Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
700 Konuda Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Rehberi

700 Konuda Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Rehberi

Öğr. Gör. Koray Ateş


Baskı Tarihi: ARALIK 2012
Sayfa Sayısı: 722
Fiyatı: 85 TL
İndirimli Fiyatı:83,50 TL (Kdv Dahil)
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
 • Google
 • Tw
 • Fb

KİTAP TANITIMI

- Yeni Türk Ticaret Kanununda Bilinmesi Gerekenler
- 730 Adet Farklı Konularda Uygulamalı Yevmiye Kaydı
- Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler
- Tevkifat Uygulamasında En Son Düzenlemeler ve Muhasebe Kayıtları
- Özellikli Konularda Tek Düzen Muhasebe Uygulamaları
- Danıştay Kararları ve Özelgeler
- Uygulamalı ve Yalın Anlatımlı UFRS / TFRS Örnekleri
- Yorumlu Açıklamalar
- Mevzuattaki En Son Değişikliklerin Uygulamalı Anlatımı
- Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigorta Primlerindeki En Son Düzenlemeler

 

 

ÖNSÖZ

Türk vergi mevzuatının komplike bir hal alması ve uygulamacıların bu noktada ciddi sorunlar yaşamaya başlamaları böyle bir çalışmanın hazırlanmasında temel hareket noktamız olmuştur. Bu çalışmada Maliye İdaresinin uygulamaktan ısrarla vazgeçmediği bazı vergi politikaları eleştirilmiş ve kendi içinde çelişen birçok uygulamaya da yorumlu açıklamalarla çözüm yolları önerilerinde bulunulmuştur.

Bu çalışmanın en önemli karakteristik özelliğini hemen her konuya uygulamalı yevmiye kayıtlarıyla yaklaşan tarzı oluşturmaktadır. Şunu rahatça söyleyebiliriz ki, bu kitap hemen her konunun bu denli yevmiye kayıtlarıyla uygulamalı olarak anlatıldığı piyasadaki tek eserdir. Ayrıca, UFRS/TFRS ile Yeni Türk Ticaret Kanununun en çok bilinmesi gereken noktalarına detaylıca yer verilmiştir.

Bu çalışmada özellikli konulara daha çok Danıştay kararları, özelgeler ve ilgili kanun ve tebliğ maddeleri çerçevesinde yevmiye kayıtlarıyla desteklenerek yer verilmiştir.

Bu çalışmada ayrıca, Uluslararası Muhasebe Standartları ile Tek düzen muhasebe standartları birlikte ele alınmıştır. Uluslararası muhasebe standartları anlaşılması güç birçok standarttan oluşmaktadır. Kitabın en temel özelliği standartları oldukça yalın bir şekilde anlatması ve örneklerin ise mesleğe yeni giren bir meslek mensubu tarafından dahi kolayca anlaşılabilecek düzeyde olmasıdır. Bu anlamda kitap önemli bir anlatım avantajına sahiptir.

Standartları bu kadar yalın ve örneklerinin de bu kadar anlaşılabilir olması için ciddi bir emek sarf edilmiş ve zaman harcanmıştır.

Kitabın hazırlanmasında desteğini hiçbir zaman esirgemeyen değerli üstadım Gelirler Eski Kontrolörü YMM Kurtuluş AKDENİZ’e medyunu şükranım.

 

