Türkiye'nin Muhasebe Kitapları Satış Sitesi
100 Soruda Yeni Teşvik Uygulaması

100 Soruda Yeni Teşvik Uygulaması

YMM Rüknettin Kumkale


Baskı Tarihi: ŞUBAT 2013
Sayfa Sayısı: 154
Fiyatı: 17 TL
BASKISI TÜKENDİ
KİTAP HAKKINDA
  • Google
  • Tw
  • Fb

100 Soruda Yeni Teşvik Uygulaması Kitabı, YMM Rüknettin KUMKALE tarafından yatırımcılara bu alanda rehber olma amaçlı hazırlanmıştır. Teşvik tedbirlerini soru/cevap şeklinde ele alan 100 Soruda Yeni Teşvik Uygulaması Kitabı, konu ile ilgili öz bilgiler vermek istenmiştir. Yatırımcılarımıza faydalı olması dileğimiz ile 100 Soruda Yeni Teşvik Uygulaması Kitabını beğeninize sunulmuştur.

KİTAP TANITIMI

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”

19.062012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu karar ile yatırımcılara sağlanacak teşvik tedbirleri açıklanmaktadır.

Kitabımızda teşvik tedbirlerini soru/cevap şeklinde ele alarak yatırımcıya bu konu ile ilgili öz bir bilgi vermek istenmiştir.

Yatırımcılarımıza faydalı olması dileğimiz ile…

 

ÖNSÖZ

Yurdumuzda uygulanan teşvik sistemi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar adı altında 16.16.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Konu ile ilgili olarak 13.10.2012 tarih ve 28440 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan karar ile değişiklik yapılmıştır.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile ilgili olarak 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede ise Uygulama Tebliği yayınlanmıştır.

Kitabımız bu mevzua çerçevesinde yatırımcılarımıza uygulamadaki Yatırımlarda Devlet Yardımları ile ilgili olarak ana fikir verebilmek gayesi ile soru/cevap şeklinde hazırlanmıştır.

Bir kitabın ortaya çıkabilmesi için huzurlu bir ortam içinde bulunmanın önem taşıdığı gerçek. Bize bu ortamı sağlayan S. M. Mali Müşavir Erdem Güngör’ün desteğini her zaman arkamda hissettim. Teşekkürler Erdem Ağbi.

Hiçbir şeyin mükemmel olmasının beklenemeyeceği gibi kitabımızda istemeden oluşmuş olabilecek eksiklikler için peşinen özür dilememiz gerekmektedir.

Yatırımcılara yararlı olması dileğimiz ile.

Rüknettin Kumkale Yeminli Mali Müşavir 01.01.2013

 

 İÇİNDEKİLER

Önsöz 5

Yayınlanmış Kitapları 9

TEŞVİK

1. Teşvik Sisteminin Dayanağı Mevzuat Nelerdir? 21

2. Teşvik Sistemi İçinde Genel Teşvik Uygulamaları Nelerdir? 21

3. Teşvik Sistemi İçinde Bölgesel Teşvik Uygulamaları Nelerdir? 22

4. Teşvik Sistemi İçinde Büyük Ölçekli Yatırımlarda Teşvik Uygulamaları

Nelerdir? 22

5. Teşvik Sistemi İçinde Stratejik Yatırımlarda Teşvik Uygulamaları Nelerdir? 23

6 Teşvik Sisteminin Uygulanmasında Hangi Bölgeye Hangi İller Alınmıştır? 24

7.1. Bölgede Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Nelerdir? 25

8 2. Bölgede Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Nelerdir? 28

9 3. Bölgede Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Nelerdir? 31

10. 4. Bölgede Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Nelerdir? 34

11.5. Bölgede Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Nelerdir? 37

12. 6. Bölgede Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Nelerdir? 40

13. Yatırım Destek Uygulamasında Sabit Yatırım Tutarı ve Asgari Kapasite

Durumunun Şartları Nedir? 42

14. Teşvik Belgesi Nedir? 43

15. Teşvik Belgesi Almak İçin Kimler Müracaat Edebilir? 44

16. Teşvik Belgesi Almak İçin Nereye Müracaat Edilecektir? 44

17. Teşvik Belgesi Almak İçin Müracaat Edilecek Yerel Birimler Nerelerdir? 45

18. Teşvik Belgesi Müracaatında Aranacak Belgeler Nelerdir? 48

19. Teşvik Belgesi Müracaat Formları Nelerdir? 50

20. Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün Banka

Hesap Numaraları Nelerdir? 59

21. Teşvik Belgesi Talebindeki Müracaat Fomları Nasıl Doldurulacaktır? 59

22. Teşvik Belgesi Talebinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınacak Belgeler

Nelerdir? 64

23. Yatırıma Başlama Tarihi Hangi Tarihtir? 69

24. Yatırıma Başlandığının Kabulü İçin Kriterler Nelerdir? 69

25. Teşvik Belgesi Müracaatlarında Yerel Birimlerce Yapılacak İşlemler

Nelerdir? 70

26. Yerel Birimlerce Teşvik Belgesi Düzenlenebilecek Sektör ve Konular

Nelerdir? 71

27. Teşvik Belgesi Müracaatı Nasıl Değerlendirilecektir? 72

28. Teşvik Belgesinin Revizesi Nasıl Olacaktır? 73

29. Teşvik Belgesinin Süre Uzatımı Nasıl Olacaktır? 74

30. Teşvik Belgesinin Tamamlama Vizesi Nasıl Olacaktır? 74

31. Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenilecek Belgeler Nelerdir? 77

32. Yatırım Tamamlama Espertiz Raporu Örneği Neleri İçermektedir? 81

33. Teşvik Belgesinde Belirtilen Yatırım Konusunun Değişikliği Nasıl Olacaktır? 83

34. Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımların Nakli Nasıl Olacaktır? 83

35. Teşvik Belgesi Kapsamında Değerlendirilmeyecek Harcamalar Nelerdir? 84

36. Teşvik Belgesi Kapsamında Yatırım Cinsleri Nelerdir? 85

37. Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları Nelerdir? 87

38. Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları Nelerdir? 91

39. Stratejik Yatırımlar Nelerdir? 94

40. Büyük Ölçekli Yatırımlar Nelerdir? 95

41. Öncelikli Yatırım Konuları Nelerdir? 96

42. Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar Nelerdir? 97

43. AR – GE ve Çevre Yatırımlarının Yararlanacakları Teşvik Destekleri Nelerdir? 98

44. Başlamış İşlemlerde Teşvik Düzeni Nasıl Olacaktır? 98

45. Teşvik Düzeni İçinde Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthali Nasıl Olacaktır? 99

46. Teşvik Belgesinin Zayii Halında Yeniden Belge Alabilmek Mümkün müdür? 100

47. Faiz Desteği Nasıl Olacaktır? 101

48. Finansal Kiralama ile İlgili Olarak Faiz Desteği Nasıl Olacaktır? 102

49. Bölgeler İtibariyle Faiz İndiriminin Sınırı Var mıdır? 102

50. AR – GE Yatırmlarında Faiz Desteği Ne Kadardır? 102

51. Stratejik Yatırmlarda Faiz Desteği Ne Kadardır? 102

52. Çevre Yatırımlarında Faiz Desteği Ne Kadardır? 103

53. Faiz Desteği ile İlgili Genel Esaslar Nelerdir? 103

54. Faiz Desteği ile İlgili Uygulama Nasıl Olacaktır? 105

55. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Nasıl Olacaktır? 106

56. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ile İlgili Uygulama Esasları Nasıl

Olacaktır? 109

57. Sigorta Primi Desteği ile İlgili Genel Esaslar Nedir? 111

58. Sigorta Primi Desteği İle İlgili Uygulama Esaslari Nasil Olacaktır? 112

59. Gümrük Vergisi Muafiyeti Nasıl Olacaktır? 115

60. Gelir Vergisi Stopaj Desteği Nasıl Uygulanacaktır? 117

61. Vergi İndirimi Nasıl Olacaktır? 119

62. Stratejik Bölgelerde Vergi İndirimi ve Yatırıma Katkı Oranı Farklı mıdır? 120

63. Vergi İndirimi Uygulamasında Sınır Nedir? 121

64. Vergi İndirimi ve Katkı Oranının Uygulanmayacağı Durumlar Nelerdir? 121

65. Katma Değer Vergisi İstisnası Nasıl Uygulanacaktır? 122

66. Stratejik Yatırımlarda Katma Değer Vergisi İadesi Nasıl Olacaktır? 122

67. Yatırım Yeri Tahsisi Nasıl Olacaktır? 123

68. İthal ve Yerli Makine ve Teçhizat Listesinde Değişik Nasıl Olacaktır? 124

69. Finansal Kiralama ile Makine Teçhizat Alımı Mümkün müdür? 124

70. Finansal Kiralama Şirketinin Teşviklerden Yararlanması Mümkün müdür? 124

71. Finansal Kiralamaya Konu Makine ve Teçhizatın Devir, Satış ve İhraç

İşlemleri Nasıl Olacaktır? 125

72. Finansal Kiralamaya Konu Makine ve Teçhizatın Başka Bir Yatımcıya Devri İşlemleri Nasıl Olacaktır? 125

73. Finansal Kiralamaya Konu Makine ve Teçhizatın Başka Bir Finansal

Kiralama Şirketine Devri İşlemleri Nasıl Olacaktır? 126

74. Kullanılmış İthal Makine ve Teçhizatın Finansal Kiralamaya Yolu ile Temini Mümkün müdür? 126

75. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshi İşlemleri Nasıl Olacaktır? 126

76. Finansal Kiralamaya Konu İşlemlerin Tamamlanması Nasıl Olacaktır? 127

77. Makine ve Teçhizatın Beş Yıldan Önce Devri, Satışı, İhracı ve Kiralanması Mümkün müdür? 127

78. Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımın Devri, Satışı, İhracı ve Kiralamasında Düzen Nasıl Olacaktır? 127

79. Teşvik Belgesi Süresi İçinde Mücbir Sebep ve Fevkalade Hal Durumlarında Değerlendirme Nasıl Olacaktır? 128

80. Diğer Desteklerden Yararlanabilme Olanağı Var mıdır? 129

81. Bütçeden Yapılacak Ödemelerin Esasları Nelerdir? 129

82. Teşvik Belgesi ile İlgili Uygulamaların Denetimi Nasıl Gerçekleştirilecektir? 130

83. Teşvik Belgesinin Uygulamasında Müeyyideler Nelerdir? 131

84. Son Teşvik Uygulamasından Önce Sonuçlandırılmamış Müracaatların

Durumu Ne Olacaktır? 132

85. Son Teşvik Uygulamasından Önceki Kararlara İlişkin Uygulama Nasıl

Olacaktır? 132

KOBİ DESTEKLERİ

86. KOBİ Proje Desteği Nedir? 137

86.1. Programın Amacı ve Gerekçesi 137

86.2. Program ve Proje Limitleri 137

86.3. Desteklenecek Proje Konuları 137

86.4. Desteklenecek Proje Giderleri 137

87. Tematik Proje Destek Programı Nedir? „138

87.1. Programın Amacı ve Gerekçesi 138

87.2. Tematik Proje Destek Programı Destek Unsurları 138

87.3. Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri 139

87.4. Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri 139

88. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı Nedir? 139

88.1. Programın Amacı ve Gerekçesi 139

88.2. İşbirliği – Güçbirliği Ortaklık Modelleri 140

88.3. Desteklenecek Proje Konuları 140

88.4. Program ve Proje Limitleri 141

89. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Nedir? 141

89.1. Programın Amacı ve Gerekçesi 141

89.2. Proje Süresi 142

90. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Nedir? 143

91. Genel Destek Programı Nedir? 144

92. Girişimcilik Destek Programı Nedir? 145

92.1. Programın Amacı 145

92.2. Programdan Kimler Yararlanabilir 145

92.3. Programın Kapsamı 145

93. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Nedir? 145

94. Yeni Girişimci Desteği Nedir? 146

95. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği Nedir? 147

95.1. Desteğe Kimler Başvurabilir? 148

95.2. Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti 148

95.3. Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru 149

96. İş Planı Ödülü 149

97. Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı Nedir? 149

97.1. Programın Amacı 149

97.2. Programın Kapsamı 150

97.3. Programın Unsurları, Oranı ve Üst Limiti 150

98. Kredi Faiz Desteği Nedir? 151

99. KOBİ’lere Yönelik Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Yatırım Kredisi 151

99.1. Amaç 151

99.2. Kredinin Tutarı 152

99.3. Krediden Kimler Yararlanabilir? 152

99.4. Kredi Programının Genel Koşulları 152

99.5. Asli Teminatlar 153

99.6. Vade ve Faiz Oranı 154

99.7. İhracat Taahhüdünün Kapatılması 154

YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TEŞVİKİ

1 00. Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki 157