulan İktisadi İşletmelerin Arsa ve İşyeri Teslimleri……………………………………………………………………………………………… 822

2- . OSB’lerin Gayrimenkullerini Kiraya Verilmesi İşlemleri…………………………… 824

3- . OSB’nin Alt yapı Ve Çevre Düzenlemesi İşlemleri………………………………….. 825

J-.. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ İŞLEMLERİNDE KDV İSTİSNASI ………………………….. 825

K-.. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İŞLEMLERİNDE KDV ……………………… 826

L-.. BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN HABER HİZMETLERİNDE KDV İSTİSNASI 827

M-. GÜMRÜKLÜ ALANLARDA VERİLEN HİZMETLER…………………………………………… 827

1- . Gümrüklü Sahalarda Yapılan Mal Teslimleri ve Hizmet İfaları…………………. 828

2- . Gümrüklü Sahalarda Verilen Terminal Hizmetleri…………………………………… 828

3- . Gümrüklü Sahalarda Verilen VİP Hizmetleri……………………………………………. 829

4- . Antrepoda Yakıt Deposu Kiralanması……………………………………………………. 830

5- . Gümrük Antreposunda Verilen Depolama Hizmetleri ……………………………. 830

6- . KDV Kanunu’nun 17/4-o Maddesi Kapsamındaki A.Ş.nin İstisnadan Vazgeçerek KDV Mükellefiyeti Tesis Ettiren AŞ.yi Devralması……………………………………………………………………………………………. 830

7- . Gümrüklü Sahalarda Konteynerlere Verilen Hizmetler……………………………. 830

8- . Antrepoda Millileşmemiş Mallara Verilen Takip Ve Gözetim Hizmetleri…… 831

N- HAZİNENİN TAŞINMAZ TESLİMİ VE KİRALAMALARI, İRTİFAK HAKKI TESİSİ İLE TOKİ’NİN ARSA VE ARAZİ TESLİMLERİ       831

1- . Hazinenin Tarafından Yapılan Taşınmaz Satışları………………………………….. 832

2- . Hazinece Yapılan İrtifak Hakkı Tesisleri ………………………………………………… 833

3- . Toplu Konut İdaresinin Arsa ve Arazi Teslimleri……………………………………. 834

4- . Otoyollarda Reklam Panolarının ve Alanlarının Kiralanması………………….. 834

5- . Hazineye Ait Taşınmaz Üzerinde Şirket Lehine Tesis Edilen Üst Hakkı ve Mütemmim Cüzlerinin İcra Müdürlüğünce Satışında KDV Uygulaması ………………………………………………………………………………….. 835

O- İKİ TAM YIL SÜREYLE SAHİP OLUNAN İŞTİRAK HİSSELERİ VE TAŞINMAZLARIN SATIŞI            835

1- . Taşınmaz Satışlarında İstisna Uygulaması…………………………………………….. 837

2- . Kurumların Aktiflerinde Yer Alan Gayrimenkullerin Satışında KDV İstisnasının Uygulanabilmesi İçin Aranan Şartlar  840

3-.. İştirak Hissesi Satışında İstisna Uygulanması……………………………………….. 848

4- . Bankalara Borçlu Olanların ve Kefillerinin Borçlarına Karşılık Yapılan Teslimlere İlişkin İstisna Uygulaması 850

5- . Vergi İndirimi………………………………………………………………………………………… 851

Ö- ENGELLİLERİN KULLANIMINA MAHSUS ARAÇ VE GEREÇLERİN TESLİMİNDE İSTİSNA              851

1-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………… 852

2-.. İstisnanın Beyanı………………………………………………………………………………….. 852

3- . İade………………………………………………………………………………………………………. 852

4- . Özürlülere Taşıt Aracı ve Akülü Üç Tekerlekli Sandalye Teslimi……………… 853

5- . Görme Özürlülerin Kullandıkları Ortez ve Protez Cihazlarının Teslimi…… 8754

6- . Özürlülere İşitme Cihazları ve Yedek Parçalarının İthali ve Teslimi…………. 854

P- . KONUT FİNANSMANI AMACIYLA TEMİNAT GÖSTERİLEN VEYA İPOTEK KONULAN KONUTLAR TESLİMİ (MORTGAGE-TUTSAT)…………………………………………………………………………………………………………………… 855

R- LİSANSLI DEPOCULUK KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER………………………………………. 855

1- . Kapsam ve İşleyiş…………………………………………………………………………………. 855

2- . Ürün Senetlerinin, İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi………… 857

3- . Ürün Senetlerinin İlk Tesliminden Sonraki Teslimleri…………………………….. 857

4- . Ürün Senetlerinin Ürünü Depodan Çekecek Olanlara Teslimi ve Sorumluluk Uygulaması 857

S- . FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNCE TAŞINMAZLARIN BİZZAT KİRACIDAN SATIN ALINMASI, SATAN KİŞİLERE KİRALANMASI VE KİRALAYANA SATILMASI (SAT-KİRALA-GERİ AL) İŞLEMİ………………………………. 859

Ş-.. VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN DEVİR VE KİRALAMA İŞLEMLERİ         859

T-.. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNCA VERİLEN HİZMETLER…………………………… 860

U-. PATENTLİ VEYA FAYDALI MODEL BELGELİ BULUŞA İLİŞKİN GAYRİ MADDİ HAKLARIN KİRALANMASI, DEVRİ VEYA SATILMASI İŞLEMLERİ………………………………………………………………………………………………….. 860

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İSTİSNADAN VAZGEÇME VE İSTİSNALARIN SINIRI

 

İSTİSNADAN VAZGEÇME (Madde-18)…………………………………………………………………….. 861

I-… GENEL AÇIKLAMALAR……………………………………………………………………………………. 861

A- İSTİSNADAN VAZGEÇMENİN NEDENLERİ…………………………………………………….. 861

B- KDV GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER……………………………………… 862

1-.. İstisnadan Vazgeçme……………………………………………………………………………. 862

2-.. Uygulama……………………………………………………………………………………………… 862

3-.. İstisnadan Vazgeçmenin Mümkün Olmadığı Durumlar………………………….. 863

C- İSTİSNADAN VAZGEÇİLEBİLECEK İŞLEMLER………………………………………………… 863

1-.. Tam İstisna Kapsamında İstisnadan Vazgeçilebilecek İşlemler……………… 863

2-.. Kısmi İstisna Kapsamında İstisnadan Vazgeçilebilecek İşlemler …………… 864

D- İSTİSNADAN VAZGEÇİLEMEYECEK İŞLEMLER……………………………………………… 865

1-.. KDV Kanunu’nun 17. Maddesinin 1. Fıkrasında Belirtilen Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemlerle Uğraşan Kuruluşlar…………………………………………………………………………………………………………….. 866

2-.. KDVK’nun 17/2. Maddesinde Belirtilen İşlemlerle Uğraşanlar………………… 866

3-.. KDVK’nun 17/3. Maddesinde Belirtilen Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar…. 866

4-.. KDV Kanunu’nun 17/4-e Maddesinde Belirtilen İşlemler………………………… 866

E- İSTİSNADAN VAZGEÇMEK İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER ………………………………… 866

F- İSTİSNADAN VAZGEÇMEDEN KDV TAHSİLİ…………………………………………………… 866

II-.. İSTİSNADAN VAZGEÇMENİN SONUÇLARI……………………………………………………….. 867

A- MÜKELLEFİYET YÖNÜNDEN ……………………………………………………………………….. 867

B- VERGİLENDİRME USULÜ YÖNÜNDEN………………………………………………………….. 868

C- DEFTER VE BELGE DÜZENİ YÖNÜNDEN ……………………………………………………… 868

D- STOK MALLAR YÖNÜNDEN………………………………………………………………………….. 868

E- İŞLEMLERİN KAPSAMI YÖNÜNDEN………………………………………………………………. 869

F- İŞLEMLERİN SÜRESİ YÖNÜNDEN…………………………………………………………………. 869

İSTİSNALARIN SINIRI (Madde-19)………………………………………………………………………….. 870

A- İSTİSNA UYGULANMASI……………………………………………………………………………….. 871

1-.. Katma Değer Vergisinde İstisna Uygulaması…………………………………………. 871

2-.. Belediyelerin KDV Muafiyeti………………………………………………………………….. 871

3-.. KDV Kanunu Yürürlüğe Girdikten Sonra Diğer Kanunlarla Getirilen İstisnaların Durumu  872

B- ULUSLARARASI ANLAŞMLARDAKİ İSTİSNA VE MUAFİYETLER………………………. 872

C- TÜRKİYE-AB KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA KDV İSTİSNASI UYGULANMASI   873

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM

BİRİNCİ BÖLÜM

MATRAH

 

TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE MATRAH (Madde-20)……………………………………… 875

A- GENEL AÇIKLAMALAR………………………………………………………………………………….. 875

1-.. Hazinece Karşılanan Prim Tutarlarının İdarece Yüklenicinin Hakedişinden Kesilmesinde KDV Matrahı          876

2-.. Yurt İçi Teslimler İle İhraç Kayıtlı Teslimlerde Oluşan Kur Farkları…………. 876

B- TARİFELİ İŞLER İLE BEDELİN BİLETLE TAHSİL EDİLMESİ……………………………… 877

1-.. Tarifeli İşlerle Bedelin Biletle Tahsil Edilmesi………………………………………… 879

2-.. KDV Dahil olarak Düzenlenen Tarifelere Göre Yapılan Teslim ve Hizmetlerde Ayrıca KDV Talep Edilmez        879

3-.. Serbest Meslek Faaliyetinde Tarife Uygulaması…………………………………….. 879

4-.. Etiketlerde Fiyatın KDV Dahil Olarak Gösterilmesi…………………………………. 880

5-.. Vergi Dahil Fiyat Uygulamasında KDV Hesaplanması……………………………. 881

İTHALATTA MATRAH (Madde-21)………………………………………………………………………….. 882

1-.. İthal Edilen Eşyanın Gümrük Vergisi Tarhına Esas Olan Kıymeti……………. 883

2-.. Gümrük Vergisinin Kıymet Esasına Göre Alınmaması……………………………. 884

3-.. Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması……………………………………………….. 884

4-.. İthalat Sırasında Ödenen Her Türlü Vergi, Resim, Harç ve Paylar…………… 885

5-.. Gümrük Beyannamesinin Tescil Tarihine Kadar Yapılan Diğer Giderler…. 885

6-.. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu……………………………………………………… 886

7-.. İthal Edilerek Yurt İçinde Satılan Mallar İçin Ödenen Royalty Bedelleri…… 886

 

ULUSLARARASI YÜK VE YOLCU TAŞIMALARINDA MATRAH (Madde-22)……………… 886

ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ (Madde-23)………………………………………………………………….. 887

A- ÖZEL MATRAH ŞEKLİYLE VERGİLENDİRMENİN GEREKLİLİĞİ………………………… 888

B- ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ……………………………………………………………………………. 888

1-.. Şans Oyunları, Profesyonel Gösteriler ve Açık Artırmalar………………………. 889

2-.. Altından Mamul Eşya Teslimleri……………………………………………………………. 890

3-.. Gümüşten Mamul Eşya…………………………………………………………………………. 890

4-.. Gazete, Dergi ve Benzeri Periyodik Yayınlar…………………………………………… 891

5-.. Tütün Mamulü Teslimleri………………………………………………………………………. 891

6-.. Belediyeler Tarafından Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı…………………… 892

7-.. Telefon Kartı ve Jeton Teslimi………………………………………………………………. 893

8-.. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tarafından Araç Plakaları ile Basılı Evrakın Teslimi               893

C- ÖZEL MATRAH UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR……………………………….. 894

1-.. Kıymetli Taşları İhtiva Eden Eşya Teslimleri………………………………………….. 894

2-.. Özel Matrah Şekline Tabi Mal ve Hizmetlerin Beyanı………………………………. 894

3-.. Özel Matrah Şeklinde İndirimin Belgelendirilmesi………………………………….. 895

4-.. Özel Matrah Şekli İle Vergilendirilen Malın İadesi……………………………………. 895

5-.. Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerin Ba-Bs Bildirimlerine Dahil Edilmesi… 896

MATRAHA DAHİL OLAN UNSURLAR (Madde-24)…………………………………………………… 896

A- GENEL AÇIKLAMALAR………………………………………………………………………………….. 896

1-.. Boş Kaplara Ait Depozitolar………………………………………………………………….. 896

2-.. Vade Farkları…………………………………………………………………………………………. 897

3-.. Kur Farkları…………………………………………………………………………………………… 898

4-.. Döviz Cinsinden Düzenlenen Senetlerin Vadesinden Önce Ciro Edilmesi veya Kırdırılması Halı      903

5-.. Satış Bedelinin Döviz Cinsinden Avans Olarak Alınması……………………….. 905

6-.. İnşaat Taahhüt İşlerinin Döviz Cinsinden Yapılması……………………………… 905

7-.. Satıcı Aleyhine Oluşan Kur Farklarında KDV…………………………………………. 907

8-.. Yıl Sonundaki Değerleme Sonucu Ortaya Çıkan Kur Farklarında KDV……. 940

9-.. Döviz Kredisi İle Alınan Hisselere Ait Kur Farkı……………………………………… 911

10- Danıştay Kararları…………………………………………………………………………………. 911

B- MATRAHA DAHİL UNSURLAR KONUSUNDA ÖNCEKİ UYGULAMA………………….. 912

1-.. Teslim Alanın Gösterdiği Yere Kadar Satıcı Tarafından Yapılan Taşıma, Yükleme ve Boşaltma Giderleri        912

2-.. Ambalaj Giderleri, Sigorta Komisyon ve Benzeri Gider Karşılıkları İle Vergi, Resim, Harç, Pay, Fon Gibi Unsurlar         913

3-.. Taksitli Satışlarda Vergi Matrahı……………………………………………………………. 913

4-.. Hak Ediş Belgeleri Üzerinden Hesaplanan Fiyat Farkı……………………………. 914

5-.. Vadesinde Ödenmeyen Su Faturalarına Uygulanan Gecikme Zamları……. 914

6-.. Atık Su Bedeli Ve Çevre Temizlik Vergisi……………………………………………….. 914    

7-.. Belediyelere Ödenen Hal Rüsumu…………………………………………………………. 915

8-.. TRT Gelirleri Kanunu’na Göre Tahsil Edilen Bandrol Ücretler………………… 915

9-.. Sim Kart (Cep Telefonu Hattı) Ruhsat Ve Kullanım Ücretleri…………………. 915

10- GSM Abonelerince Yapılacak Bağışlarda KDV……………………………………….. 916

11- GV Kesintileri Matraha Dahil Edilmez…………………………………………………….. 916

12- İcra Daireleri Tarafından Yürütülen Faizlerde KDV…………………………………. 917

13- Temerrüt Faizinde KDV…………………………………………………………………………. 917

MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR (Madde-25)……………………………………………. 918

I-… GENEL AÇILAMALAR………………………………………………………………………………………. 918

A- İSKONTOLAR……………………………………………………………………………………………….. 918

1-.. Faturada Gösterilemen İskontolar…………………………………………………………. 919

2-.. Yıl veya Belli Bir Dönem Sonunda ya da Belli Bir Ciro Aşıldığında Ödenen İskontolarda Durum     919

3-.. Ciro Primlerinin Ödeme Şekli………………………………………………………………… 920

4-.. Yıl Sonu Ciro Primleri……………………………………………………………………………. 921

5-.. Döneme Bağlı Olmaksızın Ödenen Ciro Primleri……………………………………. 921

6-.. Ciro Priminde Uygulanacak KDV Oranı …………………………………………………. 924

B- HESAPLANAN KDV……………………………………………………………………………………….. 922

C- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ………………………………………………………………………………. 922

D- YABANCI FİRMALAR TARAFINDAN ÖDENEN CİRO PRİMLERİ……………………….. 923

1-.. Yabancı Firmadan Sağlanan Ciro Priminin Vergilendirilmesi…………………. 923

2-.. KDV Matrahı………………………………………………………………………………………….. 924

3-.. Yabancı Firmanın Fiyat İndirimi…………………………………………………………….. 924

4-.. Yurt Dışındaki Firma Tarafından Düzenlenen Credit Note Adlı Belgenin Ciro ve Fiyat İndirimlerinin KDV Karşısındaki Durumu…………………………………………………………………………………………………………….. 924

E- ERKEN ÖDEME İSKONTOLARININ DURUMU…………………………………………………. 925

F- SATICI FİRMALARA TARAFINDAN AKSİYON, TEŞHİR, DERGİ, GONDOL, PALET, RAF VEYA BAYİ DESTEK PRİMİ ÖDEMELERİ……………………………………………………………………………………………………………………. 925

G- MAL TESLİMİNDEN SONRA UYGULANAN İSKONTO, CİRO VE BAZI AKTİVİTELER PRİMİ ÖDEMELERİ       926

DÖVİZ İLE YAPILAN İŞLEMLER (Madde-26)……………………………………………………………. 926

EMSAL BEDELİ VE EMSAL ÜCRETİ (Madde-27)……………………………………………………… 927

A- GENEL AÇIKLAMALAR………………………………………………………………………………….. 928

1-.. Bedeli Belli Olmayan İşlemlerde Matrah Emsal Bedelidir……………………….. 928

2-.. Bedelin Emsaline Nazaran Düşük Olması………………………………………………. 928

3-.. Emsal Bedeli veya Emsal Ücreti VUK Hükümlerine Göre Tespit Olunur…. 929

4-.. Emsal Bedelin Tayininde Genel İdare Giderleri ve Genel Giderlerden Mamule Düşen Hissenin Bedele Katılması Mecburidir…………………………………………………………………………………………………………….. 929

5-.. Serbest Meslek Faaliyetlerinde Hizmetin Bedeli, İlgili Meslek Teşekküllerince Tespit Edilmiş Tarifede Gösterilen Ücretten Düşük Olamaz………………………………………………………………………………………………….. 929

6-.. Serbest Meslek Erbabının İskonto Uygulaması……………………………………… 930

B- EMSAL BEDELİ UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR…………………………….. 930

1-.. Yap-İşlet-Devret Modelinde Emsal Bedel Uygulaması……………………………. 930

2-.. Finansal Kiralamada Emsal Bedeli Uygulaması…………………………………….. 931

3-.. İşi Bırakma Halinde Emsal Bedel Uygulaması……………………………………….. 931

4-.. Özel Maliyet Konusu Malların Bedelsiz Olarak Mal Sahibine Devri………….. 931

5-.. İşletmeye Dahil Kamyon Satışında Kasko Bedeli…………………………………… 932

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

ORAN

 

Madde 28……………………………………………………………………………………………………………….. 933

I- GENEL AÇIKLAMALAR………………………………………………………………………………………. 933

A- KDV YANSITILABİLİR BİR VERGİDİR……………………………………………………………… 934

B- KDV’DEN EKONOMİ VE MALİ POLİTİKA ARACI OLARAK YARARLANILABİLİR…… 934

C- KDV ORANLARI……………………………………………………………………………………………. 934

D- AVRUPA BİRLİĞİNDE UYGULANAN KDV ORANLARI………………………………………. 935

E- ORAN DEĞİŞİKLİĞİNİN SONUÇLARI………………………………………………………………. 936

F- GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN UYGULANAN KDV ORANLARI…………………………………….. 937

II- YÜRÜRLÜKTE OLAN KDV ORANLARI……………………………………………………………….. 937

A- GENEL VERGİ ORANI %18’E TABİ MAL VE HİZMETLER………………………………….. 940

B- % 1 ORANINDA KDV’YE TABİ MAL VE HİZMETLER…………………………………………. 940

C- % 8 ORANINDA KDV’YE TABİ MAL VE HİZMETLER………………………………………… 946

III- ORANLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER…………………………………………………………… 965

1- Genel KDV Oranı…………………………………………………………………………………….. 965

2- İndirimli Vergi Oranı………………………………………………………………………………… 965

3- Tarımsal Ürünlerin %1 Oranında Vergilemenin Amacı……………………………… 965

4- Ürünlerin Niteliğinin Değişmemesi Hali…………………………………………………… 966

5- İndirimli Vergi Nispetine Tabi Mallara İlişkin Nakliye, Depolama ve Benzeri Hizmetlerde KDV Oranı   966

IV- KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN AÇIKLAMALR…………………………. 967

A- GENEL AÇIKLAMA………………………………………………………………………………………… 967

1- Perakende Satışın Tanımı……………………………………………………………………….. 967

B-.. VADE FARKI, KUR FARKI VE MATRAHTA DEĞİŞİKLİĞE YOL AÇAN İŞLEMLERDE KDV ORANI    968

1- Vade Farkları…………………………………………………………………………………………… 968

2- Kur Farkları…………………………………………………………………………………………….. 969

3- Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya Vazgeçilmesi………. 969

C- İNDİRİMLİ ORANA TABİ MALLAR İLE GENEL ORANA TABİ MALLARIN BİRLİKTE SATILMASI HALİNDE FATURA DÜZENİ        970

V- 60 NO.LU KDV SİRKÜLERİNDE YER ALAN AÇIKLAMALARA GÖRE BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANCAK KDV ORANLARI………………………………………………………………………………………………………………………… 970

VI-. BAZI MALVE HİZMETLERİN TABİ OLDUĞU KDV ORANI…………………………………… 976

A- GIDA MADDELERİNE UYGULANAN KDV ORANI…………………………………………….. 976

1-.. Zeytin Teslimleri…………………………………………………………………………………… 976

2-.. Ekmek Teslimleri…………………………………………………………………………………… 976

3-.. Yarış Atı, Canlı Hayvan ve Etleri Teslimleri…………………………………………….. 977

4-.. Don Yağı Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı………………………………………. 984

5-.. Captafer 30 Tablet Adlı Ürünün Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı…….. 984

6-.. Sarmaşık Yaprağı, Hayıt Tohumu Ve Funda Yaprağının Teslimi…………….. 984

7-.. Pirinç Kırık Pirinç, Kuru Nohut, Kuru Fasulye, Kuru Yeşil Mercimek Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı  985

7-.. Buğday, Aşurelik Buğday ve Buğday Unu Teslimlerinde KDV Oranı……… 985

9-.. Sebze Grilleri, Sebze Közlemeleri, Salamura Edilmiş Sebze Turşuları ve Yaprak Sarmaların Tesliminde Uygulanacak KDV Oranları…………………………………………………………………………………………………. 987

10- Fındık ve Fındık Mamullerinin Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı……….. 987

11- Dondurma, Meyva Suları ve Sirke Teslimlerinde KDV Oranı…………………… 991

12- Su Teslimleri…………………………………………………………………………………………. 991

13- Mısırdan Üretilen Kepek Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı……………. 991

14- Arpa Tesliminde KDV Oranı…………………………………………………………………… 992

15- Kovanlı Arı Teslimleri……………………………………………………………………………. 992

16- Çikolata, Kuruyemiş, Yaş ve Kuru Meyve vb. Gıda Ürünleri ile Oyuncakların Sepet ya da Vazo İçerisinde Birlikte Tesliminde KDV Oranı…………………………………………………………………………………………….. 992

17- Organik Tarım Ürünlerin Tesliminde KDV Oranı…………………………………….. 993

18- Sıvı Organik Gübre, Torf ve Sertifikasız Meyve Fidanlarının Teslimi……….. 993

19- Bitkisel Sıvı Ekstrakt Karışım Tesliminde KDV Oranı……………………………… 994

20- Sertifikalı Pamuk Tohumu ve Kabuğunun Tesliminde KDV Oranı………….. 995

21- Sertifikalı Meyve Fidanı Tesliminde KDV Oranı………………………………………. 996

22- Toptan Kuru Gıda Satışlarında Uygulanacak KDV Oranı………………………… 996

23- Baharat ve Baharat Yağlarına Uygulanacak KDV Oranı………………………….. 996

24- Kuş Üzümü (Korint Üzümü) Tesliminde KDV Oranı……………………………….. 997

25- Çeltikten Pirince Dönüşemeyecek Tane (Kavuz) Satışında KDV Oranı…… 998

26- Hardal, Ketencik ve Aspir Tohumunun KDV Oranı………………………………… 999

27- Dökme Çay Olarak Kullanılan Ginkgo/Mabet Ağacı Yaprağı, Ekinazeya (Echinaccea Sp /Ekinezya/Echinacea Sp), Epimedyum (Epimedium/Keşiş Ku-lağı) Bitkilerinin Teslimlerinde Uygulanması Gereken KDV Oranları               1000

29- Ihlamur ve Adaçayı Teslimlerinde KDV Oranı………………………………………. 1000

30- Susamın KDV Oranı…………………………………………………………………………….. 1000

31- Çiğit Kabuğu İle Tohum Olamayacak Kadar Küçük ve Hafif Tohumların Satışında Uygulanacak KDV Oranı 1001

B- ARAÇLARIN TESLİMİNDE ORAN UYGULANMASI…………………………………………. 1001

1-.. Binek Otomobillerinin Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı…………………. 1001

2-.. İkinci El Oto Satışında ve Başkasına Ait Binek Otomobillerinin Satışına Aracılık Edilmesi Halinde Uygulanacak KDV Oranı…………………………………………………………………………………………………………… 1005

3-.. İcrada Satışı Yapılacak Olan Yandan Camlı Çift Sıra Koltuklu Kamyonetin Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı           1006

4-.. İkinci El Binek Oto Alım ve Satımında KDV Uygulaması………………………. 1006

5-.. Servis Dışı Tutulan İş Makinası ve Taşıtların Tesliminde KDV Oranı…….. 1010

6-.. Arazi Taşıtı Satışında KDV Oranı………………………………………………………….. 1011

7-.. Oto Kiralama Faaliyetinde Kullanılan Binek Otomobilinin Satışı………….. 1012

C- DENİZ VE HAVA TAŞIMA ARAÇLARNIN KİRALAMA VE TESLİMİ……………………. 1012

1-.. Deniz Taşıma Araçlarının Kiralanması…………………………………………………. 1012

2-.. Kiralanan Geminin KDV Oranı……………………………………………………………… 1013

3-.. Yatın Sezonluk Olarak Kiralanmasında KDV Oranı……………………………….. 1013

4-.. Donanımlı Uçak Kiralama Hizmetinde Uygulanacak KDV Oranı……………. 1014

5-.. Yurt Dışından Kiralanan Yangın Helikopterinin KDV ve KV’si ……………… 1014

6-.. Yakıt Tankerinin Kiralanmasında KDV Oranı………………………………………… 1014

7-.. Şişme Bot Tesliminde KDV Oranı………………………………………………………… 1014

8-.. Finansal Kiralama Yöntemi ile Yurt Dışından Uçak Kiralanması…………… 1014

D- KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ……………………………………………………………. 1015

1-.. Hekimevinde Verilen Temel İlkyardım ve Acil Yardım Gibi Eğitim Hizmetlerinde Uygulanacak KDV Oranı      1015

2-.. Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezleri Tarafından Verilen Hizmetler….. 1016

3-.. SRC Kursu ve Psikoteknik Muayene Hizmetleri………………………………….. 10174

4-.. Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Hizmeti……………………………………………….. 1017

5-.. Hızlı Okuma, Hafıza Teknikleri ve Kuantum Öğrenme Konularında Verilen Hizmetlerde KDV Oranı  1018

6-.. Beyin Performansını Geliştirme, Kişilik Geliştirme, Düşünsel Egszersiz ler Yaptırma, Ruhsal Sorunların Çözülmesine Yardımcı Olma Kapsamında Verilecek Eğitim Hizmetininin KDV Oranı ………………. 1018

7-.. Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Hizmeti……………………………………………….. 1018

E- AYAKKABI, TERLİK VE ÇİZME TESLİMLERİ………………………………………………….. 1019

1-.. Ayakkabı İmalında Kösele Yerine Muadil Olarak Kullanılan Malzeme……. 1019

2-.. Plastikten Üretilen Ayakkabı Kalıbının Tesliminde KDV Oranı……………… 1020

3-.. Plastikten Mamul Ayakkabı Dış Tabanı Teslimleri………………………………… 1020

4-.. Ayakkabı Ökçesi ve Dış Tabanın KDV Oranı…………………………………………. 1020

5-.. Saraciye Ürünleri (Deri Tasma, Keten Asma, At Başı, Yular, Eğer…………. 1020

F- SAĞLIK HİZMETLERİ VE TIBBI CİHAZLAR……………………………………………………. 1021

1-.. İşitme Cihazlarının Teslimide Uygulanacak KDV Oranı………………………… 1021

2-.. İşitme Cihazları ile Aksam ve Parçalarının Teslimi,Bakım ve Onarımı……. 1022

3-.. Yatak Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı………………………………………. 1023

4-.. Çeşitli Tıbbi Cihaz ve Ürünlerin Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı…… 1024

5-.. Camdan Mamul Vakumlu Kan Alma Tüplerinin KDV Oranı…………………… 1024

6-.. Toz Maskesinin Tesliminde Uygulanacak Olan KDV Oranı…………………… 1025

7-.. Hiberbarik Oksijen Tedavi Sisteminin KDV Oranı…………………………………. 1025

8-.. Hormon Kitleri Tesliminde KDV Oranı ………………………………………………… 1025

9-.. Lazer Epilasyonu, Botox, Lazer Uygulamaları, Estetik Müdaheleler……….. 106

10- Laparoskobik Similatör Sisteminin KDV Oranı ……………………………………. 1026

11- İl Dışından Sağlık Hizmeti Almak Amacıyla Gelenlere Verilen Konaklama Hizmeti İle Sağlık Eğitimi Hizmetleri              1027

12- İşyere Hekimliği ve İş Uzmanlığı İle Temel İlk Yardım ve Eğitici Eğitimi Hizmeti Karşılığında Düzenlenecek Faturanın KDV Oranı………………………………………………………………………………………………….. 1027

13- Makine ve Mekanik Cihazlar İle Bunların Aksam ve Parçaları………………… 1027

14- Muayene Lambası ve Ameliyathane Tavan Lambasında KDV Oranı……. 1028

15- Galoş Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı………………………………………….. 1028

16- Tıbbi Cihaz, İnternet (Software) Yazılımlarının İthalatı ve Garanti Kapsamında Cihazların Yurt Dışına Gönderilmesi    1028

17- Ambulans Kiralama Hizmetinde KDV Oranı…………………………………………. 1029

18- Diş Taşı ve Aksesuarlarının KDV Oranı………………………………………………… 1029

19- İlaç Etkin Maddelerinin Üretiminde Kullanılan Hammaddelerde KDV…… 1030

20- Hastalara Verilecek Ulaşım Hizmetinde KDV Oranı……………………………….. 1030

G- HAYVAN SAĞLIĞI, YEMLERİ VE POSTLARI………………………………………………….. 1030

1-.. Sağlık Bakanlığı Tarafından Ruhsatlandırılacak Veteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarların Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı…………………………………………………………………………………………………… 1030

2-.. Veteriner İlaçları Ve Veteriner İlaç Hammaddelerinin İthali……………………. 1031

3-.. Suni Tohumlama Hizmeti……………………………………………………………………. 1031

4-.. Yem Katkı Maddelerinin Tesliminde KDV Oranı……………………………………. 1031

5-.. Yem Sanayinde Yan Ürün Olarak Kullanılan “Şlempe, Vinas” Olarak Adlandırılan Ürünlere Uygulanacak KDV Oranı   1032

6-.. Büyük ve Küçükbaş Hayvanların Ham Post ve Derileri………………………… 1032

7-.. Hayvan Ham Post ve Derileri……………………………………………………………….. 1032

H- İŞLETME HAKKI DEVİRLERİNE İLİŞKİN KDV ORANI……………………………………… 1033

1-.. Genel Olarak İşletme Hakkı Devrinde Uygulanacak KDV Oranı……………… 1033

2-.. Özel Halk Otobüsü İşletme Hakkına Uygulanacak KDV Oranı……………….. 1033

3-.. Şehirlerarası Terminalin İşletme Hakkının Kiralanmasında KDV Oranı….. 1033

İ- İNTERNET HİZMETLERİNE UYGULANACAK KDV ORANI……………………………….. 1034

1-.. İnternet Salonlarında Verilen Hizmetin Tabi Olduğu KDV Oranı……………. 1034

2-.. İnternet Sitesine Ödenen Üyelik Bedelinin KDV Oranı …………………………. 1034

3-.. Ders Kitaplarının İnternet Ortamında Okunması ve Satılması………………. 1034

J- ÜNİVERSİTEDE VERİLEN EĞİTİM, ÖĞRETİM, KURS, PANSİYON, DANIŞMANLIK YEMEK VE DİĞER SERVİS HİZMETLERİ       1035

1-.. Özel Okullarda Verilen Yemek Hizmetleri……………………………………………… 1035

2-.. Üniversite Kampusünde Verilen Konaklama Hizmetleri……………………….. 1035

3-.. Vakıf Üniversitesi Yurt Ücretinde KDV Oranı………………………………………… 1035

4-.. Servis Aracı Kiralamasında KDV Oranı…………………………………………………. 1036

5-.. Mesleki, Toplumsal Kaynaşma, Sosyalleşme, İnsani İlişkileri vs. Konularında Verilen Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranı…………………………………………………………………………………………………………… 1036

6-.. İş Güvenliği Eğitimi Hizmetine Uygulanacak KDV Oranı………………………. 1036

7-.. Seminer Düzenleme İşleminde KDV Oranı……………………………………………. 1037

8-.. Kreşte Verilen Hizmetin KDV Oranı………………………………………………………. 1037

K- BİR KISIM İŞLEMLERE UYGULANCAK KDV ORANLARI…………………………………. 1037

1-.. CD Kitap Formatındaki Kitap Külliyatına Uygulanacak KDV Oranı……….. 1037

2-.. Elektronik Kitap Teslimlerine Uygulanacak KDV Oranı………………………… 1038

3-.. Eğitim Amaçlı Bilgi Kartlarının Tesliminde KDV Oranı………………………… 1038

4-.. Oyun Hamurunun Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı……………………….. 1038

5-.. Mübadele Yoluyla Satışı Yapılacak Olan Taşıt, Mal ve Malzemeler ……….. 1038

6-.. Araç Çadırı ve Tenteli Çadırın Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı……… 1038

7-.. Satılan Mal Yanında İkinci Bir Ürünün Verilmesi Halinde Oran……………… 1039

8-.. Profesyonel Site Yönetimi Hizmet İfasında KDV Oranı ………………………… 1039

9-.. Penetrasyon Asfalt Tesliminde KDV Oranı…………………………………………… 1039

10- OSB’ler Tarafından Üyelerine İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı………………. 1040

11- Tiyatro Hizmetinde Uygulanacak KDV Oranı………………………………………… 1040

12- Esmaül Hüsna ve Sırları Kartelası, Hadis Kartelası, Ezber Küpü, Kuran-ı Kerim Ezber Kartları, Elif-Ba Kartlarının Teslimi…………………………………………………………………………………………………………… 1041

13- Sıcak Transfer Edilebilir Etiketin KDV Oranı…………………………………………. 1041

L-. TARIM ALETLERİNDE UYGULANAN KDV ORANLARI……………………………………. 1041

1-.. Tarım Sulama Ve Yağmurlama Sistemlerinin Uygulanacak KDV Oranı…. 1041

2-.. Kuş Kaçırıcı Bombanın Tesliminde KDV Oranı…………………………………….. 1042

3-.. Balya Makinesi Yedek Parçalarnın KDV Oranı………………………………………. 1042

4-.. El Çapa Traktörü, Zirai Traktör, Yem Karma ve Kırma Makinelerinin Çamurlukları ve Zirai İlaç Depolarının KDV Oranı 1042

5-.. Ağaç Budama Makinesinin KDV Oranı…………………………………………………. 1042

6-.. Tarım Makineleri Yedek Parçaları Tesliminde KDV Oranı………………………. 1043

7-.. Kepçe Montajı KDV Oranı……………………………………………………………………. 1043

8-.. Kendi Yürür Tarla Pülverizatörüne Uygulanacak KDV Oranı…………………. 1044

9-.. Damlama Sulama Borusu Ve Parçaların Tesliminde KDV Oranı …………… 1044

10- PVC Kaplı Branda Teslimi……………………………………………………………………. 1045

11- Atıksu Arıtma Hizmetinde Uygulanacak KDV Oranı……………………………… 1045

M- TÜTÜN VE HAŞHAŞ TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI …………………………… 1045

1-.. Genel Olarak……………………………………………………………………………………….. 1045

2-.. Tütün Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı………………………………………….. 1046

3-.. Haşhaş Kapsülü Tesliminde KDV Oranı………………………………………………. 1046

VII- İNDİRİMLİ ORANA TABİ BAZI MAL VE HİZMETLERE İLİŞKİN KDV GENEL TEBLİĞİNDE YER ALAN AÇIKLAMALAR                1046

A- KONUT TESLİMLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ………………………………………. 1046

1-.. Uygulanacak KDV Oranı………………………………………………………………………. 1046

2-.. Konut Yapı Kooperatiflerine Verilen İnşaat Taahhüt İşlerinde İndirimli Oran Uygulaması  1047

3-.. Net Alan……………………………………………………………………………………………… 1047

4-.. Dubleks Evin Arsası İle Satılması Halinde KDV Oranı…………………………… 1052

5-.. Konut İle Birlikte Teslim Edilen Eşyalar İle Ortak Kullanım Alanlarına Ait KDV’nin İndirimi ve İadesi              1052

6-.. Konutların Kaba İnşaat Halinde İken Satılması……………………………………. 1053

7-.. Kütük Ev Tesliminde KDV Oranı………………………………………………………….. 1053

8-.. Eşyalı ve Havuzlu Konut Satışında KDV Oranı……………………………………… 1054

9-.. Kooperatif Hissesinin Satışında KDV Oranı…………………………………………. 1055

10- Apart Otelin Konut Olarak Satılması Halinde KDV Oranı………………………. 1055

11- Tapuda Konut Olarak Gözüken Ancak İşyeri Olarak Kullanılan Gayrimenkulün Devrinde KDV Oranı               1056

12- Prefabrik Ev Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı………………………………… 1057

13- Tapuda Kargir Ev ve Tarla Vasıflı Taşınmazın İcrada Satışı………………….. 1057

14- Tapu Kaydında I ve II.Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Şerhi Bulunan Gayrimenkullerin Teslimi         1058

15- Demonte Vaziyette Prefabrik Yapı Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı.. 1058

16- 2012/4116 Sayılı Kararnamenin Eki Karar Gereğince Konut Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı      1059

 17-…………………………… İki Adet Deposu Bulunan Meskenin Satışında KDV Oranı     1060

B- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ………………………………………………………………… 1060

1- Sözleşme Süresi İçerisinde KDV Oranlarının Değişmesi Hali………………….. 1062

2- YTB Kapsamında Makine ve Teçhizat Alımında KDV Oranı……………………. 1063

3- Finansal Kiralama Sözleşmesinin Devrinde Uygulanacak KDV Oranı…….. 1063

4- Vergi Usul Kanunu’na Göre Yapılan Finansal Kiralama İşlemleri……………. 1064

5- Vinçlerin Finansal Kiralama Firmalarına Kiralanması…………………………….. 1065

C- TOPTANCI HALLERİNDE FAALİYET GÖSTERENLER TARAFINDAN YAPILAN TESLİMLER            1065

 1-. Toptancı Hallerinde Faaliyet Gösteren Mükelleflerin Mallarını Hal Dışında Teslim Etmeleri Halinde Uygulanacak KDV Oranı…………………………………………………………………………………………………………… 1066

2-.. Merkezi Toptancı Halinde Bulunan Şirketin Şubeye Mal Teslimi………….. 1066

3-.. Toptancı Hali Dışında Bulunan Şube İşyerinden KDV Mükelleflerine Toptan Yapılacak Sebze ve Meyvenin KDV Oranı…………………………………………………………………………………………………………… 1066

4-.. Hal Komisyoncularının KDV Beyanı…………………………………………………….. 1067

5-.. Toptancı Halinde Bulunan İşyeri Vasıtasıyla Temin Edilen Taze Meyve ve Sebzenin, KDV Mükelleflerine Satışında Uygulanacak KDV Oranı………………………………………………………………………. 1067

D- YİYECEK VE İÇECEK SUNULAN YERLERDE KDV ORANI……………………………… 1068

1-.. Kapsam………………………………………………………………………………………………. 1069

2-.. Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinde Yiyecek-İçecek Hizmetleri       1070 

3-.. Geceleme Hizmetleri Kapsamında Yüklenilen KDV’nin İndirim ve İadesinde Yapılan Düzenlemeler 1073

E- YEMEK ÇEKİ, KUPONU VE KARTLARININ KULLANILDIĞI YEMEK HİZMETLERİNDE ORGANİZATÖR FİRMALARIN DURUMU  1077

F- GECELEME HİZMETLERİNDE KDV ORAN UYGULAMASI………………………………. 1078

1-.. Kapsam…………………………………………………………………………………………….. 10748

2-.. Konaklama Tesislerinde Kullanılan Alkollü İçecekler Dolayısıyla Yüklenilen KDV               1081

3- Seyahat Acentelerinin Geceleme Hizmetleri İçin Verdikleri Aracılık Hizmetleri 1082

G- FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ…………………………………………………. 1084

1-.. Fason Olarak Yapılan Ayakkabı Saya Dikimi………………………………………… 1085

2-.. Hurda Makas Tozu, Çim Halı Çağlık Artığı, Çim İplik, Döküntü Jips ve Pp Elyaf vb. Tarak Altı, Döküntü ve Tekstil Hurdalarının Satışları………………………………………………………………………………………………. 1085

3-.. Makyaj Temizleme Pamuklarına Uygulanacak KDV Oranı…………………….. 1085

4-.. Stor Perde Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı ………………………………. 1085

5-.. “Vinilklorür Polimer”Den Mamül Suni Deri Teslimleri…………………………… 1086

6-.. Bez ve Benzeri Ürünlerden Üretilen Bez Bebekler………………………………… 1087

7-.. Boya Naylonu (Boya Önlüğünün) KDV Oranı………………………………………. 1087

8-.. Mobilya Ayaklarında Kullanılan Yapışkan Keçe Tesliminde KDV………….. 1087

9-.. Koltuk Döşeme Hizmetinde KDV Oranı………………………………………………… 1088

10- Giyim Eşyası Aksesuarının KDV Oranı…………………………………………………. 1088

11- Deri, Plastik, Metal, Tokalı, Tokasız ve Şeffaf Kemerin KDV Oranı………… 1088

12- Kapitone Dokumacılığının KDV Oranı İle Tevkifat Uygulaması…………….. 1088

13- Pamuk Kumaş Kırpıntısı Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı………….. 1089

14- Konfeksiyon Ve Tekstil Ürünler Üzerine Nakış ve Taş Basma İşi………….. 1089

15- Gelin Buketi, El Çiçeği vb. Teslimlerine Uygulanacak KDV Oranı…………. 1089

16- Evalı Suni Derinin KDV Oranı………………………………………………………………. 1089

17- Kordon İpinden Mamul İpli Fuların KDV Oranı…………………………………….. 1090

18- Dokumaya Elverişli Mensucattan Mamul Göğüs Pedinin Teslimi…………. 1090

19- Üstübü Telefi Tesliminde KDV Oranı…………………………………………………… 1090

20- Kağıdın Tela İle Lamine Edilmesi ve Naylona Tutkal Sürülmek Suretiyle Elde Edilen Ürünlerin KDV Oranı    1090

VIII- İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI……………………………. 1091

A- İADE TUTARININ HESAPLANMASI………………………………………………………………. 1096

1-.. Yılı İçinde Talep Edilen Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması……… 1096

2-.. İzleyen Yıl İçerisinde Talep Edilen Nakden/ Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması     1100

B- İADE HESABINA DAHİL EDİLEBİLECEK YÜKLENİLEN KDV……………………………. 1101

1-.. Genel Olarak……………………………………………………………………………………….. 1101

2-.. Stoklarda Yer Alan Mallar…………………………………………………………………….. 1102

3-.. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler…………………………………………………… 1103

4-.. Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler……………………………… 1104

5-.. Genel İmal ve İdare Giderleri………………………………………………………………… 1105

6-.. Reklam, Dağıtım ve Pazarlama Giderleri………………………………………………. 1105

7-.. Konut İnşasında Yapılan Harcamalar (Arsa Bedeli Dahil), Genel Yönetim Giderleri,Akaryakıt, Büro Malzemeleri, Reklam, Temizlik malzemeleri vb.)…………………………………………………………………….. 1106

8-.. Ciro Pirimi, Stant Kirası, Satış Masrafları ve Nakliye Giderleri……………….. 1108

9-.. YMM İadesi Tasdik Raporu Ücretleri……………………………………………………. 1109

10- Belgesiz Mallara Ait KDV……………………………………………………………………… 1109

11- İndirimli Oran Tabi İşlemler İçin İade Edilecek Azami KDV Tutarı…………. 1109

12- Son Hakedişten Sonra Ortaya Çıkan Harcamalara İlişkin KDV……………… 1110

13- İndirimli Orana Tabi İşlem Gerçekleştikten Sonra Bu İşlemle İlgili Olarak Ortaya Çıkan KDV’nın Durumu       1111

14- İçme Suyu Ve Atık Suların Uzaklaştırılması İle İlgili Her Türlü Harcamaların İndirim Ve İade Konusu Yapılması            1111

15- İade Edilecek Tutarın Tespitinde Dikkate Alınmayacak Vergiler…………… 1112

C-. YILI İÇERİSİNDEKİ MAHSUP TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ ……………. 1113

1-.. Genel Olarak……………………………………………………………………………………….. 1113

D- MAHSUBU TALEP EDİLEBİLECEK BORÇLAR……………………………………………….. 1119

1-.. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Yıl İçinde Mahsuben İade Talebi………….. 1122

2-.. İş Ortaklığı Borcuna Mahsubu…………………………………………………………….. 1123

3-.. İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacağının Alt Taşe ronların SGK Borçlarına Mahsubunun Mümkün Olmadığı……………………………………………………………………………………………… 1123

4-.. Mahsupta Sıra…………………………………………………………………………………….. 1124

5-.. KDV İade Alacaklarının Temliki……………………………………………………………. 1125

E-.. İNDİRİMLİ ORANA TABİ MALLARIN İHRAÇ AMAÇLI TESLİMLERİNDE MAHSUBEN İADE              1125

F-.. MAHSUP İŞLEMİ………………………………………………………………………………………… 1126

G-. YILI İÇİNDE MAHSUP EDİLEMEYEN VERGİLERİN İADESİ……………………………. 1127

1-.. İadenin YMM Tasdik Raporu İle Nakden Talebi……………………………………. 1129

2-.. İade Talebinde Aranan Belgeler…………………………………………………………… 1129

H-. DİĞER HUSUSLAR…………………………………………………………………………………….. 1131

1-.. İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükellefler   1131

2-.. İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi…………………………….. 1132

3-.. Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde İade Uygulaması……………………. 1134

4-.. Süresinden Sonra İade Talebinde Bulunulması…………………………………… 1134

5-.. İade İşlemi Sonuçlandırıldıktan Sonra İndirimli Orana Tabi İşlemlerin Matrahında Meydana Gelen Değişiklikler           1135

6-.. Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerin İade Talepleri………………. 1138

7-.. İthal Edilen Malın Gümrük Bedelinin Yüksek Hesaplanması Halinde İndirimle Giderilemeyen KDV’nin İadesi               1138

8-.. İndirimli Orana Tabi Konut Tesliminde KDV İadesi………………………………. 1138

İ-.. İADE TALEPLERİNİN BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ…………………………………. 1142

1-.. Yılı İçinde İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi……………………… 1142

2-.. Yıllık İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi……………………………… 1142

3-.. Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede Gösterilmesi 1142

J-. AÇIKLAMALI ÖRNEK…………………………………………………………………………………… 1143

IX-. KONUT YAPI KOOPERATİFİNE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE İSTİSNA VEYA İNDİRİMLİ ORAN UYGULAMASI        1148

A- KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN MÜKELLEFİYET DURUMU…………………….. 1148

1-.. 03.07.2009 Tarihine Kadarki Dönem…………………………………………………….. 1149

2-.. 20.07.2009 Tarihinden Sonraki Dönem………………………………………………… 1149

B- YAPI KOOPERATİFLERİNE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLE RİNDE İSTİSNA VEYA İNDİRİMLİ ORAN UYGULAMASININ ŞARTLARI………………………………………………………………………………………………………………….. 1151

1-.. Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde İstisna/İndirimli Oran Uygulaması    1152

2-.. İstisna Kapsamındaki İşlemlerde İndirim…………………………………………….. 1153

C- KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE İSTİSNA VE İNDİRİMLİ ORAN UYGULANMASI 1153

1-.. Genel Olarak İstisna veya İndirimli Oran Uygulamasının Şartları………….. 1153

2-.. Başkasının Arsa Üzerine İnşaat Yapan Kooperatif İnşaat ve Taahhüt İşlerinde İndirimli Orandan Yararlanamaz           1156

3-.. Konut Yapı Kooperatifine Verilen İnşaat Taahhüt Hizmeti ve Kooperatifin Mal Alımlarında KDV Uygulaması               1156

D-. İNŞAAT YAPI RUHSATININ KOOPERATİF ADINA DÜZENLENMİŞ OLMASI VE RUHSATA KONU EDİLEN ARSANIN MÜLKİYETİNİN DE KOOPERATİFE AİT OLMASI KONUSUNDAKİ UYUŞMAZLIKLAR……………………. 1157

1-.. Gelir İdaresinin Görüşü……………………………………………………………………….. 1157

2-.. Danıştay’ın 5 No.lu KDV Sirkülerini İptal Etmesi………………………………….. 1158

3-.. 5 Sayılı KDV Sirkülerinin Danıştay Tarafından İptalinden Sonra Gelir İdaresince Yapılan Düzenlemeler          1159

4-.. 106 No.lu KDV Genel Tebliğinin Danıştayca Yürütmenin Durdurulması . 1160

5-.. Danıştay VDD Kurulu’nun Dn 4. Dairesinin 5 No.lu KDV Sirküleri İptal Eden Kararının Düzeltme ve Yürütmesini Durdurması Kararı………………………………………………………………………………………………….. 1161

6-.. Yürütmeyi Durdurma Kararının Sonuçları……………………………………………. 1162

7-.. VDDK’nun Dn 4. D. nin 5 No.lu KDV Sirküleri İptal Eden Kararının Yürütmesini Durdurması Kararından Sonra Başka Dn Kararı…………………………………………………………………………………………………………… 1164

E- İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLER……………………………………………………………… 1164

1-.. Listelerde Belirtilmeyen İnşaat Taahhüt İşleri İçin Yapılacak İşlemler…… 1167

2-.. Konut Yapı Kooperatiflerine İstisna veya İndirimli Oranda Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri Kapsamına Giren İşlemlere İlişkin Özelgeler…………………………………………………………………………………………….. 1167

3-.. İstisna veya İndirimli Oran Kapsamına Girmeyen İşlemler……………………. 1168

F- KOOPERATİFE YAPILAN TESLİM VE HİZMETDE KDV ORANI………………………… 1170

1-.. Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan Teslimler……………………………………. 1170

2-.. Kooperatif Üst Birliklerine Yapılan İnşaat ve Taahhüt İşleri…………………. 1171

3-.. Kooperatiflere İnşaat Ruhsatının Süresinin Dolduğu Tarih İle Yeni Ruhsatın Alındığı Tarih Arasında Uygulanacak KDV Oranı…………………………………………………………………………………………………………… 1171

4-.. Emanet Usulü İle Kooperatiflere Yapılacak İnşaat Taahhüt İşleri…………. 1171

5-.. Yapı Ruhsatı Konut Yapı Kooperatifi Adına Olmayan İnşaatlar İçin Kooperatife Yapılan Teslimlerde ve Kooperatifin Üyelerine Konut Teslimleri…………………………………………………………………………………. 1172

6-.. Konut Yapı Kooperatifleri Tarafından Alınacak Mallarda KDV Oranı…….. 1173

7-.. Tasfiye Halindeki Kooperatife Yapılan İşlerde KDV Oranı…………………….. 1173

G- KOOPERATİFE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE İNDİRİMLİ ORAN UYGULAMASININ SÜRESİ         1174

1-.. Konut Kullanılmaya Başlanılmasına Kadar Yapılan İnşaat Taahüt İşleri. 1174

2-.. İnşaat Tamamlandıktan Sonra Yapılan İşler…………………………………………. 1174

3-.. Kooperatif Tarafından İnşa Edilen Konutların Tamamı Üyelere Teslim Edildikten Sonra Yapılan İşler            1174

4-.. Tasfiyeye Giren Kooperatife Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri…………………… 1175

5-.. Tasfiye Halindeki Kooperatifin İşletme Kooperatifine Devri…………………. 1176

H- İŞLETME KOOPERATİFLERİ VE SİTE YÖNETİMİ TARAFINDAN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER               1176

1-.. İşletme Kooperatiflerinin KDV Karşısındaki Durumu…………………………… 1176

2-.. Site Yönetiminin KDV Karşısındaki Durumu………………………………………… 1177

3-.. İşletme Kooperatifine Dönüşen Kooperatifin Faaliyetleri İle İlgili Olarak Belge Düzeni İle KV Ve KDV Yönünden Mükellefiyeti…………………………………………………………………………………………………………… 1177

İ-.. KOOPERATİFLERİN TAŞERONLARA İŞ YAPTIRMALARI……………………………….. 1178

1-.. Müteahhidin Kooperatiflere Karşı Üstlendikleri İnşaat Taahhüt İşlerinin Bir Kısmını Taşaronlara Yaptırmaları             1178

2-.. Kooperatiflerin Emanet Usulü İle İnşaat Taahhüt İşi Yaptırmaları………… 1179

J- KOOPERATİFLERDE KDV UYGULAMALARI…………………………………………………… 1179

1-.. Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri…………………….. 1179

2-.. Kooperatif Tarafından Ortaklarına Kat İrtifaklı Arsa Tapusu Verilmesinde Vergiyi Doğuran Olay ve Matrahın Tespiti  1180

K- KOOPERATİFLERİN ARSA KARŞILIĞI KONUT İNŞA ETMELERİ……………………… 1181

1-.. Yapı Kooperatiflerinin Arsa Karşılığı Konut İnşa Etmeleri……………………. 1181

2-.. Başkasına Ait Arsa Üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yapan Kooperatifin Üyelerine ve Arsa Sahibine Teslim Edilen Konutların Maliyetinin Tespiti………………………………………………………………………………. 1183

L-. KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN ARSASININ KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ HALİNDE VERGİLEME         1184

1-.. Kooperatif Bakımından……………………………………………………………………….. 1184

2-.. Müteahhit Bakımından………………………………………………………………………… 1184

M- KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN KDV’YE TABİ FAALİYETLERİ……………………….. 1189

1-.. Konut Yapı Kooperatiflerinin Gayrimenkul Kiralama İşlemleri……………… 1187

2-.. Konut Yapı Kooperatifinin Lokal İşletmesi………………………………………….. 1187

3-.. Koopertifin Kiralama ve Kafeterya İşletmeciliği…………………………………… 1190

4-.. Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Arsa Teslimleri……………………….. 1190

5-.. Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Tesliminde Matrah………. 1192

N- KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNE İNŞAAT TAAHHÜT HİZMETİ İFA EDEN MÜTEAHHİTLERE KDV İADESİ               1194

1-.. İade Talebi İçin İşin Bitmesi Şart Değildir…………………………………………….. 1194

2-.. İnşaat İşlerinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerin Bünyesine Giren Vergilerden Hak Edişi Düzenlenmeyen Aylara Ait Olanlarının İadesi Yapılmaz…………………………………………………………………………………… 1194

3-.. Ortak Kullanım Alanı Nedeniyle Yüklenilen KDV’nin İade Hesabına Dahil Olmadığı            1195

O- KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN AKTİFLERİNDE KAYITLI GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞI     1195

1-.. Tasfiyeye Giren Kooperatifin Arsa Satışı……………………………………………… 1195

2-.. Kooperatif Adına Kayıtlı Arsanın Satılması veya Trampa Edilmesi………. 1196

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İNDİRİM

 

VERGİ İNDİRİMİ (Madde-29)………………………………………………………………………………….. 1197

I- GENEL AÇIKLA MALAR……………………………………………………………………………………. 1198

A- VERGİ İNDİRİMİNİN TEMEL İŞLEVİ ……………………………………………………………… 1198

B- VERGİ İNDİRİMİ MEKANİZMASININ GENEL ÖZELLİKLERİ …………………………….. 1199

1- Vergi İndiriminden Sadece Mükellefler Yararlanabilir…………………………….. 1199

2- İndirilecek Vergi İşletme Faaliyetlerine Ait Olmalıdır………………………………. 1200

3- Mükellef Sadece KDV’yi İndirim Konusu Yapabilir…………………………………. 1200

4- Vergi İndirimi İçin Verginin Ait Olduğu Malın Satılmış Olması Şartı Aranmaz 12300

5- Vergi İndirimi İçin Yüklenilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartı Aranmaz….. 1200

6- Vergi İndirimi Derhal Yapılabilir…………………………………………………………….. 1200

7- Vergi İndirimi Fatura ve Benzeri Belgelere Dayalı Olarak Yapılır……………… 1200

8- Vergi İndirimi Bir Haktır…………………………………………………………………………. 1200

9- Mükellef Yüklendiği KDV’nin Tamamını İndirim Konusu Yapabilir…………. 1200

10- Vergi İndirimi Vergilendirme Dönemleri İtibariyle Yapılır ……………………… 1201

11- Vergi İndirimi Toplu Olarak Beyannamede Yapılır………………………………… 1201

12- İndirilen Vergi Maliyet Hesaplarına Dahil Edilmez………………………………… 1201

13- Vergi İndirimi Gerçek Belgelere Dayanmalıdır………………………………………. 1201

14- Belgeler Mükellef Adına Düzenlenmelidir…………………………………………….. 1201

15- İndirilecek KDV İlgili Hesapta Gösterilmelidir………………………………………. 1202

16- KDV Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilmelidir…………………….. 1202

17- Fatura ve Benzeri Belgeler İlgili Takvim Yılı Aşılmadan Defterlere Kaydedilmelidir             1202

18- Vergi İndiriminin Amacı Mükellef Üzerinde Yük Teşkil Etmemesidir…….. 1202

19- Vergi İndirimi İşletme İçin Yük Teşkil Etmez………………………………………… 1202

II- VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI………………………………………………………………………….. 1202

A- VERGİ İNDİRİMİNE KONU OLABİLECEK İŞLEMLER ……………………………………… 1203

B- VERGİ İNDİRİMİNİN ŞARTLARI……………………………………………………………………. 1204

III- VERGİNİN İNDİRİMİNİN BELGELENDİRİLMESİ ………………………………………………… 1204

A- VERGİ İNDİRİMİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN FATURA VE BENZERİ BELGELERDE KDV’NİN AYRICA GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU………………………………………………………………………………………………………………….. 1205

B- GERÇEĞİ YANSITMAYAN FATURALARLA KDV İNDİRİMİ………………………………. 1206

1- Genel Olarak…………………………………………………………………………………………. 1206

2- Mükellefin Kod’a Alınması…………………………………………………………………….. 1210

C- MAHİYETİ İTİBARİYLE YANILTICI FATURA VE KDV İNDİRİMİ ……………………….. 1212

D- SATICIDAN ALIŞ FATURASININ TEMİN EDİLEMEMESİ HALİ…………………………. 1214

E- PERAKENDE SATIŞ VE YAZAR KASA FİŞLERİ……………………………………………… 1214

1- Perakende Satış Fişi İle KDV İndiriminin Yapılacağı Haller…………………….. 1214

2- Perakende Satış Fişi İle KDV İndiriminin Yapılamayacağı Haller…………….. 1216

F- İŞLETME İLGİLİ HARCAMALARA AİT FATURALARIN BAŞKASI ADINA DÜZENLENMESİ HALİNDE VERGİ İNDİRİMİ   1216

1-.. Genel Açıklama ………………………………………………………………………………….. 1216

2-.. Başkası Adına Düzenlenen Elektrik, Su ve Telefon Faturalarında Gösterilen KDV’nin İndirimi Mümkündür   1218

3-.. Apartman veya İş Hanı Yöneticileri Tarafından İş Yerlerine Aktarılan Harcamalar Nedeniyle Yüklenilen KDV İndirim Konusu Yapılamaz……………………………………………………………………………………………. 1219

4-.. Tutanağa İstinaden Vergi İndirimi Yapılamaz………………………………………. 1220

5-.. Dekont İle Ödenen KDV’nin İndirimi……………………………………………………. 1220

G- FATURANIN SÜRESİNDE DÜZENLENMEMİŞ OLMASI………………………………….. 1221

H- FATURANIN KAYBOLMASI HALİ………………………………………………………………….. 1221

İ- . SAHTE FATURA KULLANANLARIN SATIŞ FATURALARI……………………………….. 1222

IV- YÜKLENİLEN VERGİLER KANUNİ DEFTERLERE KAYDEDİLMİŞ OLMALIDIR…… 1223

A- DEFTER VE BELGELERİNİN ZAYİ OLMASI HALİ…………………………………………… 1224

1-.. Vergi İdaresinin Görüşü………………………………………………………………………. 1225

2-.. Danıştay Kararları……………………………………………………………………………….. 1228

3-.. Vergi İdaresi İle Danıştay’ın Görüşlerinin Karşılaştırılması…………………… 1233

B- BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMASI GEREKİRKEN İŞLETME HESABI DEFTERİNİN TUTULMASI HALİNDE KDV İNDİRİMİ………………………………………………………………………………………………………………….. 1234

C- TASDİK İŞLEMİ YAPILMAYAN DEFTERLERE KAYIT YAPILMASI HALİ…………….. 1234

D- KAYITLARIN DEFTER YERİNE BİLGİSAYARDA YAPILMASI ………………………….. 1236

E- BİLGİSAYAR DİSKETİNE DAYALI VERGİ İNDİRİMİ…………………………………………. 1237

F- MÜTEHARRİK YAPRAKLI DEFTER KULLANILMASI……………………………………….. 1238

V- VERGİ İNDİRİMİ KONUSUNDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR…………………………………….. 1238

A- VERGİ İNDİRİMİ İÇİN BEYANNAME VERME ZORUNLULUĞU………………………… 1238

1- Genel Olarak Beyanname Verilmesi……………………………………………………….. 1238

2- Beyannamenin İmzasız Verilmesi Halinde Vergi İndirimi………………………… 1240

B- SORUMLU SIFATIYLA KESİLEN KDV’NİN İNDİRİMİ……………………………………….. 1240

1- Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen Verginin İndirimi………………………………….. 1240

2- Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen Verginin Ödenmemesi Halinde İndirim…. 1241

3- VİR’na İstinaden Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Verginin İndirimi………………… 1241

4- Sorumlu Sıfatıyla Sonraki Yılda Ödenen KDV………………………………………… 1242

5- Sorumlu Hakkında İkmalen ve Re’sen Tarh Edilen Vergilerin İndirimi……. 1242

C- ÖZEL HESAP DÖNEMİ TAYİN OLUNAN MÜKELLEFLER………………………………… 1243

1- Katma Değer Vergisinde İndirim …………………………………………………………… 1243

2- Özel Hesap Dönemi Tabi Mükelleflerce İndirim Hakkının Kullanılması…… 1243

3- Özel Hesap Dönemi Tayin Olunan Mükelleflerce İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilip İndirim Yolu İle Giderilemeyen KDV’nin İadesi……………………………………………………………….. 1243

D- GELECEK YILLARA AİT PEŞİN ÖDENEN GİDERLER İÇİN ÖDENEN KDV’NİN İNDİRİMİ   1244

E- İTHALDE ÖDENEN KDV’NİN İNDİRİM USULÜ……………………………………………….. 1244

F- VERGİLENDİRME USULÜ DEĞİŞİKLİĞİNDE KDV İNDİRİMİ …………………………… 1245

1- Basit Usulden Gerçek Usule Geçen Mükellefin KDV İndirimi………………….. 1245

2- İstisnadan Vazgeçen Mükelleflerin KDV İndirimi……………………………………. 1246

G- MÜKELLEFİYET TESİSİNDEN ÖNCE SATIN ALINAN MAL VE HİZMETLER DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV’NİN İNDİRİMİ       1247

H- İŞYERİ NAKİLLERİNDE KDV İNDİRİMİ………………………………………………………….. 1248

I- İŞİ TERK EDEN MÜKELLEFLERİN İNDİREMEDİKLERİ KDV…………………………….. 1248

1- Dar Mükelleflerin İşi Terk Etmesi…………………………………………………………… 1248

2- Tasfiyeye Giren Adi Ortaklığın İndirilemeyen KDV’nin Durumu……………… 1249

İ-.. BİRLEŞME, DEVİR VE BÖLÜNMELERDE DEVREDEN KDV……………………………. 1250

1- Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Devir ve Birleşmeler…………………………. 1250

2- Ferdi İşletmelerin Sermaye Şirketleri İle Birleşmesi ve Dönüşümü…………. 1251

J-. HATALI HESAPLANMIŞ KDV’NİN İNDİRİMİ……………………………………………………. 1252

1- KDV’nin Fazla Hesaplanması………………………………………………………………… 1252

2- KDV’nin Eksik Hesaplanması………………………………………………………………… 1252

K- BİR KISMI KONUT BİR KISMI İŞYERİ OLARAK KULLANILAN GAYRİMENKULÜN ALIMINDA YÜKLENİLEN KDV’NİN İNDİRİMİ    1252

L- BELEDİYELER TARAFINDAN İHALE YOLUYLA YAPILAN SATIŞLAR İÇİN HESAPLANAN KDV’DEN İNDİRİM YAPILAMAZ           1253

M- ALKOLLÜ İÇKİLERİN ALIMINDA YÜKLENİLEN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI        1253

N- SERBEST MESLEK ERBABININ KDV İNDİRİMİ……………………………………………… 1254

1- Serbest Meslek Erbabının İşyeri Olarak Kullanılan Gayrimenkulün Alımında Ödenen KDV’nin İndirimi             1254

2- Serbest Meslek Erbabının Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Kullanılacak Araçlara İlişkin Giderlerin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı………………………………………………………………………………………. 1255

3- Serbest Meslek Erbabının Dış Giyim Harcamalarının Vergisel Boyutu……. 1256

O- UZLAŞILAN DÖNEMDE ÖDENECEK VERGİNİN HEM DE SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KDV’NİN ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL………………………………………………………………………………………………………………….. 1256

Ö- ŞEHİRİÇİ ULAŞIMDA KULLANILAN KENTKART DOLUM BEDELLERİNDE KDV İNDİRİMİ                1257

P- TAKDİR KOMİSYONU KARARI İLE KDV İNDİRİMİNİN REDDİ………………………….. 1257

VI- İNDİRİM HAKKININ KULLANIM SÜRESİ…………………………………………………………… 1258

A- VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN AYSONLARINDA MEYDANE GELMESİ HALİNDE VERGİ İNDİRİMİ     1258

1- Satıcı Bakımından…………………………………………………………………………………. 1259

2- Alıcı Bakımından…………………………………………………………………………………… 1259

B- VERGİ İNDİRİMİ İÇİN TAKVİM YILI AŞILMAMALIDIR………………………………………. 1259

C- İLGİLİ TAKVİM YILINDAN SONRAKİ DÖNEMDE GELEN FATURALARDAKİ KDV’NİN İNDİRİMİ        1259

D- TAKVİM YILI AŞTIKTAN SONRA DÜZENLENEN FATURALAR………………………… 1260

E- ÖNCEKİ YILA AİT FATURADA KAYITLI KDV’NİN İNDİRİMİ……………………………… 1261

F- ARALIK AYINDA TÜKETİLEN ELEKTRİK, SU VE TELEFON İÇİN İZLEYEN YILDA DÜZENLENEN FATURALARDAKİ KDV’NİN İNDİRİMİ ………………………………………………………………………………………………………………….. 1262

G- VERGİLENDİRME USULÜ DEĞİŞİKLİĞİNDE VERGİ İNDİRİMİ ……………………….. 1262

H- İNDİRİM ZAMANI………………………………………………………………………………………… 1262

İ- DAVA KONUSU EDİLEN FATURANIN DAVA SONUCUNDA DEFTERE KAYDI İLE İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI ………………………………………………………………………………………………………………….. 1263

J- İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM EDİLEN İHRACATIN SÜRESİNDE GERÇEKLEŞMEMESİ HALİNDE VERGİ İNDİRİMİ ZAMANI             1264

K- 6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖDENEN KDV’NİN İNDİRİMİ…………………….. 1264

VII- MB TARAFINDAN VERGİ İNDİRİMİ BELİRLENEN İŞLEMLER…………………………… 1265

A- PROMOSYON ÜRÜNLERİ, HEDİYELER, NUMUNE VE EŞANTİYONLAR İÇİN YÜKLENİLEN KDV’NİN İNDİRİMİ            1265

1- Promosyon Ürünleri……………………………………………………………………………… 1265

2- Eşantiyon veya Numune Mallar Verilmesi……………………………………………… 1267

3- Satışı Yapılan Ürünlere Yönelik Talebin Arttırılması Amacıyla Düzenlenen Kampanyalarda Tüketicilere Verilen Mal ve Hizmetlere İlişkin KDV…………………………………………………………………………… 1270

4- Firmaların Müşterilerine Alışveriş Kartı veya Satılan Ürünün Yanında Promosyon Olarak Verilen Ön Ödemeli Hazır Kart Vermeleri………………………………………………………………………………………………. 1270

5- Çekiliş Yapılmak Suretiyle Binek Otomobili Hediye Edilmesi…………………. 1271

6- Promosyon Ürünü Dağıtan Bir Başka Şirketin Satış Elemanlarına Yemek Çeki ve Telefon Kartlarının Verilmesi             1272

7- Kitapla Birlikte Ücretsiz Olarak Verilen Aynı Kitabın CD’si Üzerinden KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı      1273

8- Araç Satışının Yanında Promosyon Olarak Hizmet Paketi Verilmesi Halinde, Hizmet Paketinin KVK ve KDV Açısından Değerlendirilmesi………………………………………………………………………………….. 1273

9- Spor Kulüplerinin Promosyon Olarak Konaklama Hizmeti Vermesi……….. 1274

10- Hediye Çeklerinin Verilmesi…………………………………………………………………. 1274

11- Satışları ve Tahsilatları Artırmak Amacıyla Bedelsiz Olarak Yurt İçi Müşterilerine Binek Otomobili Verilmesi 1275

B- SPOR KULÜPLERİ İKTİSADİ İŞLETMESİNİN VERGİ İNDİRİMİ………………………… 1275

VIII- İNDİRİLEMEYEN VERGİLER İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER………………………………. 1276

A- İNDİRİLEBİLİR VERGİNİN HESAPLANAN VERGİDEN FAZLA OLMASI HALİ…….. 1276

B- VERGİ ORANI İNDİRİLEN TESLİM VE HİZMETLER DOLAYISIYLA İNDİRİLEMEYEN KDV İADE EDİLİR          1276

C- GAZETE VE DERGİ YAYINCILIĞI YAPANLARA KDV İADESİ…………………………… 1277

D- İTHALİ GERÇEKLEŞTİRİLEN MALLARA GÜMRÜKÇE EMSAL BEDELİ ÜZERİNDEN HESAPLANAN KDV’NİN İNDİRİMİ VEYA İADESİ………………………………………………………………………………………………………………….. 1277

E- BEDELSİZ OLARAK TESLİMİ GERÇEKLEŞEN TESLİM HİZMETLERİN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEKTİR            1280

F- İSTİSNA KAPSAMINDA YAPILAN HURDA METAL SATIŞINDA, HURDA METALİN ALIMI SIRASINDA ÖDENEN KDV’NİN İNDİRİMİ………………………………………………………………………………………………………………….. 1280

İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ (Madde 30)……………………………………… 1281

I- GENEL AÇIKLAMALAR…………………………………………………………………………………….. 1282

A- KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN AÇIKLAMALAR………………………………… 1282

1- Genel Açıklama…………………………………………………………………………………….. 1282

2- İmalat Artıklarının Tesliminde KDV Uygulaması…………………………………….. 1283

3- Sigorta Aracılarında KDV İndirimi………………………………………………………….. 1283

B- İNDİRİLEMEYEN VE GİDER KAYDEDİLEBİLEN KDV………………………………………. 1284

C- VERGİYE TABİ OLMAYAN İŞLEMLERLE İLGİLİ VERGİLER…………………………….. 1284

1- Genel Olarak Vergiye Tabi Olmayan İşlemler………………………………………….. 1284

2- Hurda Olarak İade Edilen Gazete Teslimleri……………………………………………. 1286

3- Serbest Bölgeden Yapılacak İhracat İçin Yüklenilen Verginin İndirimi……. 1286

4- İstisna Edilmiş İşlemlere İlişkin Olarak Yüklenilen KDV………………………….. 1287

5- Vergiye Tabi Olan Ve Olmayan İşlemlerin Bir Arada Yapılması……………….. 1288

D- BİNEK OTOMOBİLLERİNİN İKTİSABINDA KDV İNDİRİMİ………………………………… 1288

1- Binek Otomobilinin Tanımı…………………………………………………………………… 1288

2-.. Binek Otomobili Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı………………………….. 1290

3-.. Binek Otomobillerinin Alımında Yüklenilen KDV’nin İndirimi………………. 1290

4-.. Faaliyetleri Binek Otomobillerinin Kiralanması veya İşletmesi Olan Mükelleflerde Durum 1291

5-.. Binek Otomobillerinin Finansal Kiralama Yoluyla Kiralanması Halinde Kira Bedelleri Dolayısıyla Yüklenilen KDV’nin İndirim Konusu Yapılamaz………………………………………………………………………………. 1292

6-.. Fiat Doblo Combi Marka Taşıt Binek Otomobili Sayılır………………………… 1293

7-.. Volkswagen Marka Caddy Kombi Binek Otomobili Sayılır……………………. 1293

8-.. Renault Marka Trafik G Confort Kamyonet Binek Otomobili Sayılır……… 1294

9-.. Serbest Meslek Erbabı İktisap Ettiği Binek Otomobile İlişkin Olarak Yüklendikleri KDV’yi İndirim Konusu Yapamazlar…………………………………………………………………………………………………………… 1294

10- Jeep Alımı Nedeniyle Yüklenilen Vergiler İndirim Konusu Yapılamaz…… 1295

11- Bankaların İkinci El Araç Satması………………………………………………………… 1295

12- İkinci El Binek Otomobili Ticareti İle Uğraşanların Yüklendikleri KDV’nin İndirimine İlişkin Danıştay Kararı   1296

13- Oto Kiralama Faaliyetiyle İştigal Eden Şirketin Araç Alım-Satımının KV, KDV ve ÖTV Yönünden Değerlendirilmesi ve Vergi Mükellefi Olmayan Kişilerden İkinci El Araç Alımında KDV Oranı ve Belge Düzeni              1296

E- KDV’Sİ İNDİRİM KONUSU YAPILABİLEN TAŞITLAR………………………………………. 1297

1- Binek Otomobillerin Giderlerine Ait KDV’nin İndirimi ……………………………. 1298

2- Binek Otomobiline Dönüştürülen Taşıtlar…………………………………………….. 1298

3- ÖTV Kanunu Bakımından Taşıtın GTİP Numarasının Değiştirilmesi………. 1298

4- Taşıtın GTİP Numarasının Değiştirilmesinin KDV Bakımından Önemi……. 1299

5- Binek Otomobili Sınıfına Dahil Edilen Araçlar……………………………………….. 1300

II-.. ZAYİ OLAN MALLARLA İLGİLİ VERGİLER………………………………………………………. 1300

A- MALLARIN YANGIN, DEPREM VEYA SEL FELAKETİ DOLAYISIYLA ZAYİ OLMASI 1301

1- Defter ve Belgeleri Tabii Afet Nedeniyle Zayi Olanların Yapacağı İşlemler 1302

2- Vergi İndirim ve İadesi…………………………………………………………………………… 1302

3- KDV Matrahının Tespiti…………………………………………………………………………. 1302

B- ZAYİ OLMA KONUSUNDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR………………………………………… 1302

1- Yangın Sonucu Zayi Olan Emtiada KDV Uygulaması…………………………….. 1303

2- Malların Kısmen veya Tamamen Zayi Olması Hali………………………………….. 1304

3- Takdir Komisyonu Gözetiminde İmha Edilen Mallar Zayi Olan Mallar Kapsamında Değerlendirilmemektedir   1307

4- Modaya Bağlı Değer Kayıpları……………………………………………………………….. 1308

5-.. Çalınma, Hırsızlık Dolayısıyla Malların Zayi Olması………………………………. 1308

6-.. Zayi Olan Malların Sigortalı Olması………………………………………………………. 1310

7-.. Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV’nin İndirimi           1310

8-.. Zayi Olan Mallarda KDV Düzeltilmesi…………………………………………………… 1313

9-.. Fire Sonucu Meydana Gelen Kayıplar………………………………………………….. 1314

10- Hatalı Dikim, Renk Farklılığı, Leke ve Benzeri Nedenlerle ya da Şirket Politikası Gereği Satışı Mümkün Olmayan Tekstil Ürünlerinin Satın Alınması Dolayısıyla Yüklenilen KDV’nin İndirimi Mümkündür                1315

11- Son Kullanma Tarihi Yaklaşmış Malların İade Edilmesi………………………… 1316

12- 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğin Yürütmenin Durdurulması Talebinin Danıştay Tarafından Reddi              1316

III-. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERLE İLGİLİ KDV………………………………. 1317

IV-. ÖZELLİKLİ DURUMLAR………………………………………………………………………………….. 1319

A- İNDİRİLEN KDV’NİN SONRADAN İNDİRİLMEYECEK KDV’YE DÖNÜŞMESİ DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER      1319

B- BAŞLANGIÇTA İNDİRİM KONUSU YAPILMASI MÜMKÜN OLMAYAN KDV……….. 1320

AMORTİSMANA TABİ İKTİSADÎ KIYMETLERE AİT İNDİRİM (Madde 31)…………………. 1320

İSTİSNA EDİLMİŞ İŞLEMLERDE İNDİRİM (Madde 32)…………………………………………….. 1321

I- TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER……………………………………………………. 1322

A- TAM İSTİSNA UYGULAMASI………………………………………………………………………… 1322

B- İMALATÇILARDAN İHRAÇ KAYITLI OLARAK TEMİN EDİLEN MALLARI İHRAÇ EDEN İHRACATÇILARA KDV İADESİ  1323

C- ENGELLİLERİN KULLANIMINA MAHSUS ARAÇ VE GEREÇLERİN TESLİMİNDE İADE UYGULAMASI            1324

II- İADE EDİLECEK KDV’NİN HESAPLANMASI………………………………………………………. 1325

A- GENEL OLARAK………………………………………………………………………………………….. 1325

1- İade Hakkı Doğuran İşlemler…………………………………………………………………. 1325

2- İadenin Söz Konusu Olabilmesi İçin Aranan Şartlar………………………………. 1325

B- İADE EDİLECEK VERGİNİN HESAPLANMASI………………………………………………… 1325

1- İade Hesabında Dikkate Alınacak Harcamalar………………………………………… 1325

2- Mükellefin Faaliyetine Göre İade Edilecek Verginin Hesaplanması…………. 1326

3- Önceki Dönemde Devreden KDV’nin Bulunmaması Halinde İade………….. 1327

4- İhracat Olmayan Dönemlerde KDV İadesi………………………………………………. 1328

C- TURİZM, ACENTA, REHBER VE BENZERLERİNE ÖDENEN KOMİSYONLAR DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV TUTARLARININ İHRACAT İSTİSNASI KAPSAMINDA İADESİ………………………………………………………………….. 1329

D- İHRACAT TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN KDV YÜKLENİMLERİNİN İADESİ 1331

1- İhraç Edilen Mallarla İlgili Olarak Beyandan Sonra Mümessile Ödenen Komisyonlara Ait KDV’nin İadesi         1331

2- İhraç Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan KDV Yüklenimleri…………………………. 1332

E- TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETE KDV İADESİ YAPILABİLİR………………………………. 1333

F- İHRAÇ EDİLEN MALLARIN BÜNYESİNE GİREN TEVKİFATA TABİ FASON HİZMET ALIMLARI NEDENİYLE YÜKLENİLEN VERGİLERDEN PAY VERİLMESİ………………………………………………………………………………………….. 1333

G- HİZMET İHRACINDA YERSİZ ÖDENEN KDV’NİN İADESİ……………………………….. 1334

H- İADE TALEPLERİNDE BAZI BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ….. 1134

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR

 

I-… İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER………….. 1337

A- KAPSAM…………………………………………………………………………………………………….. 1337

B- İŞLEMİN BÜNYESİNE GİREN VERGİNİN HESABINA DAHİL EDİLEBİLECEK UNSURLAR 1338

1- Yüklenilen KDV’nin Hesaplanmasında Göz Önünde Bulundurulacak Harcamalar 1338

2- İade Hakkı Doğuran İşlemle İlgili Talep Edilecek KDV Tutarı………………….. 1338

C- ……………………………………………………………………………….. ATİK’DE İADE UYGULAMASI     1338

1-.. ATİK Dolayısıyla Yüklenilen Verginin İndirim ve İadesi………………………… 1339

2-.. İhracat İçin Hesaplanacak İade Tutarına ATİK İçin Pay verilmesi …………. 1339

3-.. İhraç Kayıtlı Teslimlerde ATİK İçin Pay Verilmesi…………………………………. 1340

4-.. ATİK’ler Dolayısıyla İade Edilecek KDV’nin Hesaplanması…………………… 1341

5-.. ATİK Dolayısıyla Yüklenilen KDV’nin İade Edilebileceği Mükellefler…….. 1342

6-.. Kısmı İstisna Kapsamındaki İşlemlerde Kullanılan ATİK Dolayısıyla Yüklenilen KDV İndirilemez ve İade Hesaplarına Dahil Edilemez……………………………………………………………………………………………… 1344

7-.. Finansal Kiralama Yoluyla Alınan İş Makinesinin Yurt Dışına İhraç Edilmesi Durumunda İade Talebi             1344

8-.. Özel Maliyet Bedelinde KDV’nin İndirimi ve İadesi……………………………….. 1344

9-.. İşletmede İnşa Ve imal Edilen ATİK’ler Dolayısıyla Yüklenilen KDV……… 1345

10- İşletme Hakkı Bedeli Devredilen ATİK’lerde KDV İndirimi…………………….. 1347

11- ATİK’e Ait Verginin İade Usulü……………………………………………………………. 1348

12- ATİK’ler Dolayısıyla İade Edilecek KDV’nin Hesaplanmasında Genel Oran Esas Alınır        1348

D-. YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORU HAZIRLANMASI HİZMETİNE AİT KDV……. 1348

E-.. DİİB SAHİBİ MÜKELLEFİN İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMİNDE İADE…………………… 1349

1- Genel Bilgi……………………………………………………………………………………………. 1349

2- Eş Değer Eşya Uygulaması……………………………………………………………………. 1349    

II-.. VİR VE TEMİNAT ARANMAKSIZIN İADE………………………………………………………….. 1350

A- MAHSUP YOLUYLA İADE…………………………………………………………………………….. 1350

B- MAHSUP EDİLEBİLECEK BORÇLAR…………………………………………………………….. 1351

1- Vergi Dairelerince Takip Edilen Amme Alacaklarına Mahsup…………………. 1351

2- İthalde Alınan Vergilere Mahsup……………………………………………………………. 1351

3- SGK Prim Borçlarına Mahsup………………………………………………………………… 1351

B- MAHSUBEN İADE TALEBİ …………………………………………………………………………… 1354

C- MAHSUP SONRASI ALACAĞIN NAKDEN İADESİ…………………………………………… 1354

D- KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCEKİ UYGULAMA 1355

1- Mahsup Talebinin Yerine Getirilmesinde Süre……………………………………….. 1355

2- Sonraki Dönemlerde Muaccel Hale Gelecek Vergi Borçlarına Mahsubunun Talep Edilmesi 1355

3- Vergi Dairelerince Mahsup İşleminin Geç Sonuçlandırılması Gecikme Zammı Uygulanmasını Gerektirmez      1356

4- KDV İade Alacağı Üzerine Konulan Hacizler…………………………………………… 1356

III-. MB’NCA BELİRLENEN SINIRI AŞMAYAN NAKDEN İADELER………………………….. 1359

IV-. YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORUNA DAYALI NAKDEN İADELER………………… 1360

1- Süresinde YMM’lerle Tam Tasdik Sözleşmesinin Yapılmış Olması Hali…… 1361

2- Süresinde YMM’lerle Tam tasdik Sözleşmesinin Yapılmamış Olması Hali. 1361

3- YMM’lerin Yapacakları Karşıt İnceleme………………………………………………….. 1361

4- YMM Tasdik Raporu İle İade Alamayacak Mükellefler…………………………….. 1365

V-.. TEMİNAT KARŞILIĞI İADE…………………………………………………………………………….. 12365

1- Genel Açıklama…………………………………………………………………………………….. 1365

2- Teminat Türleri …………………………………………………………………………………….. 1366

3- Teminat Miktarları ………………………………………………………………………………… 1366

4- Teminat Mektuplarının İadesi………………………………………………………………… 1366

5- Teminat Mektuplarının Teyidi……………………………………………………………….. 1366

VI-. VERGİ İNCELEME RAPORU İLE İADE……………………………………………………………… 1367

VII- İADE TALEBİNDE ARANAN BELGELER………………………………………………………….. 1368

1- İade Talep Dilekçesi………………………………………………………………………………. 1368

2- İade Hakkı Doğuran İşlemin Beyan Edildiği Döneme Ait İndirilecek KDV Listesi   1369

3- İade Hakkı Doğuran İşleme Ait Yüklenilen KDV Listesi………………………….. 1370

4- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu………………………………………… 1371

5- Satış Faturaları Listesi………………………………………………………………………….. 1371

 

ALTINCI BÖLÜM

 

I-… İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS)…………………………………………. 1372

A- İTUS SERTİFİKASI KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLER………………………………… 1372

1- Genel Şartlar…………………………………………………………………………………………. 1372

2- Özel Şartlar……………………………………………………………………………………………. 1373

B- İTUS SERTİFİKASI UYGULAMASINA GÖRE İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ               1374

C- İTUS SERTİFİKASININ İPTAL EDİLMESİ……………………………………………………….. 1375

D- İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI………………………………………………………………. 1376

II-.. HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ (HİS)……………………………………………………………… 1377

A- HİS UYGULAMASI KAPSAMINA GİRECEK MÜKELLEFLER…………………………….. 1377

B- HİS UYGULAMASINA GÖRE İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ……….. 1378

C- HİS SERTİFİKASININ İPTAL EDİLMESİ…………………………………………………………. 1379

III-. DİĞER HUSUSLAR…………………………………………………………………………………………. 1380

A- İADE HAKKININ İNDİRİM YOLUYLA KULLANILMASI………………………………………. 1380

1- İade Alacağının İndirim Yoluyla Giderileceği Dönem……………………………… 1381

2- İade Hakkını İndirimle Gidermek İsteyen Mükelleflerin Daha Sonra İade Talep Etmeleri       1381

B- DEFTER VE BELGELERİN ZAYİ OLMASI (YANGIN, SU BASKINI, ÇALINMA GİBİ) DURUMUNDA İADE         1381

C- KAMUYA AİT KURULUŞLARA İADE……………………………………………………………… 1382

D- İSTİSNA KAPSAMINDA YAPILAN TESLİM VE/VEYA HİZMETİN MATRAHININ DEĞİŞMESİ VE DÜZELTME İŞLEMLERİ               1382

E- İSTİSNA KAPSAMINDAKİ İŞLEMİN GERÇEKLEŞTİĞİ DÖNEMDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖDEMELER      1383

F-İADE TALEPLERİNDE, SADECE LİSTESİ GÖNDERİLEN BELGELERE İLİŞKİN SAKLAMA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ   1383

G- YOKLAMA VE DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………. 1383

H- KDV İADELERİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR…………………………………………………. 1385

1- KDV İadelerinde Göz Önünde Tutulacak Hususlar…………………………………. 1385

2- İhracat Teslimlerinden Doğan Verginin Talep Zamanı…………………………… 1386

3- İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerden Doğan İadenin Talep Zamanı………… 1387

4- Hizmet İhracında DAB’ın İbrazi Gereklidir………………………………………………. 1387

5- Mal İhracatında DAB Belgesinin İbrazi Şart Değildir………………………………. 1388

6- Başkalarına Ait Kota Haklarını Kullanarak Yapılan İhracatlarda İade ve Mahsup İşlemleri    1388

7- Mücbir Sebep Kapsamındaki Yerlerdeki Mükelleflerden Mal Alıp İhraç Eden Mükelleflere KDV İadesi               1389

8- Kısmı İstisna Kapsamındaki Malların İhracinde İade……………………………… 1390

III-. ÖZEL ESASLAR……………………………………………………………………………………………… 1390

A-ORTAK HÜKÜMLER……………………………………………………………………………………… 1390

1- Amaç……………………………………………………………………………………………………. 1390

2- Belge Kavramı………………………………………………………………………………………. 1391

3- Özel Esaslara Tabi Mükellefler……………………………………………………………….. 1391

4- Özel Esaslara Tabi Olmayan Mükellefler………………………………………………… 1392

5- Olumlu Rapor……………………………………………………………………………………….. 1392

6- Olumsuz Rapor…………………………………………………………………………………….. 1393

7- Genel Esaslar………………………………………………………………………………………… 1394

B- SAHTE BELGE DÜZENLEMEK AMACIYLA MÜKELLEFİYET TESİS ETTİRİLMESİ 1394

1- Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenler……………. 1394

2- Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenlere Mal Teslime ve Hizmet İfasında Bulunanlar                1395

C- SAHTE BELGE DÜZENLEYEN VEYA KULLANANLAR…………………………………….. 1396

1- Sahte Belge Kavramı…………………………………………………………………………….. 1396

2- Haklarında Sahte Belge Düzenleme Raporu Bulunanlar………………………… 1396

3- ………………………………… Haklarında Sahte Belge Düzenleme Tespiti Bulunanlar     1397

4- Haklarında Sahte Belge Kullanma Raporu Bulunanlar…………………………… 1397

5- Haklarında Sahte Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar……………………………. 1399

D- MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEYEN VEYA KULLANANLAR 1399

1- Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kavramı………………………………………… 1399

2- Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanlar   1400

3- Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Tespiti Bulunanlar    1400

4- Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanlar….. 1401

5- Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar 1401

E- İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİNİ İSPAT……………………………………………………………… 1402

F- HAKLARINDA OLUMSUZ RAPOR BULUNAN MÜKELLEFLERİN İADE TALEPLERİ 103

1- Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanların İade Talepleri       1403

2- Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanlar      1403

G- HAKLARINDA SAHTE BELGE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA TESPİTİ BULUNAN MÜKELLEFLERİN İADE TALEPLERİ …………………………………………………………….. 1406

1- Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar              1406

2- Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullandığı Konusunda Tespit Bulunanlar 1408

H- İADEYE ESAS DİĞER BELGELERİN SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI OLMASI                1408

I- DİĞER TESPİTLER……………………………………………………………………………………….. 1408

1- Adresinde Bulunamama……………………………………………………………………….. 1408

2- Defter ve Belge İbraz Etmeme……………………………………………………………….. 1408

3- Beyanname Vermeme…………………………………………………………………………… 1096

4- İhtiyati Tahakkuk veya İhtiyati Haciz Uygulanan Mükellefler………………….. 1410

İ-.. ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLERİN KANUNİ TEMSİLCİLERİ, ORTAKLARI, ORTAK OLDUKLARI VEYA BUNLARIN KURDUKLARI VEYA ORTAĞI OLDUKLARI MÜKELLEFLER İLE KANUNİ TEMSİLCİSİ OLDUKLARI MÜKELLEFLER              1410

J-DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET TEMİN ETTİKLERİ MÜKELLEFLER HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNANLAR………………………………………………………………………………………………………………….. 1410

K- GEÇİŞ HÜKÜMLERİ…………………………………………………………………………………….. 1412

VI-. MÜTESELSİL SORUMLULUK………………………………………………………………………….. 1415

A- KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN AÇIKLAMALAR…………………………………. 1415

1- İşleme Doğrudan Taraf Olanlar……………………………………………………………… 1416

2- İşleme Doğrudan Taraf Olmayanlar……………………………………………………….. 1417

3- Uygulama……………………………………………………………………………………………… 1417

B- KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDEN ÖNCEKİ DÜZENLEMELER…………………………… 1418

1- Müteselsil Sorumluluğun KDV’de Uygulanmasının Koşulları………………… 1418

2- KDV Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler………………………………………. 1420

3- Müteselsil Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Haller…………………………………… 1420

4- Alıcı İle Satıcı Arasında Bir Muvazaa veya Çıkar İlişkisinin Bulunması Halinde Müteselsil Sorumluluk              1424

5- Alışlarında Tevkifat Uygulayan Mükelleflerin Mal Aldıkları Mükellefler Hakkında SMİYB Kullanma Raporu veya Tespiti Bulunması Hali……………………………………………………………………………………… 1425

6- Satıcının Beyan Ettiği Halde Ödemediği Vergiden Alıcının Sorumluluğu.. 1425

KISMİ VERGİ İNDİRİMİ (Madde-33)………………………………………………………………………… 1426

I-… GENEL AÇIKLAMALAR …………………………………………………………………………………. 1426

A- KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER…………………………….. 1427

1- Bağış Amacıyla Yapılan İnşaatlarda Durum………………………………………….. 1427

2- Diğer Hallerde Kısmi Vergi İndirimi Uygulaması…………………………………….. 1428

B- GENEL OLARAK İNDİRİM HAKKI TANINAN İŞLEMLER…………………………………… 1428

C- KISMI İSTİSNA KAPSAMINDA BULUNAN İŞLEMLERE AİT KDV İNDİRİMİ UYGULAMASI  1428

1- Kısmı İstisna Kapsamında Olup Vergi İndirimi Hakkı Tanınan İşlemler….. 1429

2- İndirim Hakkı Tanınmayan İşlemler……………………………………………………….. 1429

II-.. KISMI VERGİ İNDİRİMİNİN HESAPLANMASI…………………………………………………….. 1430

1- Teslimleri İstisna Kapsamına Girmeyen Mükelleflerde Durum……………….. 1430

2- Bütün Teslimleri Kısmı İstisna Kapsamına Giren Mükelleflerde Durum…. 1430

3- İndirim Hakkı Tanınan ve Tanınmayan İşlemleri Bir Arada Yapılması…….. 1431

4- İndirim Hakkı Tanınan İşlemlerle Tanınmayan İşlemler Ayırımının Doğrudan Yapılabildiği Hallerde Kısmı Vergi İndirimi…………………………………………………………………………………………………………….. 1433

5- Ayırımın Doğrudan Yapılamadığı Hallerde Kısmı Vergi İndirimi……………… 1433

6- Satış İşlemlerinde Kısmı Vergi İndirimi Uygulaması………………………………. 1433

7- İnşaat İşlemlerinde Kısmı Vergi İndirimi Uygulaması…………………………….. 1436

8- Müşterek Genel Giderler ve ATİK’lere Ait Yüklenilen Vergilerde Kısmı Vergi İndirimi            1437

9- İndirilen KDV’nin Kısmı İstisna Kapsamındaki İşlemlere İsabet Eden Kısmının Düzeltilmesi              1437

İNDİRİMİN BELGELENDİRİLMESİ (Madde-34)……………………………………………………….. 1438

A- KDV GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN AÇIKLAMALAR………………………………………… 1438

1- Fatura ve Benzeri Belge………………………………………………………………………… 1439

2- Liste ve Etiketlerde Fiyatların KDV Dâhil Olarak Gösterilmesi………………… 1440

3- Verginin Fatura ve Benzeri Belgelerde Gösterilme Usulü………………………. 1441

4- Verginin Hesaplanması ………………………………………………………………………… 1442

5- Verginin İndirimi…………………………………………………………………………………… 1443

6- İndirimin Zamanı…………………………………………………………………………………… 1443

7- Faturanın Biçimsel Kurallara Uygun Olması İndirim İçin Yeterli Değil……. 1444

8- Özel Okulların Keseceği Faturalar………………………………………………………….. 1445

B- FATURA BENZERİ BELGELERE DAYALI VERGİ İNDİRİMİ……………………………… 1445

C- VERGİ İNDİRİMİNDE KULLANILAN DİĞER BELGELER………………………………….. 1448

1- Sevk İrsaliyelerine Dayanılarak KDV İndirimi………………………………………….. 1448

2- Hak Ediş Belgesine İstinaden KDV İndirimi Yapılamaz…………………………… 1449

3- İcra Yoluyla Satışlarda KDV’nin Belgelendirilmesi…………………………………. 1449

4- Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV’nin Belgelendirilmesi……………………………. 1449

D- FATURA VE BENZERİ BELGELER İLE GÜMRÜK MAKBUZUNUN KANUNİ DEFTERLERE KAYIT EDİLMESİ                 1450

MATRAH VE İNDİRİM MİKTARLARININ DEĞİŞMESİ (Madde-35)……………………………. 1450

A- KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN AÇIKLAMALAR…………………………………. 1451

1- ……………………………………………………………………………………………. Genel Açıklama     1451

2- Sadece BSMV Kapsamındaki İşlemleri Yapanların Satın Aldıkları Malları İadesinde ve Gerçekleşmeyen Hizmetlerde KDV Uygulaması…………………………………………………………………………………………… 1451

B- MATRAH VE İNDİRİM MİKTARLARININ DEĞİŞMESİ………………………………………. 1452

1- Matrah ve İndirim Miktarında Değişiklik Nedenleri…………………………………. 1452

2- Matrah Ve İndirim Miktarlarının Değişmesi Halinde Yapılması Gereken İşlemler     1452

3- Düzeltmenin Yapılacağı Dönem…………………………………………………………….. 1452

4- Matrah ve İndirim Miktarındaki Değişiklikler İle İlgili Düzenlemeler………… 1453

C- SATICILARIN FİYAT İNİIRİMİ……………………………………………………………………….. 1454

1-Yurt İçi Satıcının Fiyat İndirimi……………………………………………………………….. 1454

2-Yurt Dışı Satıcının Fiyat İndirimi…………………………………………………………….. 1454

3-Yurt Dışında Yerleşik Grup Şirketi Tarafından Düzenlenen Alacak Notu “Credit Note” Belgesinde KV Ve KDV Uygulaması…………………………………………………………………………………………………………….. 1456

4- Credit Note’un Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu İlişkisi…………………… 1457

5- Türk Firmaları Credit Note Düzenleyebilir……………………………………………… 1458

6- İhracatçı Tarafından Yapılan Fiyat İndirimi……………………………………………. 1459

D- MALLARIN İADE EDİLMESİ………………………………………………………………………….. 1460

1- Tüketicilerin Satın Aldıkları Malları İade Etmesi……………………………………… 1460

2- Tevkifata Tabi Mallarin Iade Edilmesi…………………………………………………….. 1461

3- Dış Ticaret İşlemlerinde Malların İade Edilmesi……………………………………… 1461

4- İstisna Kapsamındaki Malların İadesi…………………………………………………….. 1462

E-MATRAH VE İNDİRİM MİKTARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DURUMLAR                1462

1- Tevkifata Tabi Mallarda Matrahta Değişiklik…………………………………………… 1462

2- Hizmet İfalarında İade Faturası……………………………………………………………… 1463

3- Özel Sigortalara Yapılan Hizmetler İçin Kesilen Faturaların İadesi………….. 1464

4- Eksik Talep Edilen KDV’nin İadesi…………………………………………………………. 1465

5- Düzeltme İşlemleri………………………………………………………………………………… 1465

YETKİ (Madde-36)………………………………………………………………………………………………… 1465

A- BAKANLAR KURULU’NUN 2007/13033 SAYILI KARARI………………………………….. 1466

B- 2008/13234 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI………………………………………….. 1466

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİLENDİRME USULLERİ

 

GERÇEK USULDE VERGİLENDİRME (Madde-37)………………………………………………….. 1467

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME (Madde-38)………………………………………………….. 1468

 

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİLENDİRME DÖNEMİ VE BEYAN ESASI

 

VERGİLENDİRME DÖNEMİ (Madde 39)………………………………………………………………….. 1469

A- AYLIK VERGİLENDİRME DÖNEMİNE TABİ OLANLAR…………………………………….. 1471

1- Gerçek Usule Tabi Mükelleflerin Vergilendirme Dönemi………………………… 1471

2- Vergi Kesintisi Yapmakla Sorumlu Tutulanların Vergilendirme Dönemi…. 1471

3- Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olan ve Servis Taşımacılığı Yapan Mükelleflerin Aylık Dönemler Halinde Beyanda Bulunmaları Gerektiği……………………………………………………………………………………………….. 1471

B- ÜÇ AYLIK VERGİLENDİRME DÖNEMİNE TABİ MÜKELLEFLER………………………. 1472

1- Taşımacılık İstisnasında Beyan Dönemi………………………………………………… 1472

2- Konut Yapı Kooperatiflerinin Mükellefiyet Tesisi ve Beyan Dönemi………. 1473

3- Vergiden İstisna Edilen Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Yanlışlıkla Tahsil Ettikleri Verginin Beyan Dönemi  1474

4- İstisnadan Vazgeçen Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyan Dönemi………. 1474

5- Yangında Zayi Olan Mallara Ait Yüklenilen KDV’nin Beyan Dönemi……….. 1475

C- BEYAN DÖNEMİ KONUSUNDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR………………………………… 1475

1- İthalat, Transit ve Dar Mükellefler Tarafından Yapılan Uluslararası Taşımacılıkta Beyan Dönemi       1475

2- Fatura Düzenleme Süresi Beyan Dönemini Etkilemez……………………………. 1475

3- Kira Gelirlerinin Tahsil ve Beyan Dönemi………………………………………………. 1476

4- Ticari Mal ve Hak Kiralarına Ait KDV’nin Beyanı…………………………………….. 1476

5- Franchise Hakkı İle İlgili Olarak Beyan Dönemi……………………………………… 1477

BEYAN ESASI (Madde-40)……………………………………………………………………………………. 1477

1- Genel Olarak Beyan………………………………………………………………………………. 1479

2- Vergi Sorumlularının Beyanı…………………………………………………………………. 1479

3- Vergiye Tabi İşlemin Bulunmaması Halinde Beyan……………………………….. 1479

4- Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması Halinde Beyan…………………………… 1480

5- İthalatta Beyan……………………………………………………………………………………… 1480

6- Genel Bütçeli İdarelerin Beyanı……………………………………………………………… 1480

7- Genel Bütçeli İdareler Dışında Kalan İdarelerin Beyanı………………………….. 1481

8- Faaliyetleri Sadece Kısmı İstisna Kapsamında Bulunan Mükelleflerin Beyanname Verme Mecburiyetleri Bulunmamaktadır…………………………………………………………………………………………………………….. 1481

9- Satışı Yapılan Ürünlerle İlgili Olarak Alınan Sipariş veya Mal Teslimlerine Ait Ödemelerin Kredi Kartı İle Yapılması Durumunda Beyan……………………………………………………………………………….. 1482

10- Özel Hesap Dönemine Tabi Kurumların KDV Beyanı……………………………. 1482

11- İhraç Kayıtlı Teslimlerin Beyanı…………………………………………………………… 1483

B- BEYANNAMENİN ELEKTRONİK ORTAMINDA GÖNDERİLMESİ………………………. 1484

C- BEYAN ESASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR…………………………………………………… 1484

1- Arızi Hallerde Beyanname Verilmesi………………………………………………………. 1484

2- Şahıs Şirketlerince Verilecek Beyannameler………………………………………….. 1484

3- Basit Usulde Vergilendirilen Adi Ortaklıklar…………………………………………… 1485

4- İcra Yoluyla Yapılan Satışlarda KDV’nin Beyanı…………………………………….. 1485

BEYANNAME VERME ZAMANI (Madde 41)……………………………………………………………. 1485

A- GENEL OLARAK BEYANNAME VERME ZAMANI……………………………………………. 1487

B- AYLIK VE ÜÇ AYLIK VERGİLENDİRME DÖNEMİNE TABİ MÜKELLEFLERİN BEYAN ZAMANI          1487

C- VERGİ SORUMLULARININ BEYANNAME VERME ZAMANI…………………………….. 1487

D- İTHALATTA KDV BEYANI…………………………………………………………………………….. 1487

E- İCRA YOLUYLA YAPILAN SATIŞTA VERGİNİN BEYAN SÜRESİ………………………. 1488

F- DÜZELTME BEYANI…………………………………………………………………………………….. 1488

BEYANNAMELERİN ŞEKİL VE MUHTEVASI (Madde 42)………………………………………… 1488

A- GENEL AÇIKLAMALAR………………………………………………………………………………… 1489

B- GÜMRÜK İDARELERİNE VERİLEN BEYANNAMELER…………………………………….. 1489

1- Gümrükte Beyan Şekilleri……………………………………………………………………… 1489

2- Gümrükte Beyanname Çeşitleri…………………………………………………………….. 1489

3- Beyannameye Eklenecek Belgeler…………………………………………………………. 1489

4- Özet Beyan Verilmesi…………………………………………………………………………….. 1490

5- Beyanın Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılması……………………… 1490

6- Beyanname Yerine Ticari ve İdari Belge Düzenlenmesi………………………….. 1490

7- Beyanname Yerine Kabul Edilecek Belgeler………………………………………….. 1490

C- 1- NO.LU KDV BEYANNAMESİ HAKKINDA BİLGİLER…………………………………….. 1491

D- KREDİ KARTI İLE TAHSİL EDİLEN TESLİM VE HİZMET BEDELİNİN BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ          1497

1- Öğrenci Servis Ücretinin Kredi Kartıyla Peşin Tahsil Edilmesi……………….. 1498

2- Kredi Kartı İle Yapılan Taksit Ödemelerinin Beyannamede Gösterilmesi… 1498

3- Kredi Kartı İle Satışı Yapılan Malın Tesliminden Önce Avans Alınması Halinde KDV Beyannamesinde Nasıl Gösterileceği…………………………………………………………………………………………………………….. 1499

4- Eczaneler Tarafından Katkı Paylarının Kredi Kartı İle Tahsil Edilmesi…….. 1499

E- POS CİHAZI İLE YAPILAN TAHSİLATLAR……………………………………………………… 1499

F- ELEKTRONİK TAHSİLÂT SİSTEMİ KAPSAMINDA ŞİRKET ADINA KAYITLI POS CİHAZI KULLANILARAK BAYİLERİN YAPTIKLARI SATIŞLARA İLİŞKİN TAHSİLÂTLARIN BAYİ TARAFINDAN BEYANI…………………. 1500

G- POS CİHAZLARI TAHSİS EDİLEN BAYİLERCE YAPILAN SATIŞLARIN KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLİP GÖSTERİLMEYECEĞİ………………………………………………………………………………………………………………….. 1500

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TARH İŞLEMLERİ

 

TARH YERİ (Madde-43)………………………………………………………………………………………… 1502

1- İşyeri Esasına Göre Tarh Yeri………………………………………………………………… 1503

2- Mükellefin Birden Fazla Vergi Dairesi Bölgesinde İş Yeri Bulunması……… 1503

3- Gayrimenkul Teslimlerinde Tarh Yeri…………………………………………………….. 1504

4- İthalatta Tarh Yeri…………………………………………………………………………………. 1504

5- Maliye Bakanlığı Tarafından Yapılan Düzenlemeler……………………………….. 1504

6- Müteselsil Sorumlulukta Tarh Yeri………………………………………………………… 1505

TARHİYATIN MUHATABI (Madde-44)……………………………………………………………………. 1505

GENEL AÇIKLAMALAR………………………………………………………………………………………… 1506

1- Adi Ortaklıklarda Tarhiyatın Muhatabı…………………………………………………… 1506

2- Dar Mükelleflerde Tarhiyatın Muhatabı………………………………………………….. 1507

3- İthalatta Tarhiyatın Muhatabı………………………………………………………………… 1507

TARH ZAMANI (Madde-45)…………………………………………………………………………………… 1507

GENEL AÇIKLAMALAR………………………………………………………………………………………… 1507

1- Beyannamenin Elden Verilmesi…………………………………………………………….. 1508

2- Beyannameni Posta İle Gönderilmesi……………………………………………………. 1508

3- Beyannamenin Elektronik Ortamda Gönderilmesi…………………………………. 1508

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

VERGİNİN ÖDENMESİ

 

VERGİNİN ÖDENMESİ (Madde-46)………………………………………………………………………… 1509

A- BEYANNAMELİ MÜKELLEFİYETTE ÖDEME SÜRESİ……………………………………… 1510

1- Aylık Vergilendirme Dönemine Tabi Mükelleflerin Vergi Ödeme Zamanı… 1510

2- Üç Aylık Vergilendirme Dönemi Usulüne Tabi Mükellefler……………………… 1510

B- VERGİ SORUMLULUĞUNDA ÖDEME SÜRESİ………………………………………………. 1511

C- İTHALATTA ÖDEME SÜRESİ……………………………………………………………………….. 1511

D- GÜMRÜK VERGİSİNE TABİ OLMAYAN İTHALAT İLE YABANCILARIN TAŞIMAYA AİT VERGİLERİN ÖDEME SÜRESİ  1511

E- BEYANNAME VERİLMEYEN HALLERDE ÖDEME SÜRESİ………………………………. 1511

F- MALİYE BAKANLIĞI’NCA YAPILAN DÜZENLEMELER…………………………………….. 1512

1- Genel Bütçeli İdareler Tarafından Hesaplanan KDV’nin Ödeme Süresi…… 1512

2- Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlarda KDV’nin Ödeme Süresi…………… 1512

3- İcra Yoluyla Yapılan Satışlarda KDV’nin Ödeme Süresi………………………….. 1513

4- İstisnadan Vaz Geçen Mükelleflerin Ödeme Süresi………………………………… 1513

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

GÜMRÜK İDARELERİNCE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİNE İLİŞKİN HÜKÜML

 

GÜMRÜK MAKBUZU (Madde-47)………………………………………………………………………….. 1514

DÜZELTME İŞLEMLERİ (Madde-48)……………………………………………………………………… 1514

A- İTHALATTA HİÇ VEYA EKSİK ALINMIŞ KDV’NİN TAKİBİ…………………………………. 1515

1- Eksik Alınan Vergilerde Sorumluluk………………………………………………………. 1515

2- Hiç Alınmamış Veya Eksik Alınmış KDV’nin Takibinde Zamanaşımı………. 1516

3- Hiç Alınmayan Veya Eksik Ödenen KDV’nin Ödenmesi………………………….. 1516

4- İthalatta Eksik Ödenen ya da Hiç Ödenmeyen Eşyanın Tesliminden Sonra Tarh Edilen KDV’nin İndirimi         1516

B- GÜMRÜKTE FAZLA ÖDENEN KDV’NİN GERİ İSTENMESİ………………………………. 1517

TEMİNATLI İŞLEMLER (Madde-49)……………………………………………………………………….. 1518

A- GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA KATMA DEĞER VERGİSİNİN TEMİNATA BAĞLANMASI             1518

1-.. Gümrük Kanunu Uyarınca Teminatlı İşlemler………………………………………. 1519

2-.. Teminata Tabi Eşyanın KDV’den İstisna Edilmiş Olması Hali……………….. 1519

3-.. Teminat Aranmayacak İşlemler …………………………………………………………… 1520

4-.. Teminatlı İşlem Zorunlu Değildir…………………………………………………………. 1520

B- İTHALATTA KDV’NİN TEMİNATA BAĞLADIĞI İŞLEMLER……………………………….. 1520

C- TEMİNAT OLARAK KABUL OLUNACAK DEĞERLER………………………………………. 1520

MUHATAP (Madde 50)………………………………………………………………………………………….. 1521

1-.. Gümrükte Tarh Edilen Katma Değer Vergisinin Muhatabı……………………. 1521

2-.. Gümrüklerde Tarh Edilen Vergiye İtiraz……………………………………………….. 1522

3-.. İdari Başvuru Yolları …………………………………………………………………………… 1522

4- Yargıya Başvuru Hakları………………………………………………………………………… 1522

MATRAH FARKLARINA UYGULANACAK İŞLEMLER (Madde 51)………………………….. 1523

1-.. Gümrüklerde Düşük Beyan Dolayısıyla Cezalı KDV Tarhiyatı……………….. 1523

2-.. Gümrük Kanunu’nun Ceza Hükümleri…………………………………………………. 1523

3-.. KDV Kaybında Bağlı Olarak Ceza Uygulanması……………………………………. 1524

MAKTU VERGİ (Madde 52)……………………………………………………………………………………. 1525

1-.. Sınır Ticareti Kapsamında Yapılan İthalatta Maktu Tarife Uygulaması….. 1525

2-.. Bakanlar Kurulu Kararıyla Tek ve Maktu Tarife Uygulanan Mallar………… 1525

 

BEŞİNCİ KISIM

USUL HÜKÜMLERİ

 

FATURA VE BENZERİ VESİKA DÜZENLENMESİ (Madde-53)…………………………………. 1527

1- Ödeme Kaydedici Cihazlar Tarafından Verilen Satış Fişleri……………………. 1527

KAYIT DÜZENİ (Madde-54)…………………………………………………………………………………… 1528

VERGİ TEMİNATI (Madde-55)……………………………………………………………………………….. 1529

 

ALTINCI KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

ASGARİ RANDIMAN ORANLARI VE BİRİM SATIŞ BEDELLERİ (Madde-56)……………. 1531

A- ASGARİ RANDIMAN ORANLARI…………………………………………………………………… 1531

B- ASGARİ BİRİM SATIŞ BEDELLERİ………………………………………………………………… 1531

VERGİNİN ETİKETTE GÖSTERİLME MECBURİYETİ (Madde-57)…………………………….. 1531

1-.. Verginin Ayrıca Gösterilmesi Zorunluluğu…………………………………………… 1532

VERGİNİN GİDER KAYDEDİLEMEYECEĞİ (Madde-58)…………………………………………… 1533

1- İndirilebilir KDV Gider Yazılamaz …………………………………………………………… 1533

2- İndirilebilir KDV’nin Gider Yazılması Kanun Değişikliği İle Mümkündür…. 1533

3- İndirilebilir KDV’nin Gider Olarak Kaydedilmesi Mükellefin Lehine Değildir 1534

4- İndirilebilir KDV Gibi Hesaplanan KDV’de Gider Yazılamaz…………………….. 1534

5- Gider Olarak Yazılabilecek KDV……………………………………………………………… 1534

KANUNLARIN UYGULAMA ALANI (Madde-59)……………………………………………………… 1534

EK VERGİ (Madde-60)…………………………………………………………………………………………… 1534

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KALDIRILAN HÜKÜMLER

 

KALDIRILAN HÜKÜMLER (Madde-61)………………………………………………………………….. 1535

 

İKİNCİ BÖLÜM

GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

 

Geçici Madde 8…………………………………………………………………………………………………….. 1536

Geçici Madde 9…………………………………………………………………………………………………….. 1536

Geçici Madde 10…………………………………………………………………………………………………… 1536

Geçici Madde 11…………………………………………………………………………………………………… 1536

Geçici Madde 12…………………………………………………………………………………………………… 1536

ÖZELLEŞTİRME KANUNU KAPSAMINDAKİ TESLİMLER ……………………………………… 1537

Geçici Madde 13…………………………………………………………………………………………………… 1537

Geçici Madde 14…………………………………………………………………………………………………… 1537

Geçici Madde 15…………………………………………………………………………………………………… 1537

Geçici Madde 16…………………………………………………………………………………………………… 1538

Geçici Madde 17…………………………………………………………………………………………………… 1538

Geçici Madde 18…………………………………………………………………………………………………… 1538

TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE YAPILAN MAKİNE-TEÇHİZAT TESLİMLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA     1538

Geçici Madde 19…………………………………………………………………………………………………… 1538

Geçici Madde 20…………………………………………………………………………………………………… 1538

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE KDV İSTİSNASI…………………………………… 1540

1- İstisnanın Kapsamı……………………………………………………………………………….. 1541

2- İstisnanın Mahiyeti……………………………………………………………………………….. 1542

3- Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyette Bulunanlara Yönelik İstisna.. 1543

4- Teslimi Gerçekleştirilen Malın İadesinde KDV………………………………………… 1546

5- Ar-Ge Harcamalarında İstisna Uygulaması…………………………………………….. 1546

Geçici Madde 21…………………………………………………………………………………………………… 1547

Geçici Madde 22…………………………………………………………………………………………………… 1548

Geçici Madde 23…………………………………………………………………………………………………… 1548

1- İstisnanın Kapsamı……………………………………………………………………………….. 1549

2- İstisnanın Uygulanması………………………………………………………………………… 1549

3- İndirim………………………………………………………………………………………………….. 1551

Geçici Madde 24…………………………………………………………………………………………………… 1551

Geçici Madde 25…………………………………………………………………………………………………… 1551

Geçici Madde 26…………………………………………………………………………………………………… 1552

1- Kapsam………………………………………………………………………………………………… 1552

2- İstisna Uygulaması……………………………………………………………………………….. 1553

3- Beyan…………………………………………………………………………………………………… 1553

4- İade………………………………………………………………………………………………………. 1553

A- İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) KAPSAMINDA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA……………………………………………………………………………… 1554

1- Kapsam………………………………………………………………………………………………… 1554

2- İstisna Uygulaması……………………………………………………………………………….. 1555

3- İstisnanın Beyanı………………………………………………………………………………….. 1555

4- İade………………………………………………………………………………………………………. 1555

5- Nakden İade………………………………………………………………………………………….. 1556

Geçici Madde 27…………………………………………………………………………………………………… 1556

Geçici Madde 28…………………………………………………………………………………………………… 1556

Geçici Madde 29…………………………………………………………………………………………………… 1557

A- 3996 SAYILI KANUNA GÖRE YAP-İŞLET-DEVRET VEYA 3359 SAYILI KANUN İLE 652 SAYILI KARARNAMEYE GÖRE KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILAN PROJELERDE KDV İSTİSNASI…………………………………. 1558

1- Kapsam………………………………………………………………………………………………… 1558

2- İstisnanın Uygulanması………………………………………………………………………… 1559

3- Beyan…………………………………………………………………………………………………… 1561

4- İade………………………………………………………………………………………………………. 1561

5- Müteselsil Sorumluluk………………………………………………………………………….. 1561

B- BÜYÜK VE STRATEJİK YATIRIMLARA İLİŞKİN İSTİSNA…………………………………. 1562

Geçici Madde 30…………………………………………………………………………………………………… 1562

1- Kapsam………………………………………………………………………………………………… 1562

2- İstisnanın Uygulaması………………………………………………………………………….. 1562

3- İstisnanın Beyanı………………………………………………………………………………….. 1563

4- İade………………………………………………………………………………………………………. 1563

Geçici Madde 31…………………………………………………………………………………………………… 1563

A- BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİNE TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ DEVRİ           1564

Geçici Madde 32…………………………………………………………………………………………………… 1564

B- ŞEHİR İÇİ ULAŞIM SİSTEMLERİ VE BUNLARA İLİŞKİN TESİSLERİN DEVİR VE TESLİMLERİ         1564

YÜRÜRLÜK (Madde 62)……………………………………………………………………………………….. 1564

YÜRÜTME (Madde 63)………………………………………………………………………………………….. 1564

KAYNAKÇA………………………………………………………………………………………………………………..

 

İÇİNDEKİLER