İÇİNDEKİLER

 • TMS 16 KAPSAMINDA TAŞINMAZ VE SABİT KIYMET SATIŞI VE DEĞERLEMESİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI       1
 • 1)       TMS 16 STANDARDINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ        1
 • 2)       TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA MADDİ DURAN VARLIKLARA YAPILAN BAKIM ONARIM HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ…………………………………………………………………………………………………………………… 3
 • 3)       TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLARIN İZLEYEN DÖNEMLERDE DEĞERLEMESİ 4
 • 4)       TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİNDE “MALİYET MODELİ”         4
 • 5)       TMS 16 STANDARDINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ       5
 • 6)       TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA GERİ KAZANILABİLİR TUTARIN HESAPLAMA YÖNTEMİ   5
 • 7)       TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARININ İPTAL EDİLMESİ İŞLEMİNİN MUHASEBE UYGULAMASI………………………………………………………………………………………………. 7
 • 8)       TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLARDA YENİDEN DEĞERLEME MODELİ………… 9
 • 9)       TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA SABİT KIYMET VE TAŞINMAZ SATIŞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ               12
 • 10)    AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZ SATIŞI MUHASEBESİ VE İSTİSNA UYGULAMASI.. 13
 • 11)    AKTİFE KAYITLI ARAÇ SATIŞI VE MUHASEBE UYGULAMASI……………………….. 14
 • 12)    KAZA YAPAN TAŞITIN HURDA BEDELLİ SATIŞ KAYDI VE SİGORTADAN PARASININ ALINMASI             14
 • 13)    GAYRİMENKUL ALIMLARINDA ÖDENEN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI             15
 • 14)    16 NOLU MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI  (TAM SET)  İLE KOBİ TFRS MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR……………………………………………………………………………………….. 16
 • TRAMPA VE MUHASEBE UYGULAMALARI……………………………………………………………… 17
 • 15)    TRAMPA KAVRAMI VE MUHASEBE UYGULAMASI……………………………………….. 17
 • 16)    TRAMPA İŞLEMLERİNDE İADE UYGULAMASI……………………………………………… 18
 • 17)    TMS 16 STANDARDINA GÖRE TRAMPA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMES   20
 • VADELİ MEVDUAT VE ÖDEME EMİRLERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI…………… 21
 • 18)    VADELİ MEVDUAT GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ…………………………….. 21
 • 19)    VADELİ MEVDUAT GELİRLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ……………………… 21
 • 20)    REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME………………………………….. 23
 • SATILAN MALLARIN İADE EDİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI…………………… 25
 • 21)    SATILAN MALLARIN YIL İÇİNDE İADE EDİLMESİ………………………………………….. 25
 • 22)    İADENİN YIL GEÇTİKTEN SONRA YAPILMASI……………………………………………… 26
 • HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN BİRBİRLERİ İLE OLAN TİCARİ – MALİ İŞLEMLERİ VE MUHASEBE – VERGİ UYGULAMALARI              29
 • 23)    GRUP ŞİRKETLERİNİN BİRBİRLERİNE KULLANDIRDIKLARI KREDİLERİN VERGİSEL BOYUTU              29
 • 24)    GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN
 • MUHASEBELEŞTİRİLMESİ………………………………………………………………………….. 29
 • 25)    GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN ÖRTÜLÜ KAZANÇ VE ÖRTÜLÜ SERMAYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ…………………………………………………………………………………………………………………. 33
 • MENKUL KIYMETLERDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR VE TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI…………………………………………………… 35
 • 26)    MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ……………………………………………………… 35
 • 27)    HİSSE SENETLERİNDE DEĞERLEME…………………………………………………………. 36
 • 28)    TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI  39
 • 29)    TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR VEYA BORÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ…………………………… 41
 • 30)    TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR VEYA BORÇLARIN SONRAKİ DÖNEMLERDE
 • MUHASEBELEŞTİRİLMESİ………………………………………………………………………….. 41
 • 31)    TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ………………………………………………………….. 43
 • 32)    TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ       43
 • 33)    TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARIN ETKİN FAİZ ORANIYLA İTFA EDİLMİŞ MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ……………………………………………………………….. 44
 • 34)    TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINDA VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ………………………………………………………………………….. 46
 • 35)    TMS 39 STANDARDINA GÖRE SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ               47
 • 36)    NOLU FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDI  (TAM SET)  İLE KOBİ TFRS FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDI ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR…………………………………………………………………………………………………………………. 47
 • DERNEK VE VAKIFLARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU…………………. 49
 • 37)    DERNEK FAALİYETLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU…………………………. 49
 • 38)    DERNEK VE VAKIFLARA AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI HALİNDE STOPAJ VE MUHASEBE UYGULAMASI         50
 • 39)    DERNEĞE AİT BİR İŞLETMEDEN DEVAMLI KAZANÇ ELDE EDİLMESİNİN VERGİSEL BOYUTU              50
 • 40)    KOOPERATİFLERİN KURUMLAR VE GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 51
 • KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA İSTİSNALAR VE MUHASEBE UYGULAMALARI 53
 • 41)    DENİZ TAŞIMA ARAÇLARININ TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILACAK MALZEMENİN YURTİÇİ TESLİMİNİN KDV’DEN İSTİSNA OLUP OLMADIĞI……………………………………………………………………………………….. 53
 • 42)    KATMA DEĞER VERGİSİNDE DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE  KONSOLOSLUKLARIN RESMİ ALIMLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI…………………………………………………………………………………………………………………. 54
 • 43)    DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLAR İLE VERGİ MUAFİYETİ TANINAN KURULUŞLARIN MENSUPLARINA YAPILAN TESLİMLER……………………………………………………………………………………………….. 55
 • 44)    DİPLOMATİK İATİSNADA İADE UYGULAMASI……………………………………………… 55
 • 45)    PETROL ARAMA FAALİYETLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI…………….. 56
 • FASON HİZMETLERDE TEVKİFAT VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR………………………………… 57
 • 46)    FASON TEKSTİL HİZMETİNDE TEVKİFAT ALT SINIRI………………………………….. 57
 • 47)    FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ………………………………………………………………………………………………. 57
 • 48)    FASON HİZMET İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR……………………….. 59
 • 49)    FASON OLARAK YAPTIRILAN MALLARIN İHRAÇ KAYITLI TESLİM EDİLİP EDİLMEYECEĞİ      59
 • 50)    ŞİRKETLERE VERİLEN TERZİ HİZMETLERİNİN FASON HİZMET OLUP
 • OLMADIĞI…………………………………………………………………………………………………. 60
 • 51)    ŞİRKETLERE VERİLEN TERZİ HİZMETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ…… 61
 • EN SON DÜZENLEMELERLE IŞIĞINDA KDV TEVKİFATI VE MUHASEBE
 • UYGULAMALARI…………………………………………………………………………………………………….. 63
 • 52)    TEVKİFATLI DÜZENLENEN BİR FATURANIN TANZİM ŞEKLİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ     63
 • 53)    TEVKİFATLI KESİLEN FATURALARDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR……… 63
 • 54)    TEVKİFATTAN DOĞAN KDV İADESİNDE MAHSUBEN TALEP……………………….. 64
 • 55)    TEVKİFATTAN DOĞAN KDV İADESİNDE NAKDEN TALEP……………………………. 65
 • 56)    YAPIM İŞLERİNDE TEVKİFAT……………………………………………………………………… 66
 • 57)    YAPIM İŞİLERİNDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI……………………….. 67
 • 58)    YAPIM İŞİYLE BERABER VERİLEN MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK İŞLERİNDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI       68
 • 59)    FİNANS SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARA VERİLEN BİLGİSAYAR BAKIM İŞLERİNDE TEVKİFAT PROBLEMİ         69
 • 60)    İŞ GÜCÜ VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE TEVKİFAT VE MUHASEBE UYGULAMASI     70
 • 61)    YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT……………………………………………….. 72
 • 62)    TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ 72
 • 63)    SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ        72
 • 64)    TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT
 • UYGULAMASI…………………………………………………………………………………………….. 73
 • 65)    SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI…………………….. 74
 • 66)    HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI……. 76
 • 67)    AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI………….. 78
 • 68)    KÜLÇE METAL TESLİMLERİNDE TEVKİFAT………………………………………………… 79
 • 69)    BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNDE TEVKİFAT……….. 86
 • 70)    TEVKİFAT UYGULAMASINDA FATURA DÜZENİ………………………………………….. 81
 • 71)    METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİNDE TEVKİFAT 81
 • 72)    HURDA VE ATIK TESLİMİNDE TEVKİFAT…………………………………………………….. 82
 • 73)    TEVKİFATLI OLARAK TANZİM EDİLEN FATURALARIN İADESİ VE
 • MUHASEBESİ…………………………………………………………………………………………….. 83
 • 74)    İŞ GÜCÜ HİZMETLERİNDE TEVKİFAT İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR…………………… 85
 • 75)    TEVKİFATLI İŞLEMİN YANSITILMASINDA KATMA DEĞER VERGİSİ
 • UYGULAMASI…………………………………………………………………………………………….. 85
 • 76)    AJANS FİRMALARININ YAPIMCI ŞİRKETLERE SUNDUKLARI OYUNCU HİZMETLERİNİN 60 NOLU KDV SİRKÜSÜNE GÖRE TEVKİFATA TABİ OLUP OLMAYACAĞI………………………………………………………………………….. 86
 • 77)    AJANS FİRMALARININ YAPIMCI ŞİRKETLERE SUNDUKLARI OYUNCU HİZMETLERİNİN MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGESİNE GÖRE
 • DEĞERLENDİRİLMESİ……………………………………………………………………………….. 87
 • 78)    OYUNCU AJANSLARININ TEVKİFATSIZ DÜZENLEYECEKLERİ FATURALAR… 88
 • 79)    KDV TEVKİFATLARININ SÜRESİNDE BEYAN EDİLMESİ GEREKİR……………….. 89
 • KDV İADELERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR……………………………………………… 91
 • 80)    İNDİRİMLİ ORANLI TESLİMLERDEN DOĞAN İADE ALACAĞINDA YÜKLENİLEN KDV’NİN NASIL HESAPLANACAĞI             91
 • 81)    İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE YILI İÇİNDE MAHSUBEN TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ HESAPLANMASI        92
 • 82)    İZLEYEN YIL İÇERİSİNDE NAKDEN/MAHSUBEN TALEP EDİLECEK İADE TUTARLARININ HESAPLANMASI           93
 • 83)    İADE HESABINA DAHİL EDİLEBİLECEK YÜKLENİLEN KDV…………………………… 93
 • 84)    İNDİRİMLİ ORAN KDV İADESİNDE AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDEN PAY VERİLEBİLİR Mİ             94
 • 85)    İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADELERİNDE MAL İADELERİ DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV NİN DİKKATE ALINIP ALINAMAYACAĞI      95
 • 86)    İNDİRİMLİ ORAN KDV İADELERİNDE MAHSUP TALEBİNİN YERİNE
 • GETİRİLMESİ…………………………………………………………………………………………….. 97
 • 87)    İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADESİNDE MAHSUBU TALEP EDİLEBİLECEK
 • BORÇLAR………………………………………………………………………………………………….. 98
 • 88)    İNDİRİMLİ ORANA TABİ MALLARIN İHRAÇ AMAÇLI TESLİMİ………………………… 99
 • 89)    KDV İADE ALACAKLARININ GEÇİCİ VERGİLERE MAHSUP EDİLİP EDİLMEYECEĞİ   100
 • 90)    İŞGÜCÜ TEVKİFATINDAN DOLAYI KDV İADESİ ALINABİLİR Mİ?…………………. 100
 • YURT DIŞINDA YAPILAN HARCAMALAR VE VERGİ UYGULAMALARI……………………. 101
 • 91)    YURT DIŞI HARCAMALARDA BELGE DÜZENİ……………………………………………. 101
 • 92)    YURTDIŞI SEYAHATİ DÖNÜŞÜ GETİRİLEN YABANCI DİLDEKİ BELGELERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ              102
 • 93)    YURTDIŞI FUAR HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ…………………. 104
 • YURT DIŞI KAZANÇLARINDA İSTİSNA VE STOPAJ UYGULAMASI…………………………. 105
 • 94)    YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI…………………………………………….. 105
 • 95)    YURT DIŞI İNŞAAT İŞLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA İSTİSNA VE YURT DIŞI ŞANTİYELERDE ÇALIŞANLARA ÖDENECEK ÜCRETLERDE
 • STOPAJ…………………………………………………………………………………………………… 107
 • 96)    YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAATLARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA TEVKİFAT KALDIRILMIŞTIR  109
 • 97)    YURT DIŞINDA ALINIP YURDA GETİRİLMEKSİZİN YURT DIŞINDA SATILAN EMTİALARIN MUHASEBE UYGULAMASI        109
 • YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLER VE YURT DIŞI ŞUBENİN ZARAR ETMESİ HALİ.. 111
 • 98)    YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU…………………………………….. 111
 • YURT DIŞINA VERİLEN HİZMETLERDE VERGİ VE MUHASEBE
 • UYGULAMALARI…………………………………………………………………………………………………… 113
 • 99)          YURT DIŞINA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE
 • 100)       UYGULAMASI……………………………………………………………………………………….. 113
 • 101)       YURT DIŞINA VERİLEN İNTERNET HİZMETİ – HİZMET İHRACI VE MUHASEBE UYGULAMASI            114
 • 102)       YURT DIŞINA TANZİM EDİLEN KOMİSYON BEDELİ FATURALARININ HİZMET İHRACINA GİRİP GİRMEDİĞİ   115
 • YURT DIŞINDAN ALINAN HİZMET VE GAYRİMADDİ HAKLARDA KDV – STOPAJ VE MUHASEBE UYGULAMALARI        117
 • 103)       YURT DIŞINDA MUKİM FİRMADAN ALINAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA KDV – STOPAJ VE MUHASEBE UYGULAMASI      117
 • 104)       GOOGLE, FACEBOOK-TWİTTER VE BENZERİ FİRMALARDAN ALINAN HİZMETLERİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI……………………………………………………………………………………….. 120
 • 105)       YURT DIŞINDA ALINAN VE YURT DIŞINDA YARARLANILAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDE KDV – STOPAJ VE MUHASEBE UYGULAMASI……………………………………………………………………………………….. 123
 • YURT DIŞINA YAPILAN MONTAJ BEDELİ ÖDEMELERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMALARI                    125…………………………………………………………………………………………………………….
 • 106)       YURT DIŞINDAN GELEN MONTAJ EKİPLERİNE ÖDENEN TUTARIN KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI…………………………………………………………………….. 125
 • 107)       YURT DIŞINDAN GELEN MONTAJ EKİPLERİNE ÖDENEN TUTARIN KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI…………………………………………………………………….. 126
 • ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR VE STOK DEĞERLEME FARKLARININ MUHASEBE UYGULAMALARI VE TMS 37 KARŞILIKLAR KOŞULLU BORÇLAR STANDARDI…………………………………………………………………………………………. 131
 • 108)       ŞÜPHELİ ALACAK AYIRMANIN ŞARTLARI – VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI         131
 • 109)       DÖVİZLİ ŞÜPHELİ ALACAKLARDA DEĞERLEME VE MUHASEBE
 • UYGULAMASI……………………………………………………………………………………….. 132
 • 110)       ŞÜPHELİ HALE GELDİKTEN SONRAKİ YILLARDA DAVA AÇILAN ALACAKLARIN GİDER YAZILIP YAZILMAYACAĞI         134
 • 111)       ŞÜPHELİ ALACAKLAR İÇİN EN UYGUN KARŞILIK AYIRMA DÖNEMİ……….. 135
 • 112)       ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKTAN VAZGEÇİLMESİ HALİNDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI         135
 • 113)       TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDI            136
 • 114)       TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDI KAPSAMINDA KOŞULLU BORÇ
 • KAVRAMI……………………………………………………………………………………………… 137
 • 115)       TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDI KAPSAMINDA KOŞULLU BORÇLARIN
 • MUHASEBELEŞTİRİLMESİ…………………………………………………………………….. 137
 • 116)       TMS 37 STANDARDINDA GARANTİLİ SATIŞ KARŞILIKLARI……………………. 137
 • 117)       TMS 37 STANDARDINDA SATIŞ PRİMİ KARŞILIKLARI…………………………….. 138
 • 118)       TMS 37 STANDARDINDA ÇEVRE ZARARLARI TAZMİN KARŞILIKLARI…….. 138
 • 119)       TMS 37 STANDARDINDA DEZAVANTAJLI SÖZLEŞME KARŞILIKLARI……… 138
 • 120)       TMS 37 STANDARDINDA YENİDEN ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
 • KARŞILIKLARI………………………………………………………………………………………. 138
 • 121)       TMS 37 STANDARDINDA KARŞILIK TUTARININ HESAPLANMASI……………. 138
 • 122)       TMS 37 STANDARDINDA BİRDEN FAZLA KALEMLE İLGİLİ KARŞILIK TUTARININ HESAPLANMASI    139
 • 123)       TMS 37 STANDARDINDA TEKBİR OLAYLA İLGİLİ KARŞILIK TUTARININ HESAPLANMASI    139
 • 124)       TMS 37 STANDARDINDA KARŞILIK TUTARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 140
 • 125)       VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE STOKLARIN DEĞERLEMESİ….. 142
 • 126)       TMS 2 STANDARDINA GÖRE STOKLARIN MALİYETİNE DAHİL EDİLEN UNSURLAR            142
 • 127)       TMS 2 STANDARDINA GÖRE VADELİ ALIM VE SATIMLARDA STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ              143
 • 128)       TMS 2 STANDARDINA GÖRE PEŞİN ÖDEME İSKONTOSUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 145
 • 129)       TMS 2 STANDARDINA GÖRE BORÇ SENEDİ İLE ALINAN TİCARİ MALLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ          146
 • 130)       TMS 2 STANDARDINA GÖRE YAN ÜRÜNLERİN MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ            147
 • 131)       TMS 2 STANDARDINA GÖRE HİZMET İŞLETMELERİNDE STOK MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ                148
 • 132)       TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE STOK MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ                150
 • 133)       TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE STOKLARIN
 • DEĞERLEMESİ…………………………………………………………………………………….. 150
 • 134)       TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARININ KISMİ İPTALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ……………………………………………………………………………………………………………. 151
 • 135)       TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARININ TAMAMININ İPTALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ……………………………………………………………………………………………………………. 151
 • 136)       STOK DEĞERLEME FARKININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ…………. 152
 • 137)       TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE İMAL EDİLEN STOKLARDAN İŞLETMEDE KULLANILANLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ……………………………………………………………………………………………………………. 153
 • 138)       2 NOLU STOKLAR STANDARDI  (TAM SET)  İLE KOBİ TFRS STOKLAR STANDARDI ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR     153
 • TÜM YÖNLERİYLE İHRACAT – İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER İLE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI         155
 • 139)       İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ…………………………. 155
 • 140)       İHRACATTA FATURA ESASLARI……………………………………………………………. 156
 • 141)       İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERİN İADESI HALİNDE KDV SORUNU VE MUHASEBE UYGULAMASI            157
 • 142)       İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER SONRASI OLUŞAN KUR FARKLARINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMASI         158
 • 143)       AMBALAJ MALZEMELERİ İHRAÇ KAYITLI ALINABİLİR Mİ?………………………. 159
 • 144)       İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM EDİLEN MALLARIN YURT DIŞINDAN GERİ GELMESİ HALİNDE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MUHASEBE UYGULAMASI……………………………………………………………………………………….. 160
 • 145)       İHRACATTA YÜKLENİLEN KDV……………………………………………………………… 161
 • 146)       İHRACATTA BİNDE 5 GÖTÜRÜ GİDERİN HESAPLANMASI VE
 • MUHASEBESİ……………………………………………………………………………………….. 162
 • 147)       İHRACAT KOMİSYON BEDELİ AÇIKLAMALI FATURALARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU  162
 • 148)       REKLAMASYON NEDİR VE NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR? DEBİT NOTE VEYA CREDIT NOTE MALİYE İDARESİNİN BİR ZAAFI
 • MIDIR ?………………………………………………………………………………………………… 163
 • 149)       BEDELSİZ İHRACATIN VERGİSEL BOYUTU…………………………………………… 164
 • 150)       KONSİNYE İHRACATTA VERGİ UYGULAMALARI…………………………………… 164
 • 151)       KONSİNYE İHRACATTA MUHASEBE UYGULAMALARI……………………………. 165
 • 152)       TMS 18 HASILAT STANDARDINDA KONSİNYE SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ       166
 • TÜM YÖNLERİYLE İTHALAT MEVZUATI………………………………………………………………… 167
 • 153)       İTHAL EDİLEN MALLARIN İADESİNDE KDV SORUNU VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ (MAHRECE İADE)             167
 • 154)       MAL İTHALATI İLE İLGİLİ MUHASEBE UYGULAMALARI………………………….. 172
 • GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER……………………………….. 175
 • 155)       BİREYSEL EMEKLİLİK ŞAHIS SİGORTA PRİM ÖDEMELERİNDE EN SON DEĞİŞİKLİKLER   175
 • 156)       GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİNİN DÜŞÜLMESİ                178
 • 157)       GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TENZİLİ………… 179
 • 158)       GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN ÖZÜRLÜ İNDİRİMİ……………………………….. 180
 • 159)       GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN SINIRSIZ İNDİRİLECEKLER………………….. 181
 • 160)       GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN SPONSORLUK HARCAMALARI İNDİRİMİ. 182
 • 161)       GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN DOĞAL AFETLER İLE İLGİLİ AYNİ VE NAKDİ BAĞIŞLAR   182
 • 162)       TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNE MAKBUZ KARŞILIĞI YAPILAN NAKDİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR             183
 • 163)       DİĞER KANUNLARA GÖRE GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN TAMAMI İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR   183
 • KİRA GELİRİ – KİRA GİDERLERİ VE VERGİ KANUNLARI IŞIĞINDA KİRA GELİRLERİNDEN DÜŞÜLECEK GİDERLER     185
 • 164)       KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ…………………………………………………………… 185
 • 165)       KİRA BEDELİNİN HİÇ OLMAMASI VEYA DÜŞÜK OLMASI………………………… 186
 • 166)       PEŞİN TAHSİL EDİLEN KİRA BEDELİNİN VERGİSEL BOYUTU………………… 186
 • 167)       KİRA GELİRİNİN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER…………………………. 187
 • 168)       GERÇEK GİDER YÖNTEMİNDE İSTİSNADAN YARARLANILMASI HALİNDE İNDİRİLECEK GİDERİN HESAPLANMASI      188
 • 169)       GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİNİN ŞEHİR DIŞINDA OKUYAN ÇOCUĞU İÇİN ÖDEDİĞİ KİRA GİDERİNİN VERGİ MATRAHINDAN DÜŞÜLÜP DÜŞÜLMEYECEĞİ………………………………………………………………………………… 188
 • 170)       KİRA GELİRİ DOLAYISIYLA ÖDENEN BEYANNAMEDEN BAĞ-KUR PRİMLERİNİN DÜŞÜLMESİ           189
 • 171)       KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI…………………………………………. 190
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV VE TAŞINMAZ KİRALAMALARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI   191
 • 172)       ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN KULLANIMINA TAHSİS EDİLEN GAYRİMENKULLERDE EMSAL KİRA BEDELİNİN HESAPLANMASI YÖNTEMİ VE MUHASEBE UYGULAMASI……………………………………………………………….. 191
 • 173)       İNŞAAT İŞLERİNDE VİNÇ KİRALAMA İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU. 192
 • 174)       VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYANLARDAN KİRALANAN TAŞITLAR İÇİN VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI      192
 • ÇALINAN – ZAYİ OLAN TAHRİP OLAN MALLARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMALARI          195
 • 175)       ÇALINAN MALLARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI     195
 • 176)       BOZULAN VEYA TAHRİP OLAN ÜRÜNLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI     196
 • 177)       SEL FELAKETLERİNDE ZAYİ OLAN MALLARIN VE KDV LERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI     197
 • 178)       MİADI DOLAN İLAÇLARIN DEĞERLEMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI… 198
 • 179)       KAYBOLAN, ÇALINAN VEYA ZAYİ OLAN TİCARİ FATURALARIN DURUMU 199
 • ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE İŞLEMLERİ……………………………………… 201
 • 180)       TASFİYE SÜRECÜNDE YAPILMASI GEREKENLER…………………………………. 201
 • 181)       YENİ TTK’DA TASFİYE SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ VE ALACAKLILARIN HAKLARI 202
 • 182)       TASFİYE İŞLEMLERİNİN MALİYETİ VE TASFİYE SÜRECİNDE ÖZELLİKLİ KONULAR            204
 • 183)       TASFİYE DÖNEMİ BEYANNAMESİNDE VERGİ MATRAHINA NASIL
 • ULAŞILIR……………………………………………………………………………………………… 204
 • 184)       TASFİYE DÖNEMİNDE BEYANNAME VERME ZAMANI……………………………. 205
 • 185)       TASFİYENİN ZARARLA KAPANMASI DURUMU………………………………………. 205
 • TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDINDA KIDEM TAZMİNATLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI 207
 • 186)       TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDINDA ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR         207
 • 187)       TMS 19 STANDARDINDA ÇALIŞANLARA SAĞLANAN KISA VADELİ
 • FAYDALAR…………………………………………………………………………………………… 208
 • 188)       TMS 19 STANDARDINDA İŞTEN AYRILMA SONRASINDA ÇAŞILANLARA SAĞLANAN FAYDALAR      209
 • 189)       TMS 19 STANDARDINDA ÇAŞILANLARA SAĞLANAN DİĞER UZUN VADELİ FAYDALAR      209
 • 190)       TMS 19 STANDARDINDA ÇAŞILANLARA İŞ AKDİNİN SONA ERDİRİLMESİ NEDENİYLE SAĞLANAN FAYDALAR              209
 • 191)       TMS 19 STANDARDINDA KIDEM TAZMİNATLARININ
 • HESAPLANMASI……………………………………………………………………………………. 210
 • 192)       TMS 19 STANDARDINDA AKTÜERYAL KAZANÇ VE KAYIP
 • KAVRAMI……………………………………………………………………………………………… 211
 • 193)       TMS 19 STANDARDINDA KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ                212
 • 194)       KIDEM TAZMİNATI VE İHBAR TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI…………………… 215
 • 195)       15 YIL VE 3600 PRİM GÜNÜNÜ DOLDURAN İŞÇİLER EMEKLİ OLMADAN KIDEM TAZMİNATINI ALARAK İŞTEN AYRILABİLİR       216
 • 196)       KENDİ İSTEĞİ İLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI VERİLİR Mİ. 216
 • 197)       ŞİRKET DEVİRLERİNDE KIDEM TAZMİNATININ DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ 217
 • 198)       PART-TİME ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? 217
 • 199)       AYNI IŞYERINDE GIRDI-ÇIKTI YAPILMAK SURETIYLE KIDEM TAZMINATI ALAN IŞÇININ SON KIDEM TAZMINATININ HESAPLANMASI……………………………………………………………………………………………………………. 218
 • TÜM YÖNLERİYLE BAĞIŞ VE YARDIMLAR VE MUHASEBE
 • UYGULAMALARI…………………………………………………………………………………………………… 219
 • 200)       BAĞIŞ VE YARDIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ………………………………. 219
 • 201)       İMAL EDİLEN MALLARIN BAĞIŞLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI…. 220
 • 202)       BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TİCARİ KAZANÇTAN İNDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ ESASLAR         221
 • 203)       BAĞIŞ VE YARDIMLARIN İNDİRİLECEĞİ KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ BELİRLENMESİ             221
 • 204)       VERGİ MATRAHINDAN SINIRLI BİR ŞEKİLDE İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR VE MUHASEBE UYGULAMASI         222
 • 205)       BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN TAŞIT TESLİMLERİNİN KDV VE ÖTV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ     223
 • 206)       VERGİ MATRAHINDAN SINIRSIZ BİR ŞEKİLDE İNDİRİLEBİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR VE MUHASEBE UYGULAMASI              224
 • 207)       ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAĞIŞLANMASININ VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ  DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI……………………………………………………………………………………….. 226
 • 208)       BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN YURT VEYA BİNALARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE
 • UYGULAMASI……………………………………………………………………………………….. 226
 • 209)       BAĞIŞ AMACIYLA ALINAN TECHİZATLARIN MUHASEBE KAYDI……………… 228
 • 210)       KIZILAY’A YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR……………………………………………. 229
 • 211)       ÖZEL KANUNLARINDA DÜZENLENMİŞ OLAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR…….. 229
 • 212)       AYNİ BAĞIŞ VE YARDIMLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI             230
 • 213)       VERGİDEN MUAF OLMAYAN DERNEK VE VAKIFLARA YAPILAN BAĞIŞLARIN VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI      233
 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLARDA VERGİ
 • MÜKELLEFİYETİ……………………………………………………………………………………………………. 235
 • 214)       ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE TANINAN VERGİSEL MUAFİYETLER.. 235
 • 215)       ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNCE BAĞIŞLANACAK İNŞAATLAR İÇİN MÜKELLEFİYET TESİS EDİLMESİ GEREKİR Mİ               237
 • 216)       ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNCE BAĞIŞLANACAK İNŞAATLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI……………………………………………………………………………………………………………. 238
 • 217)       ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ…. 239
 • 218)       ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNCE TAHSİL EDİLEN ALT YAPI KATILIM PAYLARININ GİDER YAZILIP YAZILMAYACAĞI              240
 • YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER………………………………. 241
 • 219)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYGULAMA TAKVİMİ…………………………….. 241
 • 220)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA MUHASEBE KAYITLARI TEKDÜZEN’E GÖRE Mİ TUTULACAK YOKSA UFRS’YE GÖRE Mİ?   242
 • 221)       YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKET Mİ YOKSA LİMİTED ŞİRKET Mİ AVANTAJLI                242
 • 222)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA FATURA VE BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER    243
 • 223)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ORTAKLAR HANGİ ŞARTLARDA ŞİRKETTEN PARA ÇEKEBİLECEK          244
 • 224)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ŞİRKETLER SADECE ANA SÖZLEŞMEDEKİ FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAYACAKLAR     244
 • 225)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA BELGELERİN SAKLANMASI VE DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİ             244
 • 226)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA KAPANIŞ ONAYINA TABİ DEFTERLER 245
 • 227)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA AÇILIŞ ONAYININ ZAMANI………………. 245
 • 228)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK UNSURLAR          245
 • 229)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER       246
 • 230)       BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLER ARA BİLANÇO ÇIKARMAK ZORUNDADIR 246
 • 231)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİRLEŞME İÇİN BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ YAPILMALIDIR            246
 • 232)       YENİ TTK’DA BİRLEŞME KARARI OY ÇOKLUĞU İLE ALINMALIDIR…………. 247
 • 233)       YENİ TTK’DA ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE ALACAKLARIN TEMİNAT ALTINA ALINMASI        247
 • 234)       YENİ TTK’DA ŞİRKET BİRLEŞMELERİ SONRASI ORTAKLARIN SORUMLULUKLARI DEVAM ETMEKTEDİR       248
 • 235)       YENİ TTK’DA ŞİRKETLERDE TAM VE KISMİ BÖLÜNME………………………….. 248
 • 236)       YENİ TTK’DA BİLANÇO TARİHİ İLE BÖLÜNME ARASINDA 6 AYDAN FAZLA BİR ZAMAN VARSA ARA BİLANÇO ÇIKARILIR            248
 • 237)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE BÖLÜNMEDE İŞLEM SIRASI……. 249
 • 238)       YENİ TTK’DA BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ VE BÖLÜNME PLANININ İÇERİĞİ.. 250
 • 239)       YENİ TTK’DA BÖLÜNME SONRASI ŞİRKET ALACAKLILARIN KORUNMASI VE BÖLÜNMENİN TESCİLİ              251
 • 240)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA TÜR DEĞİŞTİRME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER            251
 • 241)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA TÜR DEĞİŞTİRMELERDE KURULUŞ VE ARA BİLANÇO              252
 • 242)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA TÜR DEĞİŞTİRME KARARI VE ARA TESCİLİ 252
 • 243)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA İNTERNET SİTESİ KURMA ZORUNLULUĞU  253
 • 244)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA SADECE DENETİME TABİ ŞİRKETLER İNTERNET SİTESİ HAZIRLAMAK ZORUNDADIRLAR 253
 • 245)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA İNTERNET SİTESİ İLE İLGİLİ CEZAİ MÜEYYİDELER     254
 • 246)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA KİMLER NE ZAMAN CEZA ÖDEYECEK 254
 • YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ANONİM ŞİRKETLER HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER       255
 • 247)       ANONİM ŞİRKETİN ASGARİ SERMAYE TUTARI 50.000 TL OLUP KURULUŞ BELGELERİ 5 YIL SÜREYLE SAKLANMALIDIR           255
 • 248)       TEK KİŞİYLE DAHİ ANONİM ANONİM ŞİRKET KURULABİLİR………………….. 255
 • 249)       YENİ TTK İLE BİRLİKTE TÜM ANONİM ŞİRKETLERİN ESAS ŞÖZLEŞMESİ DEĞİŞECEKTİR 256
 • 250)       YENİ TTK’YA GÖRE SERMAYEYE AYNİ VE NAKDİ KONULABİLECEK MALVARLIĞI UNSURLARI         257
 • 251)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN HALKA ARZ EDİLMESİ 257
 • 252)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERDE YENİ BİR KAVRAM. “KURUCULAR BEYANI”               257
 • 253)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞ SONRASI TESCİL VE İLANI 258
 • 254)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLER TESCİLDEN İTİBAREN 2 YIL İÇİNDEKİ ALIM SÖZLEŞMELERİ GENEL KURULCA ONAYLANMALI……………………………………………………………………………………………………………. 258
 • 255)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ TEMSİL YETKİSİ, TESCİL VE İLANI              258
 • 256)       YENİ TÜRKİ TİCARET KANUNUNDA YÖNETİM KURULUNUN DEVREDİLEMEZ VE VAZGEÇİLEMEZ GÖREV VE YETKİLERİ         258
 • 257)       ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİ ŞİRKETE BORÇLANAMAZ….. 258
 • 258)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM……………………………………. 260
 • 259)       ANONİM ŞİRKETLERDE DENETÇİ OLAMAYACAKLAR KANUNDA AÇIK BİR ŞEKİLDE BELİRİTLMİŞTİR             260
 • 260)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL İLE GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ                261
 • 261)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL ESAS SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREBİLİR              262
 • 262)       YENİ TTK’DA SERMAYE TAMAMEN ÖDENMEDİKÇE SERMAYE ARTIRIMI YAPILAMAZ         263
 • 263)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLER SERMAYE ARTIRIMI İLE İLGİLİ BİR BEYAN İMZALAR    263
 • 264)       YENİ TTK’DA SERMAYE ARTIRIMI İÇ KAYNAKLARDAN DA KARŞILANABİLİR 263
 • 265)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI……………………. 264
 • 266)       YENİ TTK’DA SERMAYENİN AZALTILMASI İLE İLGİLİ ALACAKLILARA ÇAĞRI YAPILIR          264
 • 267)       YENİ TTK’DA SERMAYE AZALTIMI İLE İLGİLİ KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ               265
 • 268)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERDE PAYIN İTİBARİ DEĞERİ EN AZ BİR KURUŞTUR        265
 • 269)       YENİ TTK’DA PAY ŞİRKETE KARŞI BÖLÜNEMEZ……………………………………. 265
 • 270)       YENİ TTK’DA SERMAYE BORCUNU ÖDEMEYEN ORTAK TEMERRÜT FAİZİ ÖDER              266
 • 271)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENETLERİ HAMİLİNE VE NAMA YAZILI OLARAK ÇIKARILABİLİR  266
 • 272)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERDE TESCİLDEN ÖNCE ÇIKARILAN PAY SENETLERİ GEÇERSİZDİR            266
 • 273)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENETLERİNİN ŞEKLİ VE DEVRİ 266
 • 274)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLERİNE BELLİ BİR SÜRELİĞİNE KOYDUKLARI SERMAYEYE İSTİNADEN FAİZ ÖDEMESİ YAPILABİLİR…………………………………………………………………………. 267
 • 275)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERDE ÖDENMİŞ SERMAYENİN YÜZDE 20’SİNE ULAŞINCAYA KADAR KANUNİ YEDEK AKÇE
 • AYRILIR……………………………………………………………………………………………….. 267
 • 276)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERDE YEDEK AKÇELER AYRILMADAN ORTAKLARA KAR DAĞITIMI YAPILAMAZ           267
 • 277)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER………………………. 268
 • 278)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ….. 269
 • 279)       YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE SONUCU KALAN KISIM ORTAKLARA DAĞITILABİLİR              269
 • YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER       271
 • 280)       YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN ASGARİ SERMAYE TUTARI VE ÖDEME ZAMANI             271
 • 281)       YENİ TTK’DA ŞİRKET TİCARET SİCİLİNE TESCİL İLE TÜZEL KİŞİLİK KAZANIR….. 271
 • 282)       YENİ TTK’DA LİMİTED ŞİRKETLERDE HER ORTAK ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI HAKKINA HAİZDİR       271
 • 283)       YENİ TTK’DA LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKET YÖNETİMİ MÜDÜR SIFATINI TAŞIYAN ORTAKLARA VERİLİR   272
 • 284)       YENİ TTK’DA LİMİTED ŞİRKETLERDE BİRDEN FAZLA MÜDÜR OLMASI HALİNDE GENEL KURUL TARAFINDAN MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI ATANIR………………………………………………………………………………….. 272
 • 285)       YENİ TTK’DA ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN GÖREVLERİ………………………………. 272
 • 286)       YENİ TTK’DA LİMİTED ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER………………………. 273
 • 287)       YENİ TTK’DA LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN ŞİRKETTEN ÇIKMASI 274
 • 288)       YENİ TTK’DA LİMİTED ŞİRKET TARAFINDAN AYRILAN ORTAĞA AYRILMA AKÇESİNİN ÖDENMESİ  274
 • 289)       YENİ TTK’DA LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLAR ŞİRKET BORÇLARINDAN SORUMLU DEĞİLLERDİR           274
 • 290)       YENİ TTK’DA LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAK SAYISI 1 (BİR)’E DÜŞERSE BU DURUM MÜDÜRLERE YAZIYLA BİLDİRİLİR            275
 • 291)       YENİ TTK’DA LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER            275
 • 292)       YENİ TTK’DA LİMİTED ŞİRKETLERDE ASGARİ SERMAYE, AYNİ SERMAYE VE EN AZ SERMAYE PAYI              275
 • 293)       YENİ TTK’DA LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞUNDA TESCİL……………………… 276
 • 294)       YENİ TTK’DA LİMİTED ŞİRKETİN TESCİLİNDEN ÖNCE İŞLEM YAPANLAR BU İŞLERDEN MÜTESELSİLEN SORUMLUDURLAR    276
 • ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SİGORTALILIĞI VE YÖNETİM KURULUNA ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİSEL BOYUTU……………………………………………………………………………………………………………………………… 277
 • 295)       ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDE SİGORTALILIK………… 277
 • 296)       ŞİRKET ORTAKLARINA ÖDENEN ÜCRETLERİN KURUM KAZANCINDAN GİDER OLARAK İNDİRİLMESİ           278
 • DEVİR – BÖLÜNME İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI…………………………… 279
 • 297)       DEVİR VE BÖLÜNME İŞLEMLERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU             279
 • 298)       DEVİR VEYA BÖLÜNME HALİNDE GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU 280
 • 299)       ARAZİ VE ARSANIN KISMİ BÖLÜNME YOLUYLA BİR BAŞKA İŞLETMEYE DEVREDİLMESİNİN VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI……………………………………………………………………………………………………………. 280
 • 300)       ŞİRKET AKTİFİNDEKİ ARAÇLARIN BİR KISMININ KISMİ BÖLÜNME YOLUYLA YENİ KURULACAK ŞİRKETE DEVRİ         281
 • ALIŞVERİŞ KUPONLARI VE HEDİYE ÇEKLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMALARI       283
 • 301)       ALIŞVERİŞ KUPUNLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ…………………………… 283
 • 302)       ALIŞVERİŞ ÇEKLERİNİN TESLİMİNDE, FATURANIN KUPON TESLİMİNDE DÜZENLENMİŞ OLMASI HALİNDE MUHASEBE KAYITLARI……………………………………………………………………………………………………………. 284
 • 303)       HEDİYE ÇEKLERİNİN KDV BOYUTU VE MUHASEBESİ……………………………. 284
 • TÜM YÖNLERİYLE GEÇİCİ VERGİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR……………………………….. 285
 • 304)       GEÇİCİ VERGİNİN HESAPLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI…………. 285
 • 305)       GEÇİCİ VERGİLERDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR VE MUHASEBE UYGULAMALARI   286
 • 306)       GEÇİCİ VERGİLERDE YÜZDE 10’LUK YANILMA PAYININ HESAPLANMASI. 290
 • 307)       ÖDENMEYEN GEÇİCİ VERGİNİN KAYDI………………………………………………… 291
 • 308)       GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNDE GEÇMİŞ YIL ZARARLARI VE AR-GE İNDİRİMİNİN GÖSTERİLMESİ        291
 • 309)       ÖDENEN BAĞ-KUR PRİMLERİNİN İLGİLİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİMİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI……………………………………………………………………………………………………………. 291
 • 310)       GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE BAĞIŞ VE YARDIMLARIN TENZİLİ VE BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ        292
 • TÜM YÖNLERİYLE NUMUNE – PROMOSYON – EŞANTİYON VE BEDELSİZ VERİLEN ÜRÜNLER İLE MUHASEBE UYGULAMALARI             293
 • 311)       NUMUNE ÜRÜNLERİNİN ALINIP SATILMASININ MUHASEBESEL  VE VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI              293
 • 312)       PROMOSYON – EŞANTİYON VE NUMUNE ÜRÜNLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI   294
 • 313)       BEDELSİZ VERİLEN ÜRÜNLERİN FATURA VE SEVK İRSALİYESİ KARŞISINDAKİ DURUMU 294
 • 314)       BEDELSİZ OLARAK VERİLEN HİZMETLERİN VERGİSEL BOYUTU………….. 295
 • 315)       BEDELSİZ ALINAN MALLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU…………………. 295
 • 316)       NUMUNE MALLARIN KDV KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI            295
 • 317)       NUMUNE MALLARIN VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ   296
 • 318)       ÇEKİLİŞLE VERİLEN HEDİYELERE VERGİSEL BAKIŞ VE MUHASEBE UYGULAMASI             297
 • 319)       ÖZEL MALİYET HARCAMALARININ BEDELSİZ DEVRİ HALİNDE VERGİLEME VE MUHASEBE UYGULAMASI    297
 • SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI………………………………………………… 299
 • 320)       SERBEST BÖLGE ŞİRKETLERİNİN ELDE ETTİKLERİ FAALİYET DIŞI GELİRLERİN KURUMLAR VERGİSİ BOYUTU         299
 • 321)       SERBEST BÖLGE FİRMALARININ BİRBİRLERİNE SATTIKLARI SABİT KIYMET VEYA DEMİRBAŞLARIN VERGİSEL DURUMU        300
 • 322)       SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜCRET GELİR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI 301
 • 323)       SERBEST BÖLGE İŞLETMELERİNİN İSTİSNA DIŞI GELİRLERİNİN İSTİSNA DIŞI GİDERLERİNDEN FAZLA OLMASI        301
 • 324)       SERBEST BÖLGE FİRMALARINA YURT DIŞINDAN VERİLEN ROYALTY VEYA YAZILIM HİZMETLERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI…………………………. 302
 • 325)       SERBEST BÖLGE FİRMALARINA VERİLEN MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN VERGİSEL BOYUTU         302
 • 326)       MERKEZİ SERBEST BÖLGEDE OLAN ŞİRKETLERDE VERGİ MATRAHININ HESAPLANMASI VE STOPAJ         303
 • SERBEST BÖLGELER MEVZUATINDA ÖZELLİKLİ KONULAR……………………………….. 305
 • 327)       SERBEST BÖLGELERDE TÜKETİLMEK AMACIYLA GÖNDERİLEN MALLAR İÇİN GÜMRÜK BEYANNAMESİ TANZİM EDİLMESİ GEREKLİMİ?…………………………………………………………………………………………. 305
 • 328)       SERBEST BÖLGEDE DÖVİZLİ OLARAK TUTULAN HESAPLARDA KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİN DEĞERLEMESİ  305
 • 329)       SERBEST BÖLGELERDE BA ve BS FORMU…………………………………………… 306
 • KAR DAĞITIMI İŞLEMLERİNDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI……………….. 307
 • 330)       SERBEST BÖLGE FİRMALARININ KAR DAĞITMASI, VERGİLEME VE MUHASEBE KAYDI     307
 • 331)       HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERİN KAR DAĞITIMININ HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI                310
 • 332)       KAR DAĞITIMINDA VERGİ KESİNTİSİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR   313
 • 333)       AVANS KAR PAYI DAĞITIMI VE MUHASEBE UYGULAMASI…………………….. 313
 • PERSONELE SAĞLANAN HER TÜRLÜ AYNİ VE NAKDİ MENFAATLERİN VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI              315
 • 334)       PERSONELE SAĞLANAN YEMEK KUPONLARI VE TİCKET KARTLARINDAN ÜCRET STOPAJININ YAPILIP YAPILMAYACAĞI        315
 • 335)       ŞİRKET PERSONELİNE SAĞLANAN YEMEK HİZMETİNİN STOPAJ BOYUTU 316
 • 336)       PERSONELE ÖDENEN NAKİT YEMEK PARALARINDA STOPAJIN HESAPLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI          316
 • 337)       DERSANELER TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜLLERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI……………………………………………………………………………………………………………. 317
 • 338)       PERSONELE DAĞITILAN TEMETTÜLERİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI          318
 • 339)       PERSONELE SAĞLANAN RAMAZAN ERZAĞI YARDIMLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  320
 • 340)       PERSONELE VERİLEN AVANSLARIN DAMGA VE GELİR VERGİSİ BOYUTU 321
 • 341)       PERSONELE VERİLEN İŞ AVANSLARIN
 • MUHASEBELEŞTİRİLMESİ…………………………………………………………………….. 321
 • 342)       PERSONELE SAĞLANAN AYNİ MENFAATLERDE MUHASEBE UYGULAMASI 322
 • 343)       ŞİRKET PERSONELİ İÇİN YAPILAN SAĞLIK HARCAMALARININ GİDER BOYUTU 323
 • 344)       PERSONELE ÖDENEN ÖZEL SİGORTALARIN SGK MATRAHINA DAHİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ       323
 • 345)       PERSONELE VERİLEN GİYİM EŞYALARI İÇİN GELİR VERGİSİ HESAPLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI               324
 • 346)       PERSONLE SAĞLANAN MENFAATLERDE KDV İSTİSNASI……………………… 325
 • 347)       PERSONELE EVLİLİK DOLAYISIYLA ALINAN ALTININ VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI               325
 • 348)       YIILIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ………………………………………. 326
 • TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİ STANDARDI VE İNŞAAT TESLİMLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE HAKEDİŞLER            327
 • 349)       TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİ……………………………………………… 327
 • 350)       TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİNE GÖRE SABİT YADA MALİYET ARTI KAR SÖZLEŞMELERİ            327
 • 351)       TMS 11 İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİ STANDARDINDA KAR VEYA ZARARIN TESPİTİNDE KULLANILACAK YÖNTEMLER      328
 • 352)       TMS 11 STANDARDINA GÖRE İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONUCUNUN GÜVENİLİR BİÇİMDE TAHMİN EDİLEBİLMESİ HALİ        329
 • 353)       TMS 11 STANDARDINA GÖRE İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONUCUNUN GÜVENİLİR BİÇİMDE TAHMİN EDİLEMEMESİ HALİ        330
 • 354)       TMS 11 STANDARDINDA TAMAMLANMA YÜZDESİ YÖNTEMİNE GÖRE İNŞAAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ          330
 • 355)       KISIM KISIM TESLİM EDİLEN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY     335
 • 356)       SONRADAN YILLARA SARİ HALE GELEN İŞLERDE TEVKİFAT SORUNU… 335
 • 357)       YILLARA SARİ İNŞAATLAR İÇİN ÖDENEN HAKEDİŞLERDE BİLİNMESİ GEREKENLER         336
 • 358)       DÖVİZLİ YAPILAN HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDE TEVKİFAT MATRAHI………… 337
 • YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEM İÇİ GİDER VE GELİR KAYITLARI İLE 295 NOLU HESABIN KULLANILMASI                339
 • 359)       YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE (YSİ) DÖNEM İÇİ GİDER KAYITLARI….. 339
 • 360)       YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE DÖNEM İÇİ GELİR KAYITLARI…………… 341
 • 361)       YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE 295 NOLU HESABIN KULLANILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI       342
 • İNŞAAT MUHASEBESİ UYGULAMASINDA MÜŞTEREK GİDER VE AMORTİSMANLARIN DAĞITILMASI             345
 • 362)       YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITILMASI 345
 • 363)       YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE AMORTİSMANLARIN DAĞITILMASI…… 346
 • 364)       YIL İÇİNDE BİRDEN FAZLA İNŞAAT VE ONARIM İŞİNDE MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 347
 • ÖZEL İNŞAAT MUHASEBESİ VE KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİ          349
 • 365)       ÖZEL İNŞAATLARIN VE BU İNŞAATLARDA ÇALIŞANLARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU       349
 • 366)       ÖZEL İNŞAAT MUHASEBESİ UYGULAMASI……………………………………………. 350
 • 367)       KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 354
 • İNŞAAT DEVAM EDERKEN YAPILAN SATIŞLAR VE TAŞERONLARA DEVREDİLEN İNŞAAT İŞLERİNDE TEVKİFAT PROBLEMİ   357
 • 368)       İNŞAAT DEVAM EDERKEN ARSA ÜZERİNE KAT İRTİFAKI KURULARAK YAPILAN KONUT VEYA İŞYERİ SATIŞLARINDA KDV       357
 • 369)       TAŞERONLARA DEVREDİLEN İŞLERDE TEVKİFATIN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ               358
 • TÜM YÖNLERİYLE AMORTİSMAN KONUSU VE MUHASEBE UYGULAMALARI………. 361
 • 370)       TMS 16 STANDARDI UYGULAMASINDA AMORTİSMAN………………………….. 361
 • 371)       AMORTİSMAN LİSTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER 361
 • 372)       AMORTİSMAN TABLOLARININ KONTROLÜ VE MUHASEBE UYGULAMASI 362
 • 373)       TMS 16 STANDARDI KAPSAMINDA AMORTİSMAN HESAPLAMASI………….. 366
 • 374)       TMS 16 STANDARDINA GÖRE NORMAL AMORTİSMAN HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI               367
 • 375)       MADDİ DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI              368
 • 376)       AZALAN BAKİYELER USULÜ AMORTİSMAN VE MUHASEBE KAYITLARI….. 369
 • 377)       MADENLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI VE MUHASEBE KAYITLARI… 370
 • 378)       GEÇMİŞ YILLARDA AYRILMAYAN AMORTİSMANLARIN DÜZELTİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI            371
 • 379)       FİNANSAL KİRALAMA KAPSAMINDA EDİNİLEN A.T.İ.K.’LERDE AMORTİSMAN 372
 • 380)       MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİYLE (HIZLANDIRILMIŞ) AMORTİSMAN           373
 • 381)       ÜZERİNE BİNA İNŞA EDİLEN ARSALARDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI    373
 • 382)       TMS 16 STANDARDINA GÖRE SATIN ALINDIĞI HALDE İŞLETMEYE HENÜZ ULAŞMAYAN SABİT KIYMETLERDE AMORTİSMAN MEVZUU VE MUHASEBE UYGULAMASI…………………………………………………. 375
 • 383)       İŞLETME HAKKI BEDELLERİNİN AMORTİSMAN KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI         376
 • 384)       ŞEREFİYE VEYA PEŞTEMALLIKDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE UYGULAMASI 378
 • 385)       AMORTİSMAN AYIRMAMA VEYA EKSİK AYIRMANIN MALİYE VE DANIŞTAY NEZDİNDEKİ DURUMU  379
 • 386)       TMS 16 KAPSAMINDA KULLANILMAYAN AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLAR İÇİN AMORTİSMAN AYRILIP AYRILMAYACAĞI              380
 • 387)       ÖZEL MALİYETLERE ALINAN BİR VARLIK KAÇ YILDA İTFA EDİLMELİDİR.. 381
 • 388)       YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAATLARDA KULLANILAN SABİT KIYMETLERİN YURT İÇİNDE AMORTİSMANA TABİ TUTULMASI     381
 • 389)       PATENT HAKLARINDA AMORTİSMAN VE MUHASEBE
 • UYGULAMASI……………………………………………………………………………………….. 381
 • 390)       DEĞER ARTIRICI HARCAMALARDA AMORTİSMAN KONUSU VE MUHASEBE UYGULAMASI              382
 • CİRO PRİMLERİ UYGULAMASI VE MUHASEBE KAYITLARI……………………………………. 385
 • 391)       CİRO PRİMLERİNİN DÖNEMSELLİK İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI                385
 • 392)       BEDELSİZ GÖNDERİLEN ÜRÜNLERİN MUHASEBESEL VE VERGİSEL BOYUTU   386
 • 393)       CİRO PRİMİNİN NAKDEN UYGULANMASI VE MUHASEBESİ…………………… 387
 • 394)       BEDELSİZ TİCARİ MAL ŞEKLİNDE UYGULANAN CİRO PRİMLERİ UYGULAMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI              387
 • 395)       TMS 18 HASILAT STANDARDINDA CİRO PRİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ              388
 • ŞİRKETLERDE İLMÜHABER – HİSSE SENEDİ ÇIKARTILMASI, SATILMASI VE VERGİLEMESİ               389
 • 396)       HİSSE SENEDİ YADA İLMÜHABER ÇIKARTMADAN YAPILAN HİSSE SATIŞLARINDA VERGİLEME      389
 • 397)       HİSSE SATIŞLARINDA FATURA TANZİM EDİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI               389
 • 398)       ŞİRKETLERİN YAPTIKLARI İŞTİRAKLER VE MUHASEBE UYGULAMASI…… 390
 • 399)       TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINDA İŞTİRAK KAVRAMI………………………. 391
 • 400)       TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINDA ÖNEMLİ ETKİ KAVRAMI………………. 391
 • 401)       TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINDA İŞTİRAKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 392
 • 402)       TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN KAR ETMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ…………………………………………………………………….. 392
 • 403)       TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE MALİYET YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN KAR ETMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ…………………………………………………………………….. 393
 • 404)       TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN ZARAR ETMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ…………………………………………………………………….. 394
 • 405)       TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN HEM KAPSAMLI GELİRİNDE HEMDE NET KARINDA ARTIŞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ……………………………… 394
 • 406)       TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE ÖZKAYNAK YÖNTEMİNDE İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN ZARARININ İŞTİRAK TUTARINDAN FAZLA OLMASI HALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ……………………………….. 395
 • 407)       TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE İŞTİRAKİN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİ İLE NET DEFTER DEĞERİNİN FARKLI OLMASI HALİNDE MUHASEBELEŞTİRME……………………………………………………………. 395
 • 408)       TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE İŞTİRAKİN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİNDEN DAHA DÜŞÜK BİR DEĞER İLE SATIN ALINMASI HALİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ……………………………………….. 397
 • 409)       TMS 28 İŞTİRAKLER STANDARDINA GÖRE YATIRIMCI İŞLETME İLE İŞTİRAK ARASINDAKİ İŞLEMLERİN ELİMİNE EDİLMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ…………………………………………………………………….. 398
 • 410)       28 NOLU İŞTİRAKLER STANDARDI  (TAM SET)  İLE KOBİ İŞTİRAKLER STANDARDI ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR     399
 • DEĞERSİZ ALACAKLAR MÜESSESESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI…………………… 401
 • 411)       DEĞERSİZ HALE GELEN ALACAKLARIN GİDERLEŞTİRİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI            401
 • 412)       DEĞERSİZ HALE GELEN ALACAKLARDA BORÇLU İŞLETMENİN MUHASEBE KAYITLARI    402
 • 413)       ALACAKLARIN SÖZLEŞMEYE DAYALI İPTALİ HALİNDE DEĞERSİZ ALACAK VE MUHASEBE UYGULAMASI     403
 • TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARDINDA FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI                405
 • 414)       TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARDI…………………………………………… 405
 • 415)       TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARDINDA FİNANSAL KİRALAMANIN ÖZELLİKLERİ   405
 • 416)       TMS 17 STANDARDINDA KİRACININ İLK MUHASEBELEŞTİRMEDE BİLİNMESİ GEREKENLER            406
 • 417)       TMS 17 STANDARDINDA SONRAKİ DÖNEMDE MUHASEBELEŞTİRMEDE BİLİNMESİ GEREKENLER                406
 • 418)       TMS 17 STANDARDINDA FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) UYGULAMA ÖRNEĞİ                406
 • 419)       FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR……………….. 410
 • DÖVİZLİ ALINAN BANKA KREDİLERİ VE FAKTORİNG İŞLEMLERİ İLE TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI……………………………………………………………………………………………………………………………… 413
 • 420)       DÖVİZ CİNSİNDEN ALINAN BANKA KREDİLERİNİN MUHASEBE KAYDI…… 413
 • 421)       TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDI………………………………….. 415
 • 422)       TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDINDA ÖZELLİKLİ VARLIK KAVRAMI            415
 • 423)       TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDINDA MUHASEBELEŞTİRME KRİTERLERİ                415
 • 424)       TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDINDA ÖZELLİKLİ VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRME ESASLARI        415
 • 425)       TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDINDA ÖZELLİKLİ VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ    416
 • 426)       TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDIRDANDA AKTİFLEŞTİRME ORANI İLE MUHASEBELEŞTİRME      417
 • 427)       TMS 23 STANDARDINA GÖRE ÖZELLİKLİ VARLIĞIN KAYITLI DEĞERİNİN GERİ KAZANILABİLİR TUTARINDAN YÜKSEK OLMASI……………………………………………………………………………………………………………. 418
 • 428)       ÖZELLİKLİ VARLIKLAR DIŞINDAKİ DİĞER BORÇLANMA MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ             418
 • 429)       FACTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMASI…………………………. 419
 • 430)       DÖVİZLİ ALINAN KREDİLERİN FAİZ DEĞERLEMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI     421
 • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ)………………………………………………………………………………. 425
 • 431)       ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYDI 425
 • 432)       SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 426
 • SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GİDERLER VE TARİFE……………………………….. 427
 • 433)       SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK
 • GİDERLER……………………………………………………………………………………………. 427
 • 434)       SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA TARİFENİN ALTINDAKİ KAZANCLARDA KDV PROBLEMİ         428
 • BA-BS FORMLARI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR………………………………………………………. 429
 • 435)       YÜKÜMLÜLÜK KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLER……………………………………… 429
 • 436)       BİLDİRİME KONU ALIŞ/SATIŞLAR VE HADLER………………………………………. 430
 • 437)       BİLDİRİMLERİN DÖNEMİ VE VERİLME SÜRESİ………………………………………. 431
 • 438)       BİLDİRİMLERİN DOLDURULMASINDA UYULACAK ESASLAR………………….. 432
 • 439)       BİLDİRİMLERİN DÜZELTİLMESİ…………………………………………………………….. 432
 • 440)       SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BA-BS FORMLARINDA CEZAİ MÜEYYİDE 433
 • 441)       KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF ŞİRKETLERİN BA VE BS FORMU VERİP VERMEYECEKLERİ         434
 • GAYRİMENKUL TESLİMLERİ VE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İLE MUHASEBE UYGULAMALARI            435
 • 442)       GAYRİMENKUL TESLİMLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY…………………. 435
 • 443)       SABİT KIYMET SATIŞLARINDA 2 YILLIK AKTİFTE BULUNDURMA  SÜRESİNİN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI       436
 • 444)       GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 436
 • 445)       SABİT KIYMET SATIŞ KAZANCINDA TAPU HARCININ YÜZDE 75’İ GİDERLEŞTİRİLEMEZ    437
 • 446)       GAYRİMENKULLERLE BİRLİKTE SATIŞA KONU OLAN TAŞINMAZLARIN SABİT KIYMET SATIŞ İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI…………………………………………………………………….. 438
 • 447)       EN AZ İKİ YIL AKTİFTE BULUNAN GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA ŞİRKET FAALİYET KONUSUNUN ÖNEMİ VAR MIDIR ?        439
 • 448)       AKTİFE KAYITLI OLUP HENÜZ TAMAMLANMAYAN İNŞAATLARIN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASINDAN YARARLANIP YARARLANMAYACAĞI VE MUHASEBE UYGULAMASI…………………………….. 439
 • 449)       TAPUDA KURUM ADINA TESCİLİ OLMAYAN ANCAK AKTİFE KAYITLI OLAN TAŞINMAZ SATIŞINDA KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI…………………………………………………………………………………………….. 440
 • 450)       İCRA DAİRESİNDE SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN GAYRİMENKULE UYGULANACAK KDV     442
 • 451)       İCRA DAİRELERİNDE YAPILAN SATIŞIN MALİYET BEDELİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞMESİ 442
 • 452)       SABİT KIYMET SATIŞLARINDAN OLUŞAN ZARAR KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER MİDİR?     444
 • 453)       İCRA DAİRSİNDE YAPILAN SATIŞIN MALİYET BEDELİNİN ÜSTÜNDE GERÇEKLEŞMESİ     444
 • 454)       SABİT KIYMET SATIŞLARINDAN OLUŞAN ZARAR KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER MİDİR?     444
 • DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI, HESAPLAMASI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR…………….. 445
 • 455)       GERÇEK KİŞİLERİN GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA DEĞER ARTIŞ KAZANCI 445
 • 456)       DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARINDA MALİYET BEDELİNİN TESPİTİ İÇİN YAPILACAK ENDEKSLEME       445
 • 457)       VERGİLENDİRİLECEK VE VERGİLENDİRİLMEYECEK DEĞER ARTIŞ KAZANCI ARASINDAKİ FARK   446
 • KAT KARŞILIĞI ARSA TESLİMLERİNDE KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI…….. 447
 • 458)       ARSA KARŞILIĞI KAT TESLİMLERİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TESLİMİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY      447
 • 459)       ARSA KARŞILIĞI KONUT TESLİMLERİNİN MUHASEBELEŞ-TİRİLMESİ……. 447
 • 460)       AKTİFE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİNİN MUHASEBESEL BOYUTU  450
 • 461)       ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN KDV VE KURUMLAR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU             451
 • 462)       İNŞAASI DEVAM EDEN DAİRELERİN SATIŞINDA KDV…………………………….. 451
 • DAMGA VERGİSİ KONUSUNDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR……………………………………….. 453
 • 463)       ŞİRKET YÖNETİM KURULU KARARLARININ DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU     453
 • 464)       SÜRESİ KENDİLİĞİNDEN UZAYAN SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ… 453
 • 465)       DAMGA VERGİSİ YANSITMA FATURALARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI  454
 • 466)       DAMGA VERGİSİNDE SURET VE NÜSHA AYIRIMI………………………………….. 455
 • ÖRTÜLÜ SERMAYE – TRANSFER FİYATLANDIRMASI ve MUHASEBE UYGULAMALARI 457
 • 467)       ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASI VE MUHASEBE KAYITLARI……………….. 457
 • 468)       ÖRTÜLÜ SERMAYENİN HESAPLANMASI VE MUHASEBE
 • KAYITLARI……………………………………………………………………………………………. 458
 • 469)       ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANACAK FAİZ TUTARININ HESABI 460
 • 470)       KURUMLARIN KULLANDIĞI AVANSLAR ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINDA DİKKATE ALINACAK MIDIR?  462
 • 471)       TRANSFER FİYATLANDIRMASI FORMUNDA MALİ İŞLEMLER KISMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER     462
 • 472)       TRANSFER FİYATLANDIRMASI FORMUNUN DOLDURULMASI………………. 462
 • 473)       TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA YAPILAN ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMLARI KDV’YE TABİ TUTULMALI MIDIR?               465
 • 474)       TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI KAVRAMI……………… 466
 • 475)       HAZİNE ZARARININ HESABINDA VERGİLERİN TAHAKKUKUNUN DİKKATE ALINIP ALINMAYACAĞI  467
 • TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ STANDARDI KUR FARKLARI – VADE FARKLARI VE FİYAT FARKLARININ VERGİSEL VE MUHASEBESEL BOYUTU………………………………………………………………………………………………………………… 469
 • 476)       TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ STANDARDINA GÖRE YABANCI PARALI İŞLEM ŞEKİLLERİ      469
 • 477)       TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ STANDARDINA GÖRE PARASAL KALEMLERİN DEĞERLEMESİNDE DİKKATE ALINACAK DÖVİZ KURLARI………………………………………………………………………………………………. 469
 • 478)       TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ STANDARDINA GÖRE PARASAL OLMAYAN KALEMLERİN DEĞERLEMESİNDE DİKKATE ALINACAK DÖVİZ KURLARI…………………………………………………………………… 470
 • 479)       TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ STANDARDINA GÖRE GERÇEĞE UYGUN DEĞERLE ÖLÇÜLEN KALEMLERİN DEĞERLEMESİNDE DİKKATE ALINACAK DÖVİZ KURLARI……………………… 470
 • 480)       TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ STANDARDINA GÖRE DEĞERLEMESİNDE DİKKATE ALINACAK DÖVİZ KURLARI               470
 • 481)       TMS 21 STANDARDINA GÖRE PARASAL VE PARASAL OLMAYAN KALEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLME ESASLARI     471
 • 482)       TMS 21 STANDARDINA GÖRE VADELİ ALINAN PARASAL OLMAYAN KALEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ               471
 • 483)       TMS 21 STANDARDINA GÖRE VADELİ SATILAN PARASAL OLMAYAN KALEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ             473
 • 484)       TMS 21 STANDARDINA GÖRE MALİYET MODELİNİ BENİMSEYEN İŞLETMELERİN PEŞİN SATIN ALDIKLARI PARASAL OLMAYAN KALEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ……………………………………………….. 474
 • 485)       TMS 21 STANDARDINA GÖRE YENİDEN DEĞERLEME MODELİNİ BENİMSEYEN İŞLETMELERİN PEŞİN SATIN ALDIKLARI PARASAL OLMAYAN KALEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ……………………………….. 474
 • 486)       ÖZELLİKLİ DURUMLARDA KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. 477
 • 487)       DÖVİZLİ ALINAN ÇEKLERDE VADE DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARININ VERGİ VE MUHASEBESEL BOYUTU         480
 • 488)       İTHAL EDİLEN VE BEKLEME İÇİN ANTREPO’YA KONULAN VE DAHA SONRA STOKLARA ALINAN MALLARDA OLUŞAN KUR FARKLARI  VE MUHASEBE UYGULAMASI……………………………………………………………….. 480
 • 489)       İTHALATTA OLUŞAN KUR FARKININ KDV MATRAHINA DAHİL OLUP OLMADIĞI  481
 • 490)       FİYAT FARKI FATURALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ……………………… 482
 • 491)       21 NOLU KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ STANDARDI  (TAM SET)  İLE KOBİ TFRS KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ STANDARDI ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR………………………………………………………………………………….. 483
 • ENERJİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI……… 485
 • 492)       ENERJİ YATIRIMI ÖNCESİNDE RÜZGAR TRİBÜNLERİNİN ALINMASI VE MUHASEBE UYGULAMALARI            485
 • 493)       ENERJİ YATIRIMI ÇERÇEVESİNDE ALT YAPI TESİSİNİN YAPILMASI VE TEİAŞ’A DEVRİ HALİNDE VERGİ-MUHASEBE VE TEVKİFAT……………………………………………………………………………………………………………. 487
 • 494)       ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ FATURASININ DÜZENLENMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI            491
 • 495)       TEİAŞ TARAFINDAN ELEKTRİK ÜRETİM ŞİRKETLERİNE SİSTEM KULLANIM BEDELİ FATURALARININ DÜZENLENMESİ VE MUHASEBESİ……………………………………………………………………………………….. 492
 • 496)       KAMUYA AİT ELETRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN İŞLETME HAKKININ ÖZEL SEKTÖRE  DEVRİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ  DURUMU……………………………………………………………………………………………… 493
 • TÜM YÖNLERİYLE FATURA VE İRSALİYE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER…… 499
 • 497)       FATURA KESMEK ZORUNDA OLANLAR………………………………………………… 499
 • 498)       FATURADA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNUN ZORUNLULUĞU.. 499
 • 499)       ÖNCEKİ YILLARA AİT TİCARİ MAL FATURALARININ CARİ YILDA ULAŞMASI HALİNDE KDV  VE MUHASEBE UYGULAMASI          500
 • 500)       YILI GEÇTİKTEN SONRA GELEN FATURALARIN GİDERLEŞ-TİRİLMESİ HALİNDE KDV VE MUHASEBE UYGULAMASI   500
 • 501)       İRSALİYE İLE TESLİM EDİLEN KONSİNYE SATIŞLARDA FATURA KESME SÜRESİ                502
 • 502)       KDV DAHİL TANZİM EDİLEN FATURALARDA KDV’NİN İNDİRİMİ VE MUHASEBE UYGULAMASI          502
 • 503)       FATURADA YANLIŞ HESAPLANAN KDV’NİN DÜZELTİLMESİ…………………… 504
 • 504)       FATURAYLA BERABER DÜZENLENEN SEVK İRSALİYESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR         505
 • 505)       İRSALİYELİ FATURALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR……. 505
 • 506)       İNŞAAT İŞLERİNDE ŞANTİYE ALANINA SEVK EDİLEN MALLAR İÇİN HER SEVK İRSALİYESİNDEN SONRA 7 GÜN İÇİNDE FATURA KESİLMELİ MİDİR?………………………………………………………………………………… 506
 • 507)       İŞLEMİN GERÇEKLEŞMESİNDEN ÖNCE TANZİM EDİLEN FATURALAR….. 507
 • 508)       MALIN TESLİMİNDEN BİR KAÇ GÜN SONRA KESİLEN
 • FATURALAR…………………………………………………………………………………………. 507
 • 509)       TEVKİFATLI DÜZENLENEN FATURALARDA İADE VE MUHASEBE UYGULAMASI  507
 • 510)       SAHTE FATURA (NAYLON FATURA) NASIL TANINIR…………………………….. 509
 • 511)       SAHTE FATURADAN KORUNMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER…………. 509
 • 512)       KAYBOLAN FATURALARIN YERİNE YAPILMASI GEREKENLER………………. 509
 • 513)       GEÇ TANZİM EDİLEN KUR FARKI FATURASININ KAYITLARA ALINMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI            510
 • 514)       YANSITMA FATURALARINDA MUHASEBE UYGULAMALARI…………………… 510
 • DÖNEMSONU İŞLEMLERİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR VE MUHASEBE UYGULAMALARI 513
 • 515)       DÖNEM SONUNDA KÜSÜRAT HESAPLARI, TERS BAKİYE VEREN HESAPLAR İLE KISA-UZUN VADELİ KREDİLERİN KAPATILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI…………………………………………………………………….. 513
 • 516)       DÖNEM SONUNDA SATIŞLARIN MALİYETİ HESABININ OLUŞTU-RULMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI      514
 • 517)       DÖNEM SONLARINDA GİDER HESAPLARININ KAPATILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI              515
 • 518)       DÖNEM SONLARINDA KURUM KARŞILIĞININ HESAPLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI          516
 • 519)       DÖNEM SONUNDA TİCARİ ZARARDAN MALİ KARIN DOĞMASI HALİNDE VERGİ KARŞILIĞININ HESAPLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI……………………………………………………………………………………….. 517
 • 520)       DÖNEM SONUNDA TİCARİ KARDAN MALİ ZARARA GEÇİŞİN MUHASEBE KAYITLARI VE MUHASEBE UYGULAMASI     518
 • 521)       DÖNEM SONUNDA İMALATÇI FİRMALARDA 150 HESAPTAN 620 HESABA NASIL ULAŞILACAĞI VE MUHASEBE UYGULAMASI   519
 • 522)       DÖNEM SONU STOK SAYIM FARKLARI VE MUHASEBE UYGULAMASI…… 521
 • 523)       GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN DÖNEM KARI ÜZERİNDEN KARŞILIK AYIRMASI          522
 • 524)       DÖNEM SONUNDA MALİYET HESAPLARININ KARŞILIĞI OLAN BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİ    522
 • TİCARİ VE BİNEK ARAÇLARDA VERGİ – MUHASEBE UYGULAMALARI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR  525
 • 525)       TİCARİ ARACIN BİNEK ARACA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HALİNDE KDV VE MUHASEBE UYGULAMASI     525
 • 526)       KULLANILMIŞ ARAÇ TESLİMLERİNDE KDV ORANI………………………………… 526
 • 527)       BANKA KREDİSİ İLE ALINAN ARACIN KDV-KURUMLAR, ÖTV VE VERGİ USUL KANUNLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI…………………………………………………………………….. 526
 • 528)       AKTİFE KAYITLI TAŞITLAR İÇİN SATIN ALINAN LASTİKLERİN GİDERLEŞTİRİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI        529
 • 529)       TAŞIT SATIŞININ DEFTER TUTMA HADDİNİN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINIP ALINMAYACAĞI               530
 • CEZAİ TAZMİNATLARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMALARI       531
 • 530)       ŞİRKETLER TARAFINDAN ÖDENEN TAZMİNATLARIN HANGİ ŞARTLAR ALTINDA GİDERLEŞTİRİLİP GİDERLEŞTİRİLMEYECEĞİ VE MUHASEBE UYGULAMASI…………………………………………………………………….. 531
 • 531)       SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALINAN TAZMİNATLARIN VERGİSEL VE MUHASEBESEL BOYUTU      532
 • 532)       İŞLETME SAHİBİNİN KUSURU NEDENİYLE OLUŞAN CEZAİ TAZMİNATLAR 533
 • VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN KİŞİLERDEN HİZMET ALIMI……………………………………. 535
 • 533)       VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN KİŞİLERDEN İADE MAL ALIMINDA BELGE DÜZENİ                535
 • 534)       VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYANLARDAN ALINAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU    536
 • DAR MÜKELLEFİYETTE VERGİLEME…………………………………………………………………….. 537
 • 535)       DAR MÜKELLEF KURUMLARIN KURUMLAR VERGİSİ STOPAJINA TABİ KAZANÇLARI         537
 • 536)       DAR MÜKELLEFLERDE STOPAJ UYGULAMASI……………………………………… 537
 • 537)       DAR MÜKELLEFİN TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİREMEYECEĞİ GİDERLER              538
 • 538)       YABANCI BİR DENİZ ULAŞTIRMA KURUMUNUN VERGİ MATRAHINA ORTALAMA EMSAL ORANININ UYGULANMASI   538
 • BANKALARLA YAPILAN TÜREV İŞLEMLER VE MUHASEBE UYGULAMALARI………. 539
 • 539)       BANKALARLA YAPILAN FORWARD-FUTURE İŞLEMLERİNİN MUHASEBESEL BOYUTU      539
 • 540)       REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME…………………………….. 539
 • ORTAKLARLA İLİŞKİLİ İŞLEMLER VE MUHASEBE UYGULAMALARI…………………….. 541
 • 541)       ORTAKLAR CARİ HESABININ ÖNEMİ VE RİSKİ………………………………………. 541
 • 542)       ORTAKLARA VERİLEN BORÇLARIN KDV VE KURUMLAR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU VE ADAT HESABININ MUHASEBE UYGULAMASI……………………………………………………………………………………….. 541
 • 543)       ORTAKLARIN KREDİ KARTINDAN ÇEKİLEN VE KULLANILAN PARALARIN VERGİSEL DURUMU        543
 • KARGO İLE YAPILAN TİCARET VE VERGİ UYGULAMASI………………………………………. 545
 • 544)       YURT DIŞINA KARGO İLE NUMUNE GÖNDERİLMESİ…………………………….. 545
 • 545)       KARGO YOLUYLA YURTDIŞI SATIŞLARDA KDV KONUSU……………………… 546
 • 546)       KARGO İLE YAPILAN SATIŞLARDA SEVK İRSALİYESİ…………………………….. 547
 • TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE VERGİ UYGULAMALARI…………………….. 549
 • 547)       TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ FİRMALARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU       549
 • 548)       TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE  ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILAN ÜCRET ÖDEMELERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞINDAKİ DURUMU…………………………………………………………………………. 550
 • DERSHANE VE ÖZEL OKUL İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI………. 553
 • 549)       ÖZEL OKULLARDA BEDELSİZ ÖĞRENCİ OKUTULMASININ KURUMLAR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU   553
 • 550)       ÜCRETSİZ OKUTULAN ÖĞRENCİLERİN YASAL SINIR OLAN %10 İLE SINIRLI KALMASI     554
 • 551)       KAPASİTENİN %10’UNU AŞAN SAYIDA BEDELSİZ OKUTULAN ÖĞRENCİLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU              554
 • 552)       REKLAM AMACI İLE BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN ÜCRETSİZ OLARAK OKUTULMASI             555
 • 553)       ÖĞRENCİLERİN (REKLAM AMACI OLMAKSIZIN)TAMAMEN ÜCRETSİZ OKUTULMASI         556
 • İRTİBAT BÜROLARININ VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU………………….. 557
 • 554)       İRTİBAT BÜROLARINDA YAPILAN SATIŞLARIN VERGİSEL
 • BOYUTU………………………………………………………………………………………………. 557
 • 555)       İRTİBAT BÜROSUNDA ÇALIŞANLARA ÖDENEN ÜCRETLERİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU        558
 • 556)       İRTİBAT BÜROLARININ GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 94. MADDESİ KARŞISINDAKİ DURUMU         558
 • İTHALAT VE İHRACAT KOMİSYONLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMLARI VE MUHASEBE UYGULAMALARI           561
 • 557)       İTHALAT KOMİSYONLARI KDV’YE TABİ OLUP OLMADIĞI VE MUHASEBE UYGULAMASI     561
 • 558)       İHRACAT KOMİSYONLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI              562
 • TÜM YÖNLERİYLE GİDER PUSULASI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR………………………….. 565
 • 559)       GİDER PUSULASINDA ŞEKİL ŞARTI………………………………………………………. 565
 • 560)       ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ GİDERLER İÇİN GİDER PUSULASI DÜZENLENEBİLİR Mİ?              566
 • ÇEŞİTLİ ÖDEMELERDE STOPAJ VE MUHASEBE UYGULAMALARI………………………… 567
 • 561)       BİLİRKİŞİLİK ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE STOPAJ…………………… 567
 • 562)       ÇOCUK BAKICILIĞI VE MÜREBBİYELİKTEN ELDE EDİLEN ÜCRETİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU             568
 • 563)       ŞİRKETLER TARAFINDAN HAMALLARA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ VE MUHASEBE UYGULAMASI        568
 • 564)       ŞİRKETLERE TEMİZLİĞE GELEN VERGİ MÜKELLEFE OLMAYAN BİREYLERE ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI…………………………………………………………………….. 570
 • 565)       DİĞER ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ…………………………………………… 570
 • HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN VERGİSEL BOYUTU……………………………………………… 573
 • 566)       HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNDE GELİR VERGİSİ STOPAJI ve SİGORTA KESİNTİSİ             573
 • 567)       HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNDE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ…………………….. 573
 • 568)       HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN GİDERLEŞTİRİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMASI           574
 • KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN ÖZEL MATRAH UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR   577
 • 569)       HEM TÜKETİCİYE, HEM DE TALİ BAYİLERE GAZETE, DERGİ  SATAN BAŞ BAYİLERİN VERGİYE TABİ OLMASI              577
 • 570)       ÖZEL MATRAH ŞEKLİ UYGULANAN TESLİM VE HİZMET­LER HARİÇ, FATURA VE BENZERİ BELGELER ÜZERİNDE GÖS­TERİLME­YEN KDV’NİN İNDİRİMİNİN MÜMKÜN OLMAMASI………………………………………….. 577
 • KATMA DEĞER VERGİSİ VE DİĞER KANUNLARDA EMSAL BEDEL……………………….. 579
 • 571)       EMSAL BEDEL KAVRAMI……………………………………………………………………….. 579
 • 572)       EMSAL BEDELİ YERİNE GEÇEN DEĞERLER VEYA UNSURLAR……………… 579
 • 573)       EMSAL BEDELİN TESPİTİNDE NELERDEN PAY VERİLECEĞİ…………………. 580
 • 574)       MOTORLU ARAÇ SATIŞLARINDA SATIŞ BEDELİNİN KASKO DEĞERİNİN ALTINDA OLMASI              580
 • 575)       EMSAL BEDELE İLİŞKİN ÖZELGELER VE YARGI KARARLARI…………………. 581
 • ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ UYGULAMASI…………………………………………………………………. 583
 • 576)       ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ’ NDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY…………………….. 583
 • 577)       ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ’ NDE TESLİM………………………………………………….. 583
 • 578)       ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ’ NDE MÜKELLEF…………………………………………….. 584
 • 579)       ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ’NDE İSTİSNALAR……………………………………………. 584
 • 580)       SERBEST BÖLGELERE SATIŞLARDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ……………… 585
 • 581)       ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ’NDE İNDİRİM………………………………………………….. 586
 • 582)       ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ’NDE SORUMLULUK……………………………………….. 586
 • 583)       ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ’NDE VERGİLEME DÖNEMİ……………………………… 587
 • 584)       ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE MADDİ DURAN VARLIKLAR……………………….. 587
 • 585)       ÖTV KANUNUNDA İADE KONUSU…………………………………………………………. 588
 • 586)       ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞILAŞTIRMASI İLE MUHASEBE UYGULAMALARI   588
 • 587)       İHRAÇ KAYDIYLA SATIN ALINAN ARÇLARDA ÖTV VE KDV…………………….. 591
 • ALACAK VE BORÇ SENETLERİ REESKONT İŞLEMLERİNDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI             593
 • 588)       ALACAK VE BORÇ SENETLERİNDE REESKONT VE MUHASEBE UYGULAMASI    593
 • 589)       VADELİ ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULAMAMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI        594
 • 590)       REESKONT UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR…………….. 595
 • 591)       REESKONT UYGULAMASININ İHTİYARİLİĞİ………………………………………….. 596
 • 592)       TEMİNATA VE TAHSİLE VERİLEN SENETLERDE REESKONT…………………. 597
 • 593)       REESKONT UYGULAMASI İLE İLGİLİ BAZI DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER            597
 • ADİ ORTAKLIKLARDA VERGİLENDİRME………………………………………………………………. 599
 • 594)       ADİ ORTAKLIK VE KDV UYGULAMASI……………………………………………………. 599
 • 595)       ADİ ORTAKLIĞI SONA ERDİRMEYEN ORTAKLIK PAYININ DEVRİNDE KDV UYGULAMASI  600
 • 596)       ADİ ORTAKLIĞI SONA ERDİREN ORTAKLIK PAYININ DEVRİNDE KDV UYGULAMASI          601
 • 597)       GELİR VERGİSİ AÇISINDAN ADİ ORTAKLIKLAR…………………………………….. 602
 • KREDİ KARTIYLA YAPILAN İŞLEMLERDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI. 603
 • 598)       KREDİ KARTIYLA YAPILAN SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ………… 603
 • 599)       ŞİRKETE AİT KREDİ KARTLARINDA BİRİKEN BONUSLARIN MUHASEBE UYGULAMASI      604
 • 600)       BANKA TARAFINDAN KOMİSYON KESİLMESİ DURUMUNDA MUHASEBE UYGULAMALARI                604
 • 601)       KREDİ KARTI İLE YAPILAN TAHSİLATLARDA KDV’NİN BEYANI……………….. 605
 • 602)       KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATIŞLARDA BELGE DÜZENİ VE KDV’Yİ DOĞURAN OLAY        606
 • KARŞILIKSIZ ÇEK KAVRAMI VE MUHASEBE UYGULAMALARI……………………………… 609
 • 603)       KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKLERİN MUHASEBE KAYDI………………………………… 609
 • 604)       ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE HAPİS CEZASI SONA ERMİŞTİR  610
 • İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ MÜESSESESİ……………………………………………………….. 611
 • 605)       İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMA ŞARTLARI………………………… 611
 • 606)       İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINA İLİŞKİN ŞARTLARI TAŞIMAYANLARA UYGULANACAK CEZA              612
 • 607)       İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINA YÖNELİK SAYISAL ÖRNEK 612
 • TÜM YÖNLERİYLE DAHİLDE İŞLEME REJİMİ…………………………………………………………. 615
 • 608)       DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NEDİR?…………………………………………………………. 615
 • 609)       DAHİLDE İŞLEME REJİMİ UYGULAMA BİÇİMLERİ………………………………….. 615
 • 610)       DAHİLDE İŞLEME REJİMİNDE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ………………………. 616
 • 611)       DAHİLDE İŞLEME REJİMİNDE EN SON DEĞİŞİKLİKLER…………………………. 617
 • 612)       DAHİLDE İŞLEME REJİMİNDE ESKİ UYGULAMA VE YENİ UYGULAMANIN KARŞILAŞTIRMASI            618
 • TÜM YÖNLERİYLE KANUNEN KABUL EDİLEYEN GİDERLER KAVRAMI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ             621
 • 613)       KANUNEN KABUL EDİLEN VE EDİLMEYEN GİDERİN TANIMI………………….. 621
 • 614)       KANUNEN KABUL EDİLEMEYEN GİDERLER VE ÖZELLİKLİ DURUMLARDA MUHASEBE KAYITLARI  622
 • 615)       KAYITLARDA KKEG OLARAK TAKİP EDİLEN VERGİ CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVANIN KAZANILMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI……………………………………………………………………………………………………………. 625
 • KURUMLAR VERGİSİNDE İSTİSNALAR VE KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASI 627
 • 616)       İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI………………………………………………………….. 627
 • 617)       YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI…………………………………………. 628
 • 618)       YURT DIŞI İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI………………………… 629
 • 619)       EMİSYON PRİMİ İSTİSNASI…………………………………………………………………… 629
 • 620)       YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARININ KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA….. 629
 • 621)       TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ İLE KURUCU SENETLERİ, İNTİFA SENETLERİ VE RÜÇHAN HAKLARI SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI VE MUHASEBE UYGULAMASI……………………………………………………………….. 630
 • 622)       BANKA BORÇLARINA İLİŞKİN OLARAK TAŞINMAZ, İŞTİRAK HİSSESİ, KURUCU SENETLERİ, İNTİFA SENETLERİ VE RÜÇHAN HAKLARI SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI……………………………………………………………………. 631
 • 623)       YURT DIŞI İNŞAAT İŞLERİ İLE TEKNİK HİZMETLERDEN SAĞLANAN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA                632
 • 624)       EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA…………………………. 632
 • 625)       SERBEST BÖLGELER KAZANÇ İSTİSNASI…………………………………………….. 633
 • 626)       TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU’NDA YER ALAN İSTİSNA. 634
 • 627)       TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU’NDA YER ALAN İSTİSNA. 634
 • ELEKTRİK – DOĞALGAZ – SU VE BENZERİ FATURALARDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR        635
 • 628)       TELEFON, ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZ FATURALARININ GEÇ ÖDENMESİ HALİNDE UYGULANAN GECİKME ZAMMININ GİDER KAYDI VE KDV İNDİRİMİ………………………………………………………………………… 635
 • 629)       TELEFON, ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZ FATURALARININ SONRAKİ YILDA GELMESİ HALİNDE GİDERLEŞTİRİLMESİ – KDV İNDİRİMİ VE MUHASEBE UYGULAMASI……………………………………………………………….. 636
 • TAKAS VE TRAMPA ŞEKLİNDEKİ İŞLEMLER VE VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU         639
 • 630)       TAKAS MEVZUSUNUN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU……………………………. 639
 • 631)       GAYRİMENKULLERİN TAKASI VE VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU   639
 • 632)       KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN TAKAS İŞLEMİ…………………………………… 640
 • 633)       VERGİ KANUNU’NDA TRAMPA KAVRAMI………………………………………………. 642
 • 634)       TRAMPANIN HUKUKİ MAHİYETİ VE TRAMPADA MATRAH TESPİTİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 642
 • TÜM YÖNLERİYLE HURDA İŞLEMLERİ VE MUHASEBE-VERGİ
 • UYGULAMALARI…………………………………………………………………………………………………… 643
 • 635)       HURDA METAL,PLASTİK,KARTON VE BAKIR TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 643
 • 636)       TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR VE TEVKİFAT ORANLARI……………… 644
 • 637)       HURDA EMTİALARIN ÜRETİME GÖNDERİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI              645
 • 638)       HURDACILIK FAALİYETİNDE KDV İSTİSNASININ AYIRIMI VE KDV’YE TABİ OLAN VE OLMAYAN HURDA TESLİMİ           647
 • KDV ALACAĞININ ŞÜPHELİ HALE GELMESİ…………………………………………………………. 649
 • 639)       KDV ALACAKLARI İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULANABİLİR Mİ?…………….. 649
 • 640)       TAHSİL EDİLEMEYEN KDV’NİN KARŞILIK GİDERLERİ UYGULAMASINDAN YARARLANDIRILMASI GEREKTİĞİ               649
 • 641)       KATMA DEĞER VERGİSİ İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASI…. 650
 • 642)       TAHSİL EDİLEMEYEN KDV’NİN BU UYGULAMADAN YARARLANDIRILMAMASI GEREKTİĞİ 651
 • TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA MUHASEBELEŞTİRME    653
 • 643)       TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN TANIMI              653
 • 644)       TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARI MUHASEBELEŞTİRME İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR……………………………………………………………………….. 653
 • 645)       TMS 38 STANDARDINA GÖRE SATIN ALINAN MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MALİYETİNE DAHİL EDİLECEK UNSURLAR……………………………………………………………………………………………………………. 654
 • 646)       TMS 38 STANDARDINA GÖRE SATIN ALINAN MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ       654
 • 647)       TMS 38 STANDARDINA GÖRE TRAMPA SURETİYLE ALINAN HAKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 655
 • 648)       TMS 38 STANDARDINA GÖRE TRAMPA SURETİYLE ALINAN HAKLARDA GELİRİN OLUŞMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ      656
 • 649)       TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN İZLEYEN DÖNEMLERDE DEĞERLEMESİ                656
 • 650)       TMS 38 STANDARDI KAPSAMINDA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİNDE “MALİYET MODELİ”  656
 • 651)       TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA GERİ KAZANILABİLİR TUTARIN HESAPLAMA YÖNTEMİ            657
 • 652)       TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARININ İPTAL EDİLMESİ İŞLEMİNİN MUHASEBE UYGULAMASI…………………………………………………………………….. 659
 • 653)       TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINDA YENİDEN DEĞERLEME MODELİ    660
 • 654)       TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE SINIRLI VE SINIRSIZ YARARLI ÖMRE SAHİP VARLIKLARIN İTFASI………………………………………………………………………………………………….. 664
 • 655)       TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA GÖRE SINIRLI VE SINIRSIZ YARARLI ÖMRE SAHİP VARLIKLARIN İTFASI………………………………………………………………………………………………….. 664
 • 656)       38 NOLU MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDI  (TAM SET)  İLE KOBİ TFRS’DE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDI ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR………………………………………….. 664
 • TMS 12 GELİR VERGİSİ STANDARDI……………………………………………………………………… 665
 • 657)       TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDINA GÖRE GEÇİCİ FARK KAVRAMI 665
 • 658)       TMS 12 STANDARDINA GÖRE VERGİYE TABİ GEÇİCİ FARK KAVRAMI….. 665
 • 659)       TMS 12 STANDARDINA GÖRE İNDİRİLEBİLİR GEÇİCİ FARK KAVRAMI…… 666
 • 660)       TMS 12 STANDARDINA GÖRE İNDİRİLEBİLİR GEÇİCİ FARK YARATAN NEDENLER (ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI)                666
 • 661)       TMS 12 STANDARDINA GÖRE VERGİLENDİRİLEBİLİR GEÇİCİ FARK YARATAN NEDENLER (ERTELENEN VERGİ BORÇLARI)   667
 • 662)       TMS 12 STANDARDINA GÖRE SÜREKLİ FARK YARATAN UNSURLAR……. 667
 • 663)       TMS 12 STANDARDINA GÖRE KIDEM TAZMİNATININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 668
 • 664)       TMS 12 STANDARDINA GÖRE FARKLI AMORTİSMAN ORANLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE İNDİRİLEBİLİR GEÇİCİ FARK……………………………………………………………………………………………………………. 669
 • 665)       TMS 12 STANDARDINA GÖRE ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLARDA GEÇİCİ FARKIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  672
 • 666)       TMS 12 STANDARDINA GÖRE STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIKLARINDA GEÇİCİ FARKIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ        673
 • 667)       TMS 12 STANDARDINA GÖRE SABİT KIYMET SATIŞLARINDA YENİLEME FONUNDA ERTELENMİŞ VERGİ BORCUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ…………………………………………………………………….. 675
 • 668)       TMS 12 STANDARDINA GÖRE HİSSE SENEDİ DEĞER ARTIŞLARIYLA İLGİLİ ERTELENMİŞ VERGİ BORCUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ…………………………………………………………………….. 677
 • 669)       12 NOLU GELİR VERGİLERİ STANDARDI  (TAM SET)  İLE KOBİ TFRS GELİR VERGİLERİ STANDARDI ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR……………………………………………………………………………………………………………. 678
 • TMS 18 HASILAT STANDARDI……………………………………………………………………………….. 679
 • 670)       TMS 18 HASILAT STANDARDINDA HASILATIN TANIMI…………………………… 679
 • 671)       TMS 18 HASILAT STANDARDINDA KOMİSYONLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  679
 • 672)       TMS 18 HASILAT STANDARDINDA HASILATIN ÖLÇÜMÜ……………………….. 680
 • 673)       TMS 18 HASILAT STANDARDINDA PEŞİN VE VADELİ BEDELİ BELLİ OLAN SATIŞLARDA HASILATIN BUGÜNKÜ DEĞERE İNDİRGENMESİ…………………………………………………………………………………….. 681
 • 674)       TMS 18 HASILAT STANDARDINDA PEŞİN BEDELİ BELLİ OLMAYAN SATIŞLARDA HASILATIN BUGÜNKÜ DEĞERE İNDİRGENMESİ……………………………………………………………………………………………………………. 682
 • 675)       TMS 18 HASILAT STANDARDINDA İSKONTOLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ     684
 • 676)       TMS 18 HASILAT STANDARDINDA HASILATI DOĞURAN OLAYIN MEYDANA GELİŞ ZAMANI             685
 • 677)       TMS 18 HASILAT STANDARDINDA KONSİNYE SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ       685
 • 678)       TMS 18 HASILAT STANDARDINDA HİZMET SATIŞLARINDA TAMAMLANMA YÜZDESİ YÖNTEMİ       686
 • 679)       TMS 18 HASILAT STANDARDINDA MENKUL KIYMETLERİN ALIŞ BEDELİNE İŞLEMİŞ FAİZLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ        688
 • 680)       TMS 18 HASILAT STANDARDINA GÖRE TEMETTÜLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ          689
 • 681)       TMS 18 STANDARDINDA GAYRİMADDİ HAK SATIŞLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ       689
 • 682)       18 NOLU HASILAT STANDARDI  (TAM SET)  İLE KOBİ TFRS HASILAT STANDARDI ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR       689
 • TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI……………………………………. 691
 • 683)       TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDINA GÖRE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ UYGULANACAK VARLIKLAR             691
 • 684)       TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDINA GÖRE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN DIŞ KAYNAKLI GÖSTERGELERİ……………………………………………………………………………………………………………. 691
 • 685)       TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDINA GÖRE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN İÇ KAYNAKLI GÖSTERGELERİ 692
 • 686)       TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDINA GÖRE GERİ KAZANILABİLİR TUTAR KAVRAMI 692
 • 687)       TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDINA GÖRE VARLIĞIN KULLANIM DEĞERİNİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINACAK UNSURLAR………………………………………………………………………….. 693
 • 688)       TMS 36 STANDARDINDA NAKİT YARATAN BİRİMLER VE ŞEREFİYE DIŞINDAKİ VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARININ ÖLÇÜLMESİ…………………………………………………………………………………………. 693
 • 689)       TMS 36 STANDARDINDA NAKİT YARATAN BİRİMLER VE ŞEREFİYEDE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARININ ÖLÇÜLMESİ               694
 • 690)       TMS 36 STANDARDINDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN HESAPLANMASINA YÖNELİK UYGULAMALAR 667
 • 691)       36 NOLU VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI  (TAM SET)  İLE KOBİ TFRS VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR………………………………………….. 700
 • TFRS 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER STANDARDI                701
 • 692)       TFRS 5 STANDARDINA GÖRE SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK OLARAK SINIFLANDIRILMA ŞARTLARI               701
 • 693)       TFRS 5 STANDARDINA GÖRE SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARIN ÖLÇÜLMESİ  701
 • 694)       TFRS 5 STANDARDINA GÖRE DURDURULAN FAALİYET KAVRAMI……….. 702
 • 695)       TFRS 5 STANDARDINA GÖRE SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ           702
 • 696)       TFRS 5 STANDARDINDA MADDİ DURAN VARLIKLARINI MALİYET MODELİNE GÖRE DEĞERLEYEN İŞLETMELERİN SATIŞ AMAÇLI VARLIKLARINI STANDARDA GÖRE SINIFLANDIRMASI………………………….. 703
 • 697)       TFRS 5 STANDARDINDA MADDİ DURAN VARLIKLARINI YENİDEN DEĞERLEME MODELİNE GÖRE DEĞERLEYEN İŞLETMELERİN SATIŞ AMAÇLI VARLIKLARINI STANDARDA GÖRE SINIFLANDIRMASI……. 706
 • 698)       TFRS STANDARDINDA NAKİT YARATAN BİRİMİN ELDEN ÇIKARILMASININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ            708
 • TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER STANDARDI…………………………………… 711    
 • 699)       TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER STANDARDINDA YATIRIM AMAÇLI VE SAHİBİ TARAFINDAN KULLANILAN GAYRİMENKUL TANIMI…………………………………………………………………………. 711
 • 700)       TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER STANDARDINDA YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKUL ÖRNEKLERİ             711
 • 701)       TMS 40 STANDARDINA GÖRE YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ   712
 • 702)       TMS 40 STANDARDINA GÖRE YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN PEŞİN SATIN ALINMASININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ   713
 • 703)       TMS 40 STANDARDINA GÖRE YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN VADELİ SATIN ALINMASININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 713
 • 704)       TMS 40 STANDARDI KAPSAMINDA YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN ŞİRKET TARAFINDAN İNŞAA EDİLMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ…………………………………………………………………….. 714
 • 705)       TMS 40 STANDARDINA GÖRE YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN GERÇEĞE UYGUN DEĞER İLE DEĞERLENMESİ            715
 • 706)       TMS 40 STANDARDINA GÖRE YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MALİYET DEĞERİ İLE DEĞERLENMESİ            715
 • 707)       TMS 40 STANDARDINA GÖRE YATIRIM AMAÇLI OLMAYAN BİR GAYRİMENKULÜN YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKUL SINIFINA TRANSFERİ………………………………………………………………………………………….. 715
 • 708)       TMS 40 STANDARDINDA STOKLARDA TAKİP EDİLEN BİR GAYRİMENKULÜN YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKUL SINIFINA TRANFER EDİLMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ……………………………………………….. 717
 • 709)       TMS 40 STANDARDINDA YATIRIM AMAÇLI TAKİP EDİLEN BİR GAYRŞMENKULÜN SAHİBİ TARAFINDAN KULLANILAN GAYRİMENKUL SINIFINA TRANFER EDİLMESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ………………… 718
 • 710)       40 NOLU YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER STANDARDI  (TAM SET)  İLE KOBİ TFRS YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER STANDARDI ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR………………………………………….. 719
 • KAYNAKLAR…………………………………………………………………………………………………………. 